TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7958 : 2008


B.3. Nhóm gỗ không cần bảo quản bằng thuốc phòng chống mối trong sử dụng thông thườngtải về 266.92 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu28.04.2018
Kích266.92 Kb.
1   2   3

B.3. Nhóm gỗ không cần bảo quản bằng thuốc phòng chống mối trong sử dụng thông thường

B.3.1

Bignoniaceae

Họ Đinh
Markhamia stipulata Seem

Đinh

B.3.2

Clusiaceae

Họ Bứa
Calophyllum dryobalanoides Pierre

Cồng trắng
Calophyllum inophyllum L.

Mù u
Calophyllum saigonnensis Pierre

Cồng tía
Garcinia fagraeoides A.Chev.

Trai lí
Mesua ferrea L.

Vắp

B.3.3

Combretaceae

Họ Bàng
Anogeisus acuminata (Roxb.ex.DC.) Guill.et Perr.

Chò nhai
Terminalia alata Heyne ex Roth.

Chiêu liêu khế
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.

Choại
Terminalia chebula Retz.

Chiêu liêu hồng
Terminalia corticosa Pierre ex Lanes

Chiêu liêu ổi
Terminalia myriocapa Heurk et Mueel.

Chiêu liêu xanh
Terminalia nigrovenulosa Pierre

Chiêu liêu đen

B.3.4

Dipterocarpaceae

Họ Dầu
Anisoptera costata Korth.

Vên vên
Dipterocarpus alatus Roxb.

Dầu rái
Dipterocarpus baudii Korth.

Dầu bao
Dipterocarpus costatus Gaertn.f.

Dầu mít
Dipterocarpus dyeri Pierre

Dầu song nàng
Dipterocarpus intricatus Dyer

Dầu trai
Dipterocarpus obtusifolius Teysm.

Dầu trà beng
Dipterocarpus tuberculatus Roxb.

Dầu đồng
Hopea exalata Lin Yang et Hsue

Sao đá
Hopea ferrea Laness.

Sang đào
Hopea hainanensis Merr. et Chun

Sao Hải nam
Hopea hongayensis Tardieu

Sao Hòn gai
Hopea mollissima C.W.Yu

Sao mặt quỷ
Hopea odorata Roxb.

Sao đen
Hopea pierrei Hance

Kiền kiền
Parashorea stellata Kurz.

Chò chỉ
Shorea guiso (Blanco) BI.

Chai
Shorea hypochra Hance

Sến bo bo
Shorea obtusa Wall.

Cà chắc
Shorea roxburghii G. Don.

Sến mủ
Shorea siamensis Miq.

Cẩm liên
Vatica odorata (Griff.) sym. sub sp.odorata

Táu trắng
Vatica subglabra Merr.

Táu xanh
Vatica tonkinensis A.Chev.

Táu mật

B.3.5

Ericaceae

Họ Đỗ quyên
Craibiodendron scleranthum (Dop) Judd.

Hoa khế

B.3.6

Euphorbiaceae

Họ Thầu dầu
Bischofia trifoliata (Roxb.) Hook.

Nhội

B.3.7

Fabaceae

Họ Đậu
Afzelia xylocarpa (Kurz.) Craib

Cà te
Cassia siamea Lamk.

Muồng đen
Dallbergia bariensis Pierre

Cẩm lai
Dallbergia cochinchinensis Pierre

Trắc nam bộ
Dallbergia fusca Pierre

Trắc vàng
Diallium cochinchinensis Pierre

Xoay
Erythrophloeum fordii Oliv.

Lim xanh
Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz

Hoàng linh
Pterocarpus indicus Willd.

Hương tía
Pterocarpus pedatus Pierre

Dáng hương
Sindora glabra Merr. ex De Wit.

Gụ lau
Sindoras maritima Pierre

Gụ biển
Sindora siamensis Teysm. ex Miq.

Gụ mật
Xylia-xylocarpa (Roxb.) Taub.

Căm xe

B.3.8

Fagaceae

Họ Giẻ
Castanopsis chevalieri Hick, et A. Cam.

Cà ổi sơ
Castanopsis indica (Roxb.) A. Dc.

Cà ổi
Castanopsis tribuloides A. Dc.

Cà ổi gai
Lithocarpus bacgiangensis A. Cam.

Sồi Bắc giang
Lithocarpus corneus (Lour.) Rehd.

Sồi sừng
Lithocarpus dealbatus (Hook.f.) Rehd.

Sồi trắng
Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehd.

Sồi vàng
Lithocarpus harmandii A.Cam.

Sồi xe
Quercus chevalieri Hick, et A. Cam.

Giẻ sơ
Quercus helferianus A. Dc.

Giẻ quả dẹt
Quercus lanata Smith var. leiocarpa A. Cam.

Giẻ cau
Quercus langbianensis Hick. et. A. Cam.

Giẻ Langbian

B.3.9.

Lauraceae

Họ Re
Cinnamomum balansae H. Lec.

Gù hương
Cinnamomum bejolghota (Buch. - Ham.) Sweet

Re quế
Cinnamomum burmani (Nees) Bl.

Re lụa
Cinnamomum camphora (L.) Presl.

Long não
Cinnamomum glaucescens (Wall.) Homd. - Marz

Re hương
Cinnamomum ilicioides A. Chev.

Re gừng
Cinnamomum iners Reinw.

Quế rừng
Cinrtamomum obtusifolium Nees

Re bầu
Cinnamomum polyadelphum (Lour.) Kosterm.

Re bộp
Cinnamomum tetragonum A. Chev.

Re đỏ
Cinnamomum tonkinensis Pitard

Re xanh
Cinnamomum zeylanicum Nees

Quế quan
Litsea baviensis H.Lec.

Bời lời Ba vì
Litsea griffithii Gamble

Bời lời
Litsea pierrei H. Lec.

Bời lời pie
Litsea polyantha Juss.

Bời lời giấy
Litsea vang H. Lec.

Bời lời vàng
Machilus odoratissima Ness

Kháo tía
Machilus platycarpa Chun

Kháo vàng
Machilus thunbergii Sieb. et Zucc.

Rè vàng
Machilus tonkinensis A. Chev.

Rè bắc bộ
Nothaphoebe kingiana Gamble

Kháo giả
Nothaphoebe umbelliflora Bl.

Kháo mỡ
Phoebe cuneata Bl.

Sụ

B3.10

Lythraceae

Họ Bằng lăng
Lagerstroemia balansae Koch.

Bằng lăng đỏ
Lagerstroemia calyculata Kurz.

Bằng lăng ổi
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

Bằng lăng nước
Lagerstroemia thorelii Garnep.

Bằng lăng

B.3.11

Magnoliaceae

Họ Mộc lan
Manglietia chevalieri Dandy

Mỡ vàng
Mangiietia insignis (Wall.) Bulme

Mỡ
Manglietia fordiana (Hemsl.) Oliv.

Vàng tâm
Michelia balansae Dandy

Giổi lông
Michelia hypolampra Dandy

Giổi
Paramichelia braianensis (Gangnep.) Dandy

Giổi xương

B.3.12

Mellaceae

Họ Xoan
Aglala gigantea (Pierre) Pellegr.

Gội nếp
Chisocheton thorelii (Pierre)

Quếch
Chukrasia tabularis A. Juss.

Lát hoa
Dysoxylum cauliflorum Hiern.

Gội mật
Dysoxylum loureiri Pierre

Huỳnh đường
Dysoxylum tonkinense A. Chev. ex Fell.

Chặc khế
Melia azedarach L.

Xoan ta
Toona sinensis (A. Juss.) Roem.

Tông dù
Toona surenii (Blume) Merr.

Xoan mộc

B.3.13

Rosaceae

Họ hoa Hồng
Prunus arborea (Blume) Kalkm.

Xoan đào

B.3.14

Rubiaceae

Họ Cà phê
Adina Cordifolia (Roxb.) Hook.

Gáo vàng

B.3.15

Sapindaceae

Họ Bồ hòn
Nephelium chryseum BI.

Vải guốc
Nephelium lappaceum. L. Munt.

Thiều rừng
Pometia pinnata Forst.

Trường mật

B.3.16

Sapotaceae

Họ Sến
Donella lanceolata (BL.) Aubr.

Sơn xã
Madhuca hainanensis Chun et How

Sến hải nam
Madhuca pasquieri (Dubard) H. J. Lam.

Sến mật

B.3.17

Sterculiaceae

Họ Trôm
Pterospermum diversifolium BI.

Hồng mang sến
Pterospermum heterophyllum Hance

Lòng mang
Tarrietia javanica (BI.) Kost.

Huỷnh

CHÚ THÍCH

Hầu hết các sản phẩm sau gia công gỗ đều dính dác. Gỗ đã có dác thì gỗ nào mối cũng ăn. Vậy khi đưa gỗ vào sử dụng trong công trình, tốt nhất nên dùng thuốc để bảo quản mới đảm bảo an toàn.

Với các công trình đặc biệt quan trọng, bên gia công có văn bản cam kết dùng 100% gỗ không dác thì nên tham khảo bảng phân nhóm gỗ bảo quản.
PHỤ LỤC C

(tham khảo)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHỐNG MỐI BẰNG LƯỚI THÉP

C.1. Phòng chống mối cho bề mặt nền

Lưới thép được cài đặt xuống mặt nền trước khi lát nền hoặc đổ bê tông mặt nền tầng 1 hoặc tầng hầm để ngăn mối không di chuyển được từ mặt nền lên.C.2. Phòng chống mối cho bề mặt ngang tường

Lưới thép được cài đặt cho bề mặt ngang chân tường để ngăn mối di chuyển bên trong bề mặt vữa của chân tường, khi lắp đặt hạng mục này thì phải có đầu nối với hệ thống lưới được cài đặt trong mặt nền hoặc trong kết cấu bê tông mối không di chuyển được.C.3. Phòng chống mối cho chân tường phía ngoài

Lưới thép được cài đặt cho chân tường phía ngoài sát chân tường, chân móng phần chìm dưới đất để ngăn mối di chuyển từ bên ngoài vào công trình qua đường chân tường, khi lắp đặt hạng mục này thì đầu dưới của lưới thép phải được nối với lưới thép hoặc được cài đặt trong tường hoặc trong kết cấu bê tông mối không di chuyển được còn đầu trên phải ngang bằng cốt mặt nền phía ngoài.C.4. Phòng chống mối cho bề mặt tường tiếp giáp

Đối với các công trình có bề mặt tường tiếp giáp với các công trình bên cạnh thì lưới thép được cài vào bề mặt tường tiếp giáp để ngăn mối di chuyển từ công trình bên cạnh sang.C.5. Phòng chống mối cho các cấu kiện khác

Đối với các cấu kiện xiên ngang qua tường, nền thì phải cài đặt lưới thép để không cho mối di chuyển qua.


PHỤ LỤC D

(tham khảo)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC PHÒNG CHỐNG MỐI

Những người làm công tác phòng chống mối có thể tham khảo:D.1. “Sử dụng thuốc phòng chống mối cho các phần việc trong phòng chống mối bằng thuốc” theo kinh nghiệm thực tiễn trong giai đoạn hiện nay như sau:

D.1.1. Xử lý mặt trong và ngoài tường móng

- với thuốc dạng lỏng: Mức thuốc dùng từ 2 lít dung dịch đến 5 lít dung dịch/m2 tường móng.D.1.2. Hàng rào ngầm phòng mối bên trong

- với thuốc dạng lỏng: Mức thuốc dùng từ 2 lít dung dịch đến 5 lít dung dịch/m hàng rào.

- với thuốc dạng bột: Mức thuốc dùng từ 2 kg đến 2,2 kg/m hàng rào.

D.1.3. Xử lý mặt nền

- với thuốc dạng lỏng: Từ 2 lít dung dịch đến 5 lít dung dịch/m2 nền.

- với thuốc dạng bột: Từ 2 kg đến 3 kg/m2 nền.

D.1.4. Hàng rào ngầm phòng mối bên ngoài

- với thuốc dạng lỏng: Từ 5 lít dung dịch đến 6 lít dung dịch/m hàng rào.

- với thuốc dạng bột: Từ 4,8 kg đến 6 kg/m hàng rào.

D.1.5. Xử lý chân tường trong và ngoài công trình và phần tường tiếp giáp với các khuôn cửa gỗ

- với thuốc dạng lỏng: Từ 2 lít dung dịch đến 5 lít dung dịch/m2 tường.D.1.6. Xử lý các mặt tường trong tầng hầm

- với thuốc dạng lỏng: Từ 2 lít dung dịch đến 5 lít dung dịch/m2 tường.D.1.7. Xử lý sàn tầng hầm

- với thuốc dạng lỏng: Từ 2 lít dung dịch đến 5 lít dung dịch/m2 sàn.D.1.8. Bảo quản các kết cấu gỗ và vật liệu chứa xenlulô

- với thuốc dạng lỏng: Từ 0,35 lít dung dịch đến 0,5 lít dung dịch/m2 mặt gỗ.D.2. Những người làm công tác phòng chống mối phải thường xuyên cập nhật thông tin đặc biệt là “danh mục thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ mối, thuốc bảo quản lâm sản) được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hàng năm.
: data -> 2017
2017 -> Tcvn 6147-3: 2003 iso 2507-3: 1995
2017 -> Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10256: 2013 iso 690: 2010
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8400-3: 2010
2017 -> TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 3133 – 79
2017 -> Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> Btvqh10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam


1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương