Trường Đại học y dược Thái Nguyên Bản tin y dược miền núi số 3 năm 2013tải về 15.35 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích15.35 Mb.
1   2   3   4   5
Hình 2: Hình ảnh vi phẫu gân lá. Hình 3. Vi phẫu phiến lá cây Nụ.

1.Biểu bì trên, 2. Biểu bì dưới, 3. Sợi. 1: Biểu bì trên , 2: Biểu bì dưới

4. Mô mềm vỏ, 5. Libe , 6. Gỗ, 3: Mô dậu, 4: Mô khuyết, 5: Gỗ,

7. Ống tiết. 6. Libe, 7: Sợi, 8.Tinh thể calci oxalat
  • Đặc điểm giải phẫu phần phiến lá

Biểu bì trên và dưới giống phần gân lá, sát biểu bì trên là mô giậu gồm một lớp tế bào nhỏ, xếp vuông góc với biểu bì trên. Mô khuyết cấu tạo bởi các đám tế bào liên kết với nhau để hở các khoảng gian bào lớn. Phiến lá mang nhiều tinh thể calci oxalat hình cầu gai

3.1.3. Đặc điểm bột dược liệu:


Hình 4: Hình ảnh bột vi học dược liệu

1: Mảnh bần. 5,6,8: Mảnh mạch.

2: Lỗ khí. 7: Tinh thể canxi oxalat.

3: Biểu bì mang lỗ khí. 9: Bó sợi.

4: Sợi.

3.2. Về hóa học

3.2.1. Định tính sơ bộ các nhóm chất hữu cơ có trong dược liệu bằng phản ứng hóa học

Sau khi thực hiện các phản ứng định tính hóa học sơ bộ kết luận được trong dược liệu có chứa flavonoid, coumarin, chất béo, caroten, sterol, đường khử.3.2.2. Nghiên cứu các phân đoạn dịch chiết dược liệu cây Nụ

- Sơ đồ chiết:

- Định tính bằng sắc ký lớp mỏng

Các dịch chiết được nghiên cứu bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng.

Từ các cắn A, B, C, D thu được :

- Với mỗi cắn thu được tiến hành thăm dò trên một số hệ dung môi và thu được kết quả như sau:

+ Phân đoạn A (n-Hexan) tách tốt với hệ: n-Hexan – Ethyl acetat (7:4).

+ Phân đoạn B (Chloroform) tách tốt với hệ: Ethyl acetat: Toluen: Methanol (8: 6: 1)

+ Phân đoạn C (Ethyl acetat) tách tốt với hệ: Chloroform-Methanol (9:1).+ Phân đoạn D (n-Butanol) tách tốt với hệ: Chloroform-Methanol (9:1).

Kết quả sắc ký đồ thu được sau khi chạy sắc ký các phân đoạn dịch chiết B, C, D và dịch chiết toàn phần:


  1. 2

Hình 7: Sắc ký đồ của B, C, D và toàn phần

1: Sắc ký đồ của B, C, D và toàn phần dưới ánh sáng tử ngoại với bước sóng 254 nm.

2: Sắc ký đồ của B, C, D và toàn phần dưới ánh sáng thường sau khi phun thuốc thử hiện màu vanilin.

Qua sắc kí đồ ở bước sóng 254 nm trên ta thấy được rằng ở 3 phân đoạn chloroform, ethyl acetat và n – butanol đều có 2 vết có Rf tương đương nhau với vết của dịch chiết toàn phần khi chạy cùng một hệ dung môi. Như vậy có 2 chất có trong dịch chiết toàn phần đều có trong các phân đoạn và có thể tách ra từ các phân đoạn.


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương