Trường thcs thị Trấn Độc lập – Tự do – Hạnh phúc biên bảN (Họp phụ huynh học sinh lớp … lần thứ 1, năm học 2015-2016.) A. Thời gian, địa điểm, thành phầntải về 15.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích15.52 Kb.
PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Thị Trấn Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN

(Họp phụ huynh học sinh lớp … lần thứ 1, năm học 2015-2016.)

A. Thời gian, địa điểm, thành phần:

! -Thời gian:

-Địa điểm :

-Thành phần:B/Nội dung:

*Báo cáo kết quả của toàn trường năm học 2014-2015:

Kết quả 2 mặt giáo dục cả năm:

+Hạnh kiểm: Tốt 602/956, tỷ lệ 63% Khá : 297/956, tỷ lệ 31,1%

Trung bình 52/956, tỷ lệ 5,4% Yếu: 5 /956, tỷ lệ 0,8%

+Học lực: Giỏi 224/956, tỷ lệ 23,4% Khá 341/956, tỷ lệ 35,7%

Trung bình 360/956, tỷ lệ 37,7% Yếu 27/956, tỷ lệ 2,8%

1/Báo cáo tình hình chung của toàn trường năm học 2015-2016:

- Nhân sự toàn trường : 63; BGH: 3 ; CNV: 6; GV: 55

- Toàn trường có : 28 lớp với HS

+khối 6: HS, khối 7: HS, khối 8:HS, khối 9: HS

- Chỉ tiêu hai mặt giáo dục:


    • Học lực:+ Giỏi: 26,5 % trở lên. + Khá: 38 %+ TB: 33,9%+ Yếu kém: không quá 1,6 %

    • Hạnh kiểm: Khá, tốt 95 % trở lên.

- Chỉ tiêu khác:

+ Lên lớp thẳng: 98,3% trở lên.

+ Lên lớp sau khi thi lại: 99%

+ Lưu ban, bỏ học: dưới 3%.

+ Xét tốt nghiệp THCS đạt 100%.

+ Tuyển sinh lớp 6 đạt 100%.

+ Hoàn thành công tác PC GD T

*Báo cáo tình hình lớp :

-Thuận lợi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


-Khó khăn:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kế hoạch lớp năm 2015-2016:

-Chỉ tiêu:

-Học lực:

-Hạnh kiểm:

*Biện pháp:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2/Bầu Ban đại diện cha mẹ HS: ( Chi hội lớp ):

………………………….

………………………….

…………………………..3/Triển khai kế hoạch học thêm trong nhà trường :

- Các lớp học 3 môn : Ngữ Văn, Toán , Tiếng Anh ( Lớp 8, 9 có học thêm môn Hóa, Lý ); mỗi buổi học 3 tiết , một tuần học 3 buổi ( học trái buổi với học chính khóa ; mục đích củng cố lại kiến thức đã học và nâng cao sự hiểu biết của HS)4/Các khoản đóng góp: ( Có phụ lục đính kèm)GVCN phân tích kỹ từng khoản thu

5/ Ý kiến của PHHS:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thư ký thông qua biên bản.

Biên bản kết thúc lúc giờ cùng ngày.

Đại diện PHHS GVCN Thư ký( Chi hội trưởng )
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương