TRƯỜng đẠi học hoa sentải về 190 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích190 Kb.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________


NĂNG LỰC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

I. Quyết định về việc cho phép đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh

Quyết định cho phép đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh, số 83/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/01/2007II. Các điều kiện bảo đảm chất lượng

Mẫu 1: Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Hoa Sen


STT

Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại

Học hàm, năm phong

Học vị, nước, năm tốt nghiệp

Chuyên ngành

Tham gia đào tạo SĐH (năm, CSĐT)

Thành tích khoa học (số lượng đề tài, các bài báo)

1

Đỗ Bá Khang, 1955, Trưởng Khoa Kinh tế - Thương mại
Tiến sĩ năm 1990 tại Thái Lan

Kỹ nghệ công nghiệp và quản lý

1991-2014

Viện công nghệ châu Á, Thái LanBài báo: 35

Báo cáo tư vấn: 6

Tham gia viết sách: 6


2

Trần Thị Út, 1949, Giảng viên
Tiến sĩ năm 1999 tại Philippines

Phát triển nông thôn (Tổ chức – Quản lý)

2002-2014: ĐH Nông Lâm, ĐH -Bình Dương, ĐH Hồng Bàng, ĐH KHXH&NV, ĐH Hutech.

Đề tài NCKH: 6

Bài báo: 4

Báo cáo tư vấn 3


3

Hà Thị Ngọc Oanh, 1956, Trưởng bộ mônThương mại

PGS (2010)

Tiến sĩ năm 2004 tại Việt Nam

Kinh tế

2005-2010, Học viện hành chính (CS Tp.HCM)

Đề tài NCKH: 5

Bài báo: 9

Sách: 3


4

Lê Thị Thiên Hương, 1957, Trưởng bộ môn Cơ bản
Tiến sĩ năm 1985 tại Liên xô (cũ)

Vật lý – Toán học

2000-2011, ĐH Sư phạm Tp.HCM

Đề tài: 1

Bài báo: 7

Sách: 9


5

Phan Thị Nhi Hiếu, 1961, Giảng viên
Tiến sĩ năm 2002 tại Việt Nam

Kinh tế

2003-2009: ĐH Kinh tế Tp.HCM, Học viện Bưu chính viễn thông , ĐH Tài chính Marketing, ĐH Tôn Đức Thắng

Đề tài: 5

Bài báo: 16

Nguyễn Vũ Huy, 1968, Trưởng bộ môn QTKD
Tiến sĩ năm 2011 tại Úc

Kinh tế Tài nguyên môi trường

2011-2012, ĐH Nông Lâm Tp.HCM, ĐH Lâm nghiệp,Cơ sở 2

Đề tài NCKH: 5

Bài báo: 17

Nguyễn Thiên Phú, 1972, Phó Trưởng Khoa Kinh tế - Thương mại
Tiến sĩ năm 2005 tại Pháp

Kinh tế học

2006-2009, ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Đề tài NCKH: 5

Bài báo: 2
8

Phạm Quốc Lộc, 1976, Trưởng Khoa Ngôn ngữ và văn hóa học
Tiến sĩ năm 2011 tại Hoa Kỳ

Văn học so sánh

2011 - 2014: ĐH Hà Nội

Đề tài NCKH: 4

Bài báo: 29

Nguyễn Thanh Nam, 1976, Giảng viên
Tiến sĩ năm 2012 tại Philippines

Quản trị kinh doanh

2013-2014: ĐH Lương Thế Vinh, ĐH Hồng Bàng

Đề tài NCKH: 2

Bài báo: 110

Phạm Thị Bích Ngọc, 1978, Giảng viên
Tiến sĩ năm 2013 tại Đức

Khoa học chính trị (Kinh tế học định lượng)

2013-2014 tham gia hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp MBA, ĐH Tôn Đức Thắng, Cao học Hà Lan, ĐH Kinh tế

Đề tài NCKH: 5

Bài báo: 111

Đỗ Thành Lưu, 1964, Giảng viên
Tiến sĩ năm 2001 tại Thái Lan

Kỹ thuật

2005-2010, ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Đề tài NCKH: 1

Bài báo: 4Nguồn: Phòng Nhân sự, trường Đại học Hoa Sen


Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo

TP. Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC


TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014

HIỆU TRƯỞNG
Bùi Trân Phượng
Mẫu 2: Thiết bị phục vụ cho đào tạo


Số TT

Tên gọi của máy, thiết bị, kí hiệu,

mục đích sử dụng

Nước sản xuất, năm sản xuất

Số lượng

Tên học phần sử dụng thiết bị

1

Máy chiếu treo

Sharp

2

Tất cả các môn

2

Wifi internet tốc độ cao nhằm phục vụ học tập của học viên


3

Bảng kính trắng
2

Tất cả các môn

4

Micro không dây
2

Tất cả các môn

5

Máy tính để bàn

ASUS

2

Tất cả các môn

Nguồn: Phòng Quản trị và phát triển cơ sở vật chất, Trường Đại học Hoa Sen
Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo

TP. Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC


TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014

HIỆU TRƯỞNG
Bùi Trân Phượng


Mẫu 3: Thư viện

Số TT

Tên sách, tên tạp chí (chỉ ghi những sách, tạp chí xuất bản trong 5 năm trở lại đây)

Nước xuất bản/Năm xuất bản

Số lượng bản sách

Tên học phần sử dụng sách, tạp chí

1

Block, Hirt, Danielsen, Foundations of Financial Management, 13th edition

2009

ebook

Quản trị tài chính

2

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh / Lê Văn Huy

2012

Sách in

Nghiên cứu trong kinh doanh

3

Project Management Institute , A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 5th  ed. (BMBOK Guide)

2012

ebook

Quản trị dự án

4

Hitt, Ireland and Hoskisson, Strategic Management: Concepts and Cases: Competitiveness and Globalization, 9th edition, South-Western

2011

ebook

Quản trị chiến lược

5

Margaret A. White, Garry D. Bruton, The Management of Technology and Innovation: A Strategic Approach, 2nd Edition

2010

ebook

Quản lý và đổi mới công nghệ

6

Hoàng Đình Phi, Quản trị công nghệ : Giáo trình Technology management

2011

Sách in

Quản lý và đổi mới công nghệ

7

Trung tâm WTO, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Các hiệp định cơ bản của WTO (www.trungtamwto.vn)

2014

ebook

WTO và các cam kết quốc tế

8

Centre William Rappard , The WTO agreements series – World Trade Organization

2014

ebook

WTO và các cam kết quốc tế

9

Kenneth A. Merchant & Wim A. Van der Stede, Management Control Systems

2011

ebook

Kế toán quản trị

10

Michael R. Baye, Managerial Economics and Business Strategy

2010

ebook

Kinh tế học quản trị

11

A.D. Aczel, and J. Sounderpandian, Complete Business Statistics

2009

ebook

Thống kê kinh doanh

12

C. T. Ragsdale, Spreadsheet modeling and decision analysis

2010

ebook


Phân tích quyết định và đàm phán

13

Alan M. Rugman and Simon Collins, International Business

2012

ebook

Kinh doanh quốc tế

14

Art R.J. & Jervis R, International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues, 10th ed., Pearson

2010

ebook

Chính trị quốc tế

15

Stephen R.Covey (Nguyễn Văn Thắng dịch), Nghệ thuật lãnh đạo theo nguyên tắc (Principle-centered leadership)

2012

Sách in

Nghệ thuật lãnh đạo

16

Kotler & Keller, Marketing Management, 14 edition, Pearson Education Limited. England

2012

ebook

Quản trị Marketing

17

Mác Ăng-ghen tuyển tập – Tập 1 & 2

1995 , 2000, 2004

Sách in

Triết học

18

Lê nin toàn tập

1980

Sách in

Triết học

19

Dagobert D Runes, Lịch sử triết học

2009

Sách in

Triết học

20

Lịch sử triết học phương Đông


1991

Sách in

Triết học

21

Lịch sử triết học phương Tây

1957

Sách in

Triết học

22

Guffey, Mary Allen , Business Communication: Process and Product. 7th Edition. Mason, OH: South-Western

2010

ebook

Giao tiếp trong kinh doanh

23

Dubicka, I&O’Keeffe M., Market Leader- Advanced. Longman


2009

Sách in

Tiếng Anh trong kinh doanh

24

Noe, R.A., Hollenbech, J.R., Gerhart, B. and Wright, P., Fundamentals of human resource management

2011

ebook

Quản trị nhân sự

25

Robert L. Mathis, John H. Jackson, Human Resource Management, 13thed

2011

ebook

Quản trị nhân sự

26

De Cenzo, D.A. and S.R. Robbins, Fundamental of Human Resource Management 10th

2010

ebook

Quản trị nhân sự

27

Schemerhorn, J., Hunt, J. and R., Osborn, Organizational Behavior

2011

Sách in

Cơ cấu và hành vi tổ chức

28

R. Dan Reid, Nada R. Sanders, Operations Management


2009

ebook


Quản trị sản xuất

29

J.Hiatt & T.Creasey , Change Management


2013

ebook

Quản trị sự thay đổi

30

Đỗ Thị Phi Hoài, Văn hóa Doanh nghiệp

2009

Sách in

(6 cuốn)


Văn hóa doanh nghiệp

31

Mark Peterson , Sustainable Enterprise: A Macromarketing

2012

ebook

Marketing vĩ mô


32

J.F. Hair, W.C. Black, B. J. Babin and R. E. Anderson, Multivariate Data Analysis

2010
Phương pháp định lượng trong kinh tế và kinh doanh

33

D. R. Anderson, D. J. Sweeney, T. A. Williams, J. D. Camm and K. Martin, An Introduction to Management Science - Quantitative Approaches to Decision Making

2012
Phương pháp định lượng trong kinh tế và kinh doanh

(Nguồn: Thư viện trường Đại học Hoa Sen)


Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo

TP. Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC


TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014

HIỆU TRƯỞNG
Bùi Trân Phượng


Mẫu 4: Một số dự án, đề tài khoa học do cán bộ - giảng viên thực hiện từ 2009 – 2014:

STT

Tên đề tài – dự án (năm)

Cấp quyết định

Số QĐ, ngày nghiệm thu

Kết quả nghiệm thu

1

Quốc tế hóa Giáo Dục Đại Học – TS. Bùi Trân Phượng

Tổ chức đại học pháp ngữ (AUF)

Đang tiến hành
2

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương–TS. Nguyễn Thiên Phú và TS. Phan Thị Nhi Hiếu

Sở Khoa hoc công nghệ Bình Dương

23/05/2014

Khá

3

“Nghiên cứu phát triển khu du lịch sinh thái Trà Sư” (cấp tỉnh, 2012)–

PGS.TS Bùi Xuân An

Sở khoa học công nghệ An Giang

2012

Tốt

4

Nghiên cứu xây dựng và phát triển môn học liên quan phát kiến cho phát triển hòa nhập dành cho sinh viên từ các lĩnh vực khác nhau–

TS. Nguyễn Lưu Bảo Đoan

Ateneo School of Government, Ateneo de Manila University, the Philippines

29/12/2013

Hoàn thành
Strengthening impact assessment in CGIAR (CIAC) project

TS. Trần Thị Út

Michigan University, US

2014

Đang tiến

hành


5

Management coastal resources for sustainable livelihood of small scale fishers: The case in Phuoc Hai Town, Ba Ria-Vung Tau province

      • TS. Trần Thị Út

South East Asian Research Center for Agriculture

(SEARCA


Philippines)

1/2012- 1/2013

Giai đoạn cuối- chưa nghiệm thu

6

Vai trò của Tin dụng nhỏ và Tín dụng ưu đãi đến giảm nghèo,Tp. Hồ Chí Minh

TS. Trần Thị Út

Sở Khoa Học Công nghệ TP HCM

2011

Khá

7

Giải pháp nâng cao đời sống người lao động trong các khu công nghiệp tập trung Bình Dương

TS. Trần thị Út

Sở Khoa học Công nghệ, Bình Dương

2012

Đạt

(Nguồn: Phòng Nghiên cứu khoa học)

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014

HIỆU TRƯỞNG
Bùi Trân Phượng


Mẫu 5: Các hướng nghiên cứu đề tài luận văn, luận án và số lượng học viên, NCS có thể tiếp nhận

Số TT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, học hàm, người có thể hướng dẫn học viên cao học, NCS

Số lượng học viên cao học, NCS có thể tiếp nhận

1

Các vấn đề quản lý dự án ở VN

TS Đỗ Bá Khang

5 – 10 người / GV / năm

2

Phân tích đàm phán trong kinh doanh

TS Đỗ Bá Khang

5 người / GV / năm

3

Chiến lược SME

TS. Nguyễn Thiên Phú

TS. Nguyễn Vũ HuyTS. Phan Thị Nhi Hiếu

5 người / GV / năm

4

Các vấn đề trong lĩnh vực quản lý phát triển

TS. Trần Thị Út

5 người / GV / năm

5

Sở hữu trí tuệ

PGS.TS Hà Thị Ngọc Oanh

5 người / GV / năm

6

Chuyển giao công nghệ

PGS.TS Hà Thị Ngọc Oanh

5 người / GV / năm

7

Đầu tư quốc tế

PGS.TS Hà Thị Ngọc Oanh

5 người / GV / năm

8

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

TS. Phạm Thị Bích Ngọc

5 người / GV / năm

9

Thương mại quốc tế

TS. Phạm Thị Bích Ngọc

5 người / GV / nămTP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014

HIỆU TRƯỞNG
Bùi Trân PhượngMẫu 6: Các công trình công bố của cán bộ cơ hữu thuộc ngành hoặc chuyên ngành Quản trị kinh doanh từ 2009-2014 (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố)

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố

1

Quality Expectations in Thai Higher Education Institutions: Multiple Stakeholder Perspectives

TS. Đỗ Bá Khang

Quality Assurance in Education, 2013

2

Business-IT alignment: A practical research approach

TS. Đỗ Bá Khang

Journal of High Technology Management Research, 25 (2014), pp. 132-147

3

The co-production approach to service: theoretical background


TS. Đỗ Bá Khang

Journal of Operational Research Society, 2013.

4

Mobile-marketing & consumer perception of brand equity

TS. Đỗ Bá Khang

Asia-Pacific Journal of Marketing and Logistics, V24 N4 2012

5

Success Criteria and Factors for International Development Projects: A Life Cycle-based Framework

TS. Đỗ Bá Khang

Project Management Journal, Vol. 39, No. 1, pp. 72-84, 2008.

6

Tourists' external information search behavior model: the case of Thailand

TS. Đỗ Bá Khang

J. of Modelling in Management, V6 N3, 2011. (Emerald Lierati Network 2012 Highly Recommended Awards

7

Investigating Switching Cost Roles in Determining Loyalty in the Mobile Telecommunications Market

TS. Đỗ Bá Khang

International Journal of Customer Relationship Marketing and Management V2 N4 2011

8

Does ICT adoption enhance hotel performance


TS. Đỗ Bá Khang

Journal of Hospitality and Tourism Technology, Vol. 2, N.1, 2011, pp. 34-49. *

9

The impact of permission-based mobile advertising on consumer brand knowledge

TS. Đỗ Bá Khang

International Journal of Mobile Marketing, V6 N1 Summer 2011

10

Trade Liberalization and Productivity Spillover from Different Foreign Direct Investment Origins

TS. Phạm Thị Bích Ngọc

Journal of International Business Research, Vol.11, Special Issue 3, p.71-88, (December, 2012).

11

Nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành sơn mài

TS. Phan Thị Nhi Hiếu,

Th.S Trần Linh ĐăngTạp chí Tài chính, số 9-2013

12

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường chứng khoán

Th.S Nguyễn Thị Phương Nhung

Tạp chí Phát Triển-Hội Nhập Đại Học Kinh Tế- Tài Chính TPHCM- ISSN 1859-428X- No.11(21)- Tháng 7-8 năm 2013, trang 21

13

Các yếu tố nội bộ tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương

TS. Nguyễn Thiên Phú,

TS. Nguyễn Vũ HuyTạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ - Đại học Quốc gia TPHCM, Quý 3-2013, sắp xuất bản

14

"The cause-effect relationship between economic growth and stock market development: the case of Vietnam

Th.S Nguyễn Thị Phương Nhung

The Ninth International Conference onKnowledge-Based Economy and Global Management, Southern Taiwan University of Science and Technology, November 7-8, 2013. Taipei, Taiwan

15

Business Responses to Climate Change in Developing Countries: A Conceptual Framework

Th.S Hoàng Đức Bình,

TS. Đỗ Bá Khang,Hội thảo VEAM 6, Huế, June 2013

16

Microcredit to reduce poverty in HCMC: Efficiency and Policy Suggestion


TS Trần Thị Út

Economic Development Review; N0. 179; July 2009. Economic University, HCMC, VN

(Nguồn: Phòng Nghiên cứu khoa học, Khoa Kinh tế - Thương mại)


TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014

HIỆU TRƯỞNG
Bùi Trân PhượngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương