TRƯỜng đẠi họC ĐỒng tháPtải về 0.51 Mb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích0.51 Mb.
  1   2   3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC BÀI VIẾT ĐĂNG KỶ YẾU HỘI NGHỊ, HỘI THẢO CỦA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN NĂM 2014


TT

Họ và tên

Tên bài viết

Tên kỷ yếu

Trường/Viện

NămBùi Minh Triết
Nguyễn Tấn Phong

Fruit garden pond sediment as inoculum for microbial fuel cell

The 2nd International conference on green technology and sustainable development 2014

Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Vietnam

10/2014Bùi Minh Triết
Nguyễn Tấn Phong

Pin nhiên liệu vi sinh (MFC) và tiềm năng ứng dụng trong quang trắc môi trường

Thông tin KH&CN

Sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp

Số 4, 2014Bùi Thanh Nam
Nguyễn Ngọc Thạch
Trần Hoàng Phong


Nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của người Khmer ở đồng bằng song Cửu Long

Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2014

Trường ĐH Đồng Tháp

12/2014Bùi Thị Mỹ An
Nguyễn Thị Kim Tiến


Hình tượng người kể chuyện trong tiểu thuyết Tấm ván phóng dao của Mạc Can

Hội nghị Sinh viên NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII - năm 2014

Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng

10/2014Bùi Thị Mỹ An
Nguyễn Thị Kim Tiến


Nhịp điệu trần thuật trong tiểu thuyết “Tấm ván phóng đao” của Mạc Can

Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2014

Trường ĐH Đồng Tháp

12/2014Bùi Thị Ngọc Hân
Nguyễn Trung Hiếu


Định lí điểm bất động với điều kiện co tuần hoàn suy rộng trong không gian b-mêtric

Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2014

Trường ĐH Đồng Tháp

12/2014Cao Thị Sông Hương

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở Trường Đại học Đồng Tháp

HTKH Chương trình hành động của Trường Đại học Đồng Tháp góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Trường ĐH Đồng Tháp

12/2014Đặng Hồng Vũ
Đỗ Minh Hùng


Khảo sát việc học kỹ năng nghe của sinh viên năm I chuyên ngành tiếng Anh, Trường Đại học Đồng Tháp

Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2014

Trường ĐH Đồng Tháp

12/2014Đặng Thị Hiền
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Trần Kim Ngọc


Một số kỹ năng làm việc nhóm trong học tập của sinh viên Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp: Thực trạng và khuyến nghị

Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2014

Trường ĐH Đồng Tháp

12/2014Đặng Thị Thu Liễu

Nâng cao chất lượng công tác văn phòng trong Trường Đại học Đồng Tháp

Nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp

CĐCS Trường ĐH Đồng Tháp

01/2014Đặng Thị Xuân Hồng
Nguyễn Hoàng Khương
Trần Quang Thái


Quy luật phủ định với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang

Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2014

Trường ĐH Đồng Tháp

12/2014Danh Trung

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2012 - 2014

Hội nghị Sinh viên NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII - năm 2014

Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng

10/2014Danh Trung

Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay

HTKH Chương trình hành động của Trường Đại học Đồng Tháp góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Trường ĐH Đồng Tháp

12/2014Danh Trung

Thực trạng và một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác của Trợ lý Nghiên cứu khoa học

Nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp

CĐCS Trường ĐH Đồng Tháp

01/2014Đào Thị Thu Cúc
Nguyễn Thị Đông Nhi
Võ Văn Quí
Hoàng Thị Nghiệp


Bước đầu nghiên cứu đặc điểm hình thái, dinh dưỡng và sinh sản của Rắn ri cá - homalopis buccata ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

Hội nghị Sinh viên NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII - năm 2014

Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng

10/2014Đinh Tấn Khoa
La Văn Hùng Minh


Quy trình trích đo địa chính phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thị xã Kiến Tường

Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2014

Trường ĐH Đồng Tháp

12/2014Đinh Thị Minh Hiếu

Mô hình tổ chức rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên sư phạm

HTKH Đổi mới hoạt động RLNVSP cho sinh viên theo hướng phát triển năng lực

Trường CĐSP Hà Tây

11/2014Đỗ Duy Tú

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những phác thảo mang tính chất cương lĩnh cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước

HTKH Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ánh sáng của trí tuệ và niề tin

Bảo tàng HCM - CN TPHCM

8/2014Đỗ Duy Tú

Về huy động nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp hiện nay

HTKH Những vấn đề cần quan tâm trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đồng Tháp

Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp

9/2014Đỗ Duy Tú

Xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp - Những vấn đề đặt ra và giải pháp

HTKH Những vấn đề cần quan tâm trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đồng Tháp

Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp

9/2014Đỗ Phan Lam Anh
Nguyễn Thị Tình


Mô hình nuôi tôm sú (Penaeus Monodon) thương phẩm đạt hiệu quả ở xã Phong Thạnh Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2014

Trường ĐH Đồng Tháp

12/2014Đỗ Thị Hồng Hạnh

Một số tiêu chí để nhận diện thể loại truyền thuyết dân gian vùng đồng bằng sông Cửu Long

HT Thông báo khoa học ngữ văn năm 2014

Trường ĐH KHXN&NV

12/2014Đoàn Thị Kiều Ngân
Nguyễn Trung Hiếu


Định lí điểm bất động chung của ánh xạ - co yếu phi tuyến trong không gian kiểu-mêtric

Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2014

Trường ĐH Đồng Tháp

12/2014Dư Hùng Cường
Đặng Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Võ Thị Bích Liên
Nguyễn Thị Thanh Thúy
Lê Thị Loan


Xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu Xoài Cao Lãnh giai đoạn 2015 – 2020

Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2014

Trường ĐH Đồng Tháp

12/2014Dương Huy Cẩn

Đánh giá kết quả học tập ở bậc tiểu học, vài ý kiến về thực trạng và giải pháp

HTKH Đánh giá học sinh quan điểm phương pháp và công cụ

Cty CP Công nghệ Truyền thông Tương lai

6/2014Dương Văn Khánh
Lê Kim Thắng

Vai trò của nhân viên công tác xã hội đối với vấn đề bạo lực học đường

Bạo lực học đường - Thực trạng và giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Trường ĐHSP TPHCM

2014Hà Thanh Tùng

Nâng cao vai trò của tổ bộ môn Khoa Sư phạm Lý – KTCN, Trường Đại học Đồng Tháp

Nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp

CĐCS Trường ĐH Đồng Tháp

01/2014Hà Thị Thanh Nga

Phương Tây trong một số tác phẩm du ký văn xuôi chữ Hán thế kỷ 18 - 19

Văn nghệ quân đội

QĐND Việt Nam

Số 806, 20/2014Hà Văn Sinh

Trao đổi về vấn đề viết sáng kiến, kinh nghiệm

Nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp

CĐCS Trường ĐH Đồng Tháp

01/2014Hồ Quốc Ái
Nguyễn Trung Hiếu


Định lý điểm bất động của lớp ánh xạ Meir-Keeler α-co trên không gian kiểu mêtric

Hội nghị Sinh viên NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII - năm 2014

Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng

10/2014Hồ Quốc Dũng
Nguyễn Thị Thanh Lý


Định lý điểm bất động cho điều kiện co tuần hoàn kiểu Chatterjea yếu trên không gian S-mêtric

Hội nghị Sinh viên NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII - năm 2014

Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng

10/2014Hồ Thị Khánh Linh

An toàn lao động trong chế biến thủy sản ở tỉnh Đồng Tháp

HTQG Tâm lý học và An toàn con người

Hà Nội

7/2014Hồ Thị Thu Hà

Đánh giá trong hoạt động RLNVSPTX theo tín chỉ tại Trường Đại học Đồng Tháp

HTKH Đổi mới hoạt động RLNVSP cho sinh viên theo hướng phát triển năng lực

Trường CĐSP Hà Tây

11/2014Hồ Thị Thu Hà

Nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa GD Tiểu học – Mầm non: những khó khăn và cách tháo gỡ

Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2014

Trường ĐH Đồng Tháp

12/2014Hoàng Hiền Hưởng
Nguyễn Trung Hiếu


Định lí điểm bất động chung của ánh xạ trong không gian kiểu-mêtric

Hội nghị Sinh viên NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII - năm 2014

Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng

10/2014Hoàng Thị Nghiệp

Các bệnh thường gặp của rắn Ri Voi trong điều kiện nuôi bán tự nhiên tại tỉnh Đồng Tháp

Thông tin KH&CN

Sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp

Số 4, 2014Hứa Vũ Bằng
Phạm Thị Ánh Tuyết


Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) – chi nhánh Đồng Tháp

Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2014

Trường ĐH Đồng Tháp

12/2014Huỳnh Bá Vạn
Hồ Như Thủy
Nguyễn Thị Lan Hương


Ảnh hưởng của hàm lượng Maltodextrin đến các đặc trưng của Compozit Hydroxyapatit/Maltodextrin được tổng hợp bằng phương pháp trộn

Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2014

Trường ĐH Đồng Tháp

12/2014Huỳnh Cẩm Thảo Trang

An Investivities into Preposition and Article Errors in Vietnamese Students' Written English

The Seventh DEPISA The International Semianar on Educational Management to Meet ASEAN Standards

Faculty of Education Suratthani Rajabhat University, Thailand

6/2014Huỳnh Lê Uyên Minh
Nguyễn Hoàng Trung


Những cơ hội và thách thức đối với giáo dục đại học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa

Vai trò của giáo dục đại học trong sự phát triển kinh tế - xã hội

Trường ĐH An giang

11/2014Huỳnh Minh Đức
Nguyễn Thị Bé Nhanh


Ảnh hưởng của Gibberellin đến sự sinh trưởng và phát triển ở cây đậu phộng (Arachis Hypogaea L.)

Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2014

Trường ĐH Đồng Tháp

12/2014Huỳnh Mộng Tuyền

Đánh giá kết quả học tập theo hướng tiếp cận năng lực thực tiễn là khâu đột phá trong nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo

HTKH Đánh giá kết quả giáo dục trong Nhà trường phổ thông: Thực trạng và giải pháp

Hội Khoa học Tâm lí - GDVN

7/2014Huỳnh Mộng Tuyền
Trần Thanh Thúy


Cố vấn nghề trong nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định thương hiệu của Trường ĐH

Vai trò cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường ĐH, CĐ Việt Nam

Trường ĐHSP TPHCM

12/2014Huỳnh Mỹ Linh

Hoạt động cố vấn học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp

Vai trò cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường ĐH, CĐ Việt Nam

Trường ĐHSP TPHCM

12/2014Huỳnh Ngọc Cảm
Nguyễn Thùy Trang

Hàm số mũ và phương trình hàm f(x+y)=f(x).f(y) trên R

Vai trò của Khoa học và Công nghệ trong sự phát triển kinh tế - xã hội

Trường ĐH An Giang

11/2014Huỳnh Ngọc Cảm
Võ Đức Thịnh


K-Điểm trùng không giao hoán trong không gian mêtric thứ tự

Vai trò của Khoa học và Công nghệ trong sự phát triển kinh tế - xã hội

Trường ĐH An Giang

11/2014Huỳnh Tấn Thạch

Suy nghĩ về công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên ở Trường Đại học Đồng Tháp

Nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp

CĐCS Trường ĐH Đồng Tháp

01/2014

  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương