TRƯỜng cao đẲng công nghệtải về 21.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích21.63 Kb.
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆBẢNG KÊ KHAI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGẠCH HÀNH CHÍNH
- Họ và tên:

- Ngày tháng năm sinh:

- Mã ngạch viên chức:

- Hệ số lương:

- Ngày hết tập sự:

- Ngày về làm việc tại Trường(hoặc ĐHĐN):

- Thời gian tính đến ngày 01/09/2012.STT

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Làm nhiệm vụ gì, ở đâu)THỜI GIAN TỪ...............

ĐẾN .....................SỐ THÁNG, NĂM

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

Tổng cộng số tháng, năm

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2012.

Xác nhận của Ban Giám hiệu Phòng HCTH Xác nhận của Phòng, Khoa Người khai

MẪU MINH HỌA

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNGTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆBẢNG KÊ KHAI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGẠCH HÀNH CHÍNH
- Họ và tên: TRẦN THỊ PHÚC HIẾU

- Ngày tháng năm sinh: 04/01/1979

- Mã ngạch viên chức: 01003 (Chuyên viên)

- Ngày hết tập sự: 31/12/2010

- Hệ số lương: 2.34

- Ngày về làm việc tại Trường(hoặc ĐHĐN): 08/01/2001

- Thời gian tính đến 01/9/2012.


STT

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Làm nhiệm vụ gì, ở đâu)THỜI GIAN TỪ...............

ĐẾN .....................SỐ THÁNG, NĂM

GHI CHÚ

1

Nhân viên Phòng HCTH

Từ 08/01/2001

đến 01/09/2012

11 năm 09 tháng


Tổng cộng số tháng, năm: 11 năm 09 tháng (tương đương 11 năm)

* Minh họa tính thành tiền: 11 năm x 0.5% = 5.5% x 1.050.000đ x 2.34 = 135.000đ/01tháng
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2012.

Xác nhận của Ban Giám hiệu Phòng HCTH Xác nhận của Phòng, Khoa Người khai


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương