TRƯỜng đẠi học tôN ĐỨc thắng khoa khoa họC Ứng dụng bộ MÔn công nghệ sinh học bài tiểu luậN: sinh học chức năng thực vậTtải về 1.67 Mb.
trang2/9
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Hình: Sinorhizobium và nốt sần trên rễ
heo Bergli thì giống Rhizobiumbao gồm 6 loài vi khuẩn nốt sần: Rh.leguminosarum, Rh.phaseoli, Rh.Trifolii, Rh.lupini, Rh.sapnicum, Rh.meliloti.Hình: Rhizobium và nốt sần trên rễ
Hình: Bradyrhizobium và nốt sần trên rễ

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương