Tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Năm học 2010-2011tải về 14.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích14.98 Kb.
Tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Năm học 2010-2011


TT

Tên đề tài

Sinh viên thực hiện

Lớp

Giáo viên hướng dẫn

1

Nghiên cứu giải pháp cải thiện chất lượng giao thông tại một số nút giao thông trên đường Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh


1.      Phí Thị Hồng

2.      Bùi Văn Giỏi

3.      Ngô Văn Phương


GTCC 47

PGS.TS. Trần Tuấn Hiệp

Ths. Vũ Phương Thảo
Tóm tắt:

Chất lượng giao thông tại các nút giao ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng giao thông đô thj. Các nút giao giữa đường Láng Hạ với La Thành; Láng Hạ- Đường Láng; Đường Nguyễn Chí Thanh-La Thành; Đường Nguyễn Chí Thanh- Đường Láng là các nút giao thông có vị trí đặc thù; có lưu lượng thông qua lớn; có tình trạng giao thông phức tạp; tại các nút giao này đã xảy ra tìn trạng ách tắc giao thông khá trầm trọng; cơ quan chức năng đã áp dụng nhiều giải pháp tổ chức giao thông khác nhau; nhưng đến nay tình trạng tắc nghẽn giao thông trong giờ cao điểm vẫn chưa thể khắc phục.

Đề tài nghiên cứu thực trạng giao thông tại nút; kết hợp lý thuyết tổ chức điều khiển giao thông đô thị, từ đó đề xuất giải pháp nhằm cải thiện chất lượng giao thông tại các nút giao này; những giải pháp này cũng là cơ sở để rút ra những bài học kinh nghiệm cho những nút giao có đặc điểm và điền kiện tương tự.
2

Nghiên cứu so sánh các tiêu chuẩn thiết kế hình học đường ô tô theo TCVN 4054-98, TCVN 4054-2005 và TCN 22TCN 273-01

1.      Đào Trường Giang

2.      Chu Văn Huy

3.      Trần Gia Tự

4.      Hoàng Văn VũCĐ Anh 48

PGS.TS. Trần Tuấn Hiệp

Ths. Trần Vũ Tuấn Phan

Tóm tắt:

Các quy trình quy phạm kỹ thuật quốc gia thường khi được ban hành đã bắt đầu có những nội dung bị lạc hậu do sự tiến bộ không ngừng của khoa học công nghệ trên thế giới và trong nước. Ở đa số các quốc gia, mặc dù đã yêu cầu cập nhật và áp dụng các tiến bộ công nghệ, tuy nhiên sự lạc hậu của tiêu chuẩn so với thực tiễn và công nghệ là không thể tránh khỏi; tiêu chuẩn, quy phạm cũng không thể tùy tiện thay đổi; chính vì vậy thường 10 năm người ta chỉnh sửa tiêu chuẩn quy phạm một lần.

Ở việt Nam, từ năm 1998 đến 2005 đã có 3 tiêu chuẩn thiết kế hình học đường ô tô được ban hành: tiêu chuẩn 4054-1998; tiêu chuẩn 273-2001 và tiêu chuẩn 4054- 2005 . Trong vòng 7 năm có 3 lần tiêu chuẩn kỹ thuật được sửa đổi; rõ ràng những thay đổi như vậy là bất thường và gây không ít khó khăn cho sự nghiệp xây dựng đường ô tô.

Vậy những tiêu chuẩn này có gì khác nhau? Những cơ sở khoa học thực tiễn nào và vì sao trong khoảng thời gian ngắn lại phải liên tục sửa đổi tiêu chuẩn như vậy? Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm làm sáng tỏ những vấn đề đó và đồng thời cũng làm sâu sắc thêm nền tảng kiến thức về thiết kế hình học đường ô tô.
.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương