Times Higher Education (the) Xếp hạng các trường đại học thế giới năm 2015-2016tải về 499.68 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2018
Kích499.68 Kb.
  1   2   3   4   5
Times Higher Education (THE)

Xếp hạng các trường đại học thế giới năm 2015-2016

Times Higher Education (THE), một trong các tổ chức xếp hạng các trường đại học thế giới có uy tín vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học thế giới năm 2015-2016 tại địa chí https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking, dựa trên phân tích, đánh giá thành tích đạt được của các trường ở các nhiệm vụ cốt lõi là - - giảng dạy (teaching) , nghiên cứu khoa học (research), chuyển giao tri thức (knowledge transfer) và vị thế quốc tế (international outlook) được thể hiện cụ thể ở 5 nhóm tiêu chí với ứng với các trọng số dưới đây.

Nhóm

Nhóm tiêu chí

Trọng số (%)

1

Teaching (the learning environment) - Giảng dạy (Môi trường học tập)

30

2

Research (volume, income and reputation) -Nghiên cứu khoa học (Cường độ , thu nhập và Uy tín)

30

3

Citations (research influence) - Lượng trích dẫn (ảnh hưởng của nghiên cứu khoa học )

30

4

International outlook (staff, students and research) - Vị thế quốc tế (giảng viên, sinh viên và nghiên cứu)


7,5

5

Industry income (knowledge transfer) - Thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ

2.5

Theo đó, Times đưa ra bảng xếp hạng 800 trường đại học hàng đầu thế giới đến từ 70 quốc gia . Năm 2014, con số này là 400 trường đại học từ 41 quốc gia. Dưới đây là bảng xếp hạng 200 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2015-2016,

Top of FormRank/

Thứ hạng

Title - Tên trường/ Quốc gia- Vũng lãnh thổ

Tìm thông tin về trường

1

California Institute of Technology

United States of America

Explore

2

University of Oxford

United Kingdom

Explore

3

Stanford University

United States of America

Explore

4

University of Cambridge

United Kingdom

Explore

5

Massachusetts Institute of Technology

United States of America

Explore

6

Harvard University

United States of America

Explore

7

Princeton University

United States of America

Explore

8

Imperial College London

United Kingdom

Explore

9

ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Switzerland

Explore

10

University of Chicago

United States of America

Explore

11

Johns Hopkins University

United States of America

Explore

12

Yale University

United States of America

Explore

13

University of California, Berkeley

United States of America

Explore

14

University College London

United Kingdom

Explore

15

Columbia University

United States of America

Explore

16

University of California, Los Angeles

United States of America

Explore

17

University of Pennsylvania

United States of America

Explore

18

Cornell University

United States of America

Explore

19

University of Toronto

Canada

Explore

20

Duke University

United States of America

Explore

21

University of Michigan

United States of America

Explore

22

Carnegie Mellon University

United States of America

Explore

23

London School of Economics and Political Science

United Kingdom

Explore

24

University of Edinburgh

United Kingdom

Explore

25

Northwestern University

United States of America

Explore

26

National University of Singapore

Singapore

Explore

27

King’s College London

United Kingdom

Explore

28

Karolinska Institute

Sweden

Explore

29

LMU Munich

Germany

Explore

30

New York University

United States of America

Explore

31

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Switzerland

Explore

32

University of Washington

United States of America

Explore

33

University of Melbourne

Australia

Explore

34

University of British Columbia

Canada

Explore

35

KU Leuven

Belgium

Explore

36

University of Illinois at Urbana-Champaign

United States of America

Explore

37

Heidelberg University

Germany

Explore

38

McGill University

Canada

Explore

=39

University of California, San Diego

United States of America

Explore

=39

University of California, Santa Barbara

United States of America

Explore

41

Georgia Institute of Technology

United States of America

Explore

42

Peking University

China

Explore

43

University of Tokyo

Japan

Explore

=44

University of California, Davis

United States of America

Explore

=44

University of Hong Kong

Hong Kong

Explore

46

University of Texas at Austin

United States of America

Explore

=47

Tsinghua University

China

Explore

=47

Wageningen University and Research Center

Netherlands

Explore

49

Humboldt University of Berlin

Germany

Explore

50

University of Wisconsin-Madison

United States of America

Explore

51

Brown University

United States of America

Explore

52

Australian National University

Australia

Explore

53

Technical University of Munich

Germany

Explore

54

École Normale Supérieure

France

Explore

55

Nanyang Technological University

Singapore

Explore

=56

University of Manchester

United Kingdom

Explore

=56

University of Sydney

Australia

Explore

58

University of Amsterdam

Netherlands

Explore

59

Hong Kong University of Science and Technology

Hong Kong

Explore

=60

The University of Queensland

Australia

Explore

=60

Washington University in St Louis

United States of America

Explore

62

Utrecht University

Netherlands

Explore

63

University of North Carolina at Chapel Hill

United States of America

Explore

64

Boston University

United States of America

Explore

=65

Delft University of Technology

Netherlands

Explore

=65

University of Minnesota

United States of America

Explore

67

Leiden University

Netherlands

Explore

68

University of Southern California

United States of America

Explore

69

University of Bristol

United Kingdom

Explore

70

Durham University

United Kingdom

Explore

71

Erasmus University Rotterdam

Netherlands

Explore

72

Free University of Berlin

Germany

Explore

73

Monash University

Australia

Explore

74

University of Groningen

Netherlands

Explore

75

Pennsylvania State University

United States of America
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương