TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên lý LỊch khoa họCtải về 137.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích137.13 Kb.


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LÝ LỊCH KHOA HỌCTHÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: HOÀNG THỊ MINH THẢO

2. Năm sinh: 01/6/1979 3. Nam/ Nữ: Nữ

4. Nơi sinh: Cẩm Phả - Quảng Ninh 5. Nguyên Quán: Yên Nghĩa – Ý Yên – Nam Định

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:
Số 108, tổ 2, khu 3A, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: Mobile: 0932931679 Fax:

Email: hoangminhthao@gmail.com, hoangminhthao@vnu.edu.vn


7. Chức danh: Tiến sĩ Chức vụ: Giảng viên

8. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan:. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng TN, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ môn Địa chất Dầu khí, Khoa Địa chất

Địa chỉ Cơ quan: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà NộiĐiện thoại: 04.5587057 Fax: Email:

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo


Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa chất

2001

Tiến sĩ

ĐH Tổng hợp Greifswald

Địa chất ứng dụng

2006

TSKH


10. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng

Tên khóa đào tạo


Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

11. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Trình độ A

Trình độ B


Trình độ C

Chứng chỉ quốc tế


KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

12. Quá trình công tác

Thời gian


Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

2001 - 2003

Trợ giảng

Khoa Địa chất, ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

2007 - 2012

Giảng viên

Khoa Địa chất, ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

20012 - nay

Giảng viên
Phó Chủ nhiệm Khoa

Khoa Địa chất, ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

13. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

13.1 Sách giáo trình

TT

Tên sách

Tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

13.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

Fe-Bentonite - Experiments and Modeling of the Interactions of Bentonites with Iron

Horst-Jürgen Herbert,
Jörn Kasbohm,
Nguyen Thanh Lan,
Lothar Meyer,
Hoang Thi Minh Thao,
Mingliang Xie

GRS - 295, ISBN 978-3-939355-72-4, 292 pp (CHLB Đức)

2011

13.3 Các bài báo khoa học

13.3.1. Số bài báo đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 04 (No. 1-4)

13.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 11 (No. 5-15)

13.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 16 (No. 16-17, 20-25, 28-35)

13.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 04 (No. 18-19, 26-27)

13.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:Tt

Tên bài báo

Tác giả/ đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

NămLab-scale performance of selected expandable clays under HLW repository conditions.

Jörn Kasbohm,
Roland Pusch,
Lan Nguyen-Thanh &
Thao Hoang-Minh

Environmental Earth Sciences 69(8), 2569-2579 (DOI 10.1007/s12665-012-2085-1)

2013Substituting non-natural agents in UV-protection cream by a mixture of clay with Ganoderma pfeifferi extract

Thao Hoang-Minh,
Thi Lai Le,
Joern Kasbohm,
Reto Gieré

Applied Clay Science 53(1), 66-72

doi:10.1016/j.clay.2011.04.0242011UV-protection characteristics of some clays

Thao Hoang-Minh,
Thi Lai Le,
Joern Kasbohm,
Reto Gieré

Applied Clay Science 48(3), 349-357 (doi:10.1016/j.clay.2010.01.005).

2010Chemical stability of montmorillonite buffer clay under repository-like conditions–A synthesis of relevant experimental data

Roland Pusch,
Jörn Kasbohm,
Hoang Thi Minh Thao

Applied Clay Science 47(1-2), 113-119 (doi:10.1016/j.clay.2009.01.002).

2010Khả năng chống tia cực tím của một số loại sét

Hoàng Thị Minh Thảo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 48(2A), 848-855

2010Đặc điểm thành phần vật chất pegmatit chứa Liti vùng La Vi, tỉnh Quảng Ngãi

Đào Duy Anh,

Hoàng Thị Minh Thảo,

Nguyễn Thị Minh ThuyếtTạp chí Các Khoa học về Trái Đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 35(3), 241-248

2013Một số di sản địa chất - địa mạo vùng Ba Vì - cơ sở để xây dựng một công viên địa chất (Geopark) cho thủ đô Hà Nội

Tạ Hòa Phương,

Nguyễn Hiệu,

Nguyễn Thùy Dương,

Hoàng Thị Minh Thảo,

Bùi Văn Đông,

Nguyễn Thị Thu Cúc


Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 35(3), 193-203

2013Đặc điểm khoáng vật quặng talc mỏ Thu Ngạc, tỉnh Phú Thọ

Đào Duy Anh,

Hoàng Thị Minh Thảo

Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 33(4), 625-634

2011General functions of clays for high-level radioactive waste repositories and possible application of clays in Vietnam

Hoang Minh Thao, Joern Kasbohm, Roland Pusch, Horst-Juegen Herbert, Nguyen Thanh Lan

VNU Journal of Science (Vietnam National University, Hanoi), Earth Sciences 27, No. 1S, 36-43.

2011Một số vấn đề về thành phần và đặc điểm sericit

Hoàng Thị Minh Thảo,
Nguyễn Văn Hạnh,
Đào Duy Anh,
Nguyễn Thanh Lan

Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 32(4), 318-325

2010Giới thiệu khái quát về phần mềm tra cứu khoáng vật MMinerals 2.01

Nguyễn Ngọc Trường,

Đàm Quang Minh,

Nguyễn Thùy Dương,

Hoàng Thị Minh Thảo, Trần Thị Thanh Thuý,

Trần Thị Thanh Nhàn,Trần Đăng Quy

Tạp chí Khoa học Trái Đất, Hà Nội, 27(1), 89- 93

2005Groundwater management in Việt Nam (Quản lý nước ở Việt Nam)

Bùi Học,
Phạm Khánh Huy,

Hoàng Thị Minh Thảo

Tạp chí Địa chất, Loạt B, Hà Nội, 25, 26-30

2005Đặc điểm khoáng vật quặng vùng mỏ đa kim thiếc - bạc Ngân Sơn

Nguyễn Văn Nhân,

Hoàng Minh Thảo

Tạp chí Địa chất, Loạt A, Hà Nội, 274, 1-2/2003, 17-22

2002Đặc điểm địa hoá - khoáng vật các nguyên tố quý hiếm trong quặng sulphide đồng-niken Tây Bắc Việt Nam

Nguyễn Văn Nhân,

Hoàng Thị Minh Thảo

Tạp chí Khoa học – Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, T.XVIII, 3, 18- 24

2002Đặc điểm địa hoá - khoáng vật quặng chì - kẽm vùng mỏ Tú Lệ

Nguyễn Văn Nhân,

Hoàng Minh Thảo

Tạp chí Địa chất, Loạt A, Hà Nội, 271, 7-8/2002, 24- 30

2002Clay/Iron-Interaction”- Experiments on a Series of Bentonites

Horst-Jürgen Herbert,
Jörn Kasbohm,
Nguyen T. Lan,
Lothar Meyer,
Hoang Thi Minh Thao,
Mingliang Xie

International Conference on the Performance of Engineered Barriers, February 6-7, 2014, Hannover, Germany; Proceedings, 167-175

2014Rate of Alteration”-Experiments on a Series of Bentonites

Jörn Kasbohm,
Horst-Jürgen Herbert,
Nguyen T. Lan,
Hoang Thi Minh Thao

International Conference on the Performance of Engineered Barriers, February 6-7, 2014, Hannover, Germany; Proceedings, 167-175

2014Năng lượng tái tạo và giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả hỗ trợ cho phát triển vùng

Jörn Kasbohm,
Hoàng Thị Minh Thảo,
Lê Thị Lài

Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2012. Tóm tắt báo cáo, p.216-218.

2012Đặc điểm smectit-Fe của sét Núi Nưa (tỉnh Thanh Hóa) và khả năng sử dụng trong bồn chứa rác thải hạt nhân

Nguyễn Thanh Lan,
Hoàng Thị Minh Thảo,
Jörn Kasbohm,
Horst-Jürgen Herbert,
Nguyễn Thùy Dương,
Lê Thị Lài

Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2012. Tóm tắt báo cáo, p.219.

2012Clay/iron-interaction”- and “rate of alteration”-experiments on a series of bentonites

Jörn Kasbohm,
Horst-Jürgen Herbert,
Nguyen T. Lan,
Lothar Meyer,
Hoang Thi Minh Thao,
Mingliang Xie

5th International meeting “Clays in Natural and Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinement” – ANDRA, October 22-25, 2012, Montpellier, France; Abstracts, p.269-270.

2012"Waste to energy" in wastewater management concept of Nam Dinh city - an intersectoral approach

Jörn Kasbohm,
Le Thi Lai,
Hoang Thi Minh Thao,
Le Duc Ngan,
Tran Manh Tien,
Mario Kokowsky

2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development, September 29th-30th, 2012, Hochiminh City, Vietnam; Proceedings, Volume 2, HCMC - VNU Publishing House, 69-74. (Published in Journal of Engineering Technology and Education, KUAS, Taiwan, Volume 9, 2013, 82-87).

2012Weathering of Fe-rich smectites from serpentinized diabase of the Nui Nua-complex in Central Vietnam

Lan Thanh Nguyen,

Thao Hoang Minh,

The Viet Nguyen,

Joern Kasbohm,

Horst-Juergen HerbertEuropean Clay Conference - EUROCLAY 2011, 26 Jun - 1 July, 2011, Antalya, Turkey; Book of Abstracts, p. 256

2011Short-term experiments testing different kinetics of Fe-rich bentonites

Lan Thanh Nguyen,

Thao Hoang Minh,

Herbert Horst-Juergen,

Kasbohm Joern


European Clay Conference - EUROCLAY 2011, 26 Jun - 1 July, 2011, Antalya, Turkey; Book of Abstracts, p. 162-163

2011How to calculate mineral formula for 3-members mixed layers from EDX-analysis by Transmission Electron Microscopy: example - kaolinite-smectite-vermiculite mixed layers in Friedland Clay (Germany)

Nguyen Thanh Lan,

Jörn Kasbohm,Hoang Thi Minh Thao

5th Mid-European Clay Conference - MECC 2010, August 25-29, 2010, Budapest, Hungary; Abstract Series, p.756.

2010How to calculate mineral formula for
2-members dioctahedral mixed layers from EDX-analysis by transmission electron microscopy: Example - Friedland clay


Nguyen Thanh Lan,

Jörn Kasbohm,Hoang Thi Minh Thao

Clay Mineral Society (CMS), Clay Science Society of Japan (CSSJ) and Spanish Clay Society (SEA). 2010 Trilateral Meeting on Clays: June 6-11, 2010, Madrid/Seville, Spain. Book of Abstracts, p.147-148

2010Biến đổi của sét sử dụng làm chất đệm cô lập trong điều kiện tương tự bồn chứa rác thải hạt nhân

Hoàng-Minh Thảo,

Roland Pusch,

Joern Kasbohm


Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2010. Tóm tắt báo cáo, p.224.

2010Biến đổi khí hậu và vấn đề tổn thương môi trường ở  đới bờ biển Miền Trung

Đặng Trung Tú,

Nguyễn Thùy Dương,Hoàng Thị Minh Thảo,

Đặng Trung ThuậnViện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học - Đại học Huế. Hội thảo khoa học: Môi trường đới ven bờ các tỉnh Duyên hải miền Trung Việt Nam: 19/12/2009, Huế, Kỷ yểu hội nghị, 1-11.

2009A laboratory study of expandable clays in a simulated HLW repository

Roland Pusch,

Jörn Kasbohm,Hoang Minh Thao

Geodevelopment International AB, Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB). International Workshop on Long-Term Performance of Smectitic Clays Embedding Canisters with Highly Radioactive Waste: November 26-28, 2007, Lund, Sweden; Proceedings, p.366-379

2007Evolution of clay buffer under repository-like conditions

Roland Pusch,

Jörn Kasbohm,Hoang Minh Thao

Geodevelopment International AB, Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB). International Workshop on Long-Term Performance of Smectitic Clays Embedding Canisters with Highly Radioactive Waste: November 26-28, 2007, Lund, Sweden; Proceedings, p.1-12

2007Long-term stability of bentonite barriers in final HWL-repositories? Mechanisms for mineralogical alteration of dioctahedral montmorillonite in saline solutions – a TEM-study

Jörn Kasbohm,

Horst-Juergen Herbert,Hoang Thi Minh Thao,

Le Thi Lai,

Steffen Grothe


Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften. Joint Meeting DGG-PTG Geo-Pomerania, Szczecin 2007, Geology cross-bordering the Western and Eastern European Platform, 24th - 26th  September, University of Szczecin, Poland. SDGG, Abstract-Volume, Heft 53, p.137.

2007Behaviour of clay minerals for UV-radiation and first result of interaction of clay minerals and bacteria

Hoang Thi Minh Thao,

Thi Lai Le,

Jörn Kasbohm


Groupe Français des Argiles & The Clay Minerals Society. Bridging Clays - Joint Meeting of The Clay Minerals Society and the French Clay Group: 43rd Annual meeting of the CMS - 4ème Colloque du GFA, June 3-7, 2006, France; Program & Abstracts, p.125

2006Some posibilities of substitution non-natural additives by clay minerals in UV protection creams

Thi Minh Thao Hoang,

Thi Lai Le,

Jörn Kasbohm


Association Internationale Pour l'Etude des Argiles; The 13th International Clay Conference - Claysphere: past, present and future and 49th Annual Meeting of the Clay Science Society of Japan, August 21-27, 2005, Waseda University, Tokyo, Japan; Program with Abstracts, p.56

2005Promoting Geosciences in Vietnam through the World Wide Web

Hoang Minh Thao,

Do Van Chuong,

Ngo-Duc Thanh,

Nguyen Thuy Duong,

Duong The Hung


European Geosciences Union. General Assembly, 24-29 April 2005, Vienna, Austria; Geophysical Research Abstracts, 7, 00730


UV-protection creams: first results for substitution of non-natural additives by clay minerals

Minh Thao Hoang,

Thi Lai Le,

Jörn Kasbohm


Deutschen Mineralogischen Gesellschaft und der Deutschen Ton- und Tonmineralgruppe e.V.; DMG 2004 Tagung, Karlsruhe 19.-22. September 2004; Berichte der Deutschen Mineralogischen Ges., Beih. Z. Eur. J. Mineral. Vol. 16 (2004), No. 1, p.89

2004UV-protection creams: first results for substitution of non-natural additives by clay minerals

Hoang Thi Minh Thao,

Le Thi Lai,

Jörn Kasbohm


The Clay Minerals Society; Gorges, Clays, and Coulees - 41st Annual Meeting, June 19-24, 2004, Richland, USA; Abstracts, p.37

2004

14. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp

Tt

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm

1

15. Sản phẩm KHCN

15.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nư­ớc ngoài:

15.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:

15.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:Tt

Tên sản phẩm


Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1


16. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

16.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trìTên/ Cấp

Thời gian

Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Ch­ương trìnhTình trạng đề tài

Nghiên cứu đặc điểm khoáng vật sét khu vực Núi Nưa – Thanh Hóa bằng phương pháp hiện đại nhằm định hướng ứng dụng /
TN-09-29

2009-2009

Đại học Khoa học Tự nhiên

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu tính chất một số thành tạo sét bentonit Việt Nam và đánh giá khả năng làm vách ngăn trong bồn chứa rác thải hạt nhân của chúng / NAFOSTED 105.02.54.09

2010-2012

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia – Bộ Khoa học và công nghệ

Đang thực hiện

16.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian

Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Ch­ương trìnhTình trạng đề tài

Nghiên cứu công nghệ tuyển và chế biến quặng liti vùng Lavi tỉnh Quảng Ngãi /
ĐT.09.12/ĐMCNKK

2012-2013

Bộ Công thương

Đang thực hiện

Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu sét bentonit ở Việt Nam để áp dụng cho việc cô lập chất thải phóng xạ / KC05.15/11-15

2013-2015

Bộ Khoa học & Công nghệ

Đang thực hiện

17. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

Tt

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

1

“Third Award” for best poster presentations at the “Bridging Clays conference”

Groupe Français des Argiles & The Clay Minerals Society, 2006

18. Quá trình tham gia đào tạo SĐH

18.1 Số l­ượng tiến sĩ đã đào tạo:

18.2 Số l­ượng NCS đang h­ướng dẫn:

18.3 Số lư­ợng thạc sĩ đã đào tạo:

18.4 Thông tin chi tiết:


Tên luận án của NCS

Vai trò
hư­ớng dẫn

Tên NCS, Thời gian đào tạo

Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ ( nếu có)

Tên luận văn của HV ThS
Tên HV thạc sĩ, Thời gian đào tạo

Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ ( nếu có)

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế ...

............................................................................................................................................................Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20…

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯ­ỜI KHAI


TS. Hoàng Thị Minh Thảo

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương