TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7958 : 2008


PHỤ LỤC B (tham khảo) PHÂN NHÓM GỖ BẢO QUẢN B.1. Qui định chungtải về 266.92 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu28.04.2018
Kích266.92 Kb.
1   2   3

PHỤ LỤC B

(tham khảo)PHÂN NHÓM GỖ BẢO QUẢN

B.1. Qui định chung

B.1.1. Khi gỗ có dác và lõi phân biệt thì gỗ dác cần phải được bảo quản, còn gỗ lõi không cần phải bảo quản bằng thuốc phòng chống mối.

B.1.2. Trước khi sử dụng tất cả các loại gỗ cần được hong, phơi, hoặc sấy khô theo đúng kỹ thuật.

B.2. Nhóm gỗ cần bảo quản

B.2.1

Altingiaceae

Họ Sau Sau
Altingia siamensis Graib

Tô hạp
Liquidambar formosana Hance

Sau sau

B.2.2

Anacardiaceae

Họ Đào lộn hột
Allospondias lakoensis (Pierre) Stapf.

Giâu da xoan
Buchanania latifolia Roxb

Xoan giả
Dracontomelum mangiferum BI.

Sấu

B.2.3

Apocynaceae

Họ Trúc đào
Alstonia calophylla A. Dc.

Sữa lá nhỏ
Alstonia scholaris (L) R. Br.

Sữa

B.2.4

Betulaceae

Họ Cáng lò
Betula alnoides Buch. Ham.ex D.Don

Cáng lò

B.2.5

Bombacaceae

Họ Gạo
Gossampinus malabarica (DC.) Merr.

Gạo

B.2.6

Burseraceae

Họ Trám
Canarium album Raeusch.

Trám trắng
Canarium bengalensis Guill.

Trám cạnh
Canarium pimela Koen.

Trám đen
Canarium subulatum Guill.

Càna
Garuga pierrei Guiil.

Cóc đá

B.2.7

Chrysobalanaceae

Họ Cám
Parinari annamensis Hance

Cám

B.2.8

Datiscaceae

Họ Thung
Tetrameles nudiflora R.Br.

Thung

B.2.9

Dilleniaceae

Họ Sổ
Dillenia heterosepala Finet et Gagnep.

Lọng bàng
Dillenia indica L.

Sổ bà
Diilenia pentagyna Roxb.

Sổ năm nhụy

B.2.10

Euphorbiaceae

Họ Thầu dầu
Aleurites moluccana Willd.

Lai
Aleurites montana Lour.

Trẩu
Baccaurea ramiflora Lour.

Du mộc
Baccaurea sylvestris Lour.

Du vỏ đỏ
Endospermum chinensis Benth.

Vạng trứng

B.2.11

Fabaceae

Họ Đậu
Albizia procera (Willd.) Benth.

Muồng xanh
Gleditsia fera (Lour.) Merr.

Bồ kết
Lycidice rhodostegia Hance


Millettia ichthyochtona Drake

Thàn mát
Ormosia balansae Drake

Ràng ràng mít

B.2.12

Juglandaceae

Họ Hồ đào
Engelhardtia chrysolepis Hance

Chẹo tía

B.2.13

Myristicaceae

Họ Máu chó
Horsfieldia amygdalina (Wall.) Warbg.

Săng máu
Knema corticosa Lour.

Máu chó

B.2.14

Pinaceae

Họ Thông
Pinus khasya Royle

Thông ba lá
Pinus massoniana Roxb.

Thông đuôi ngựa
Pinus merkusiana F.N.G. Cooling et H. Gauss.

Thông nhựa

B.2.15

Podocarpaceae

Họ Kim giao
Podocarpus imbricatus Blume

Thông nàng

B.2.16

Sterculiaceae

Họ Trôm
Sterculia lanceofata Cavan

Ư ơi
Sterculia nobilis Smith

Trôm mề gà

B.2.17

Styracaceae

Họ Bồ đề
Styrax benjoin Dryand.

Bồ đề vỏ đỏ
Styrax tonkinensis Pierre

Bồ đề

B.2.18

Symplocaceae

Họ Dung
Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore

Dung sạn
Symplocos lancifolia Sieb. et Zucc.

Dung lá mác
Symplocos laurina Wall.var.acuminata Brand.

Dung giấy

B.2.19

Theaceae

Họ Chè
Schima crenata Korth.

Trín
Schima wallichii Choisy

Vối thuốc

: data -> 2017
2017 -> Tcvn 6147-3: 2003 iso 2507-3: 1995
2017 -> Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10256: 2013 iso 690: 2010
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8400-3: 2010
2017 -> TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 3133 – 79
2017 -> Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> Btvqh10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam


1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương