TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤNGtải về 11.11 Mb.
trang1/18
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích11.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Hướng dẫn sử dụng hệ phần mềm
TÀI LIỆU
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PORTAL
MỤC LỤC

THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 5

PHẦN I – DÀNH CHO NGƯỜI TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN 6

I. NỘI DUNG 6

1. Bố cục giao diện 6

2. Trang chủ 7

3. Kênh tin 7

4. Bài viết 8

5. Liên kết đến các trang, các ứng dụng khác trên cổng thông tin 9

6. Các trang thành viên 9

7. Sơ đồ cổng thông tin 10

II. TƯƠNG TÁC VỚI CỔNG THÔNG TIN 10

1. Bình luận bài viết 10

2. Thông tin liên hệ 11

3. Tìm kiếm tin bài 11

PHẦN II – DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN TRỊ CỔNG THÔNG TIN 12

I. QUẢN TRỊ TIN BÀI 13

1. Biên tập tin bài 13

2. Quản lý quy trình xuất bản tin bài 15

3. Sửa tin bài 16

4. Chia sẻ tin bài 17

6. Tìm kiếm tin bài 18

7. Tin chờ duyệt cổng thành viên 19

II. QUẢN LÝ KÊNH TIN 20

1. Cây kênh tin 20

2. Thêm mới kênh tin 20

3. Sửa kênh tin 21

4. Xóa kênh tin 22

22


III. QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG 23

1. Quản lý nhóm người dùng 23

IV. QUẢN LÝ THƯ VIỆN ẢNH 24

1. Chức năng trình diễn thư viện ảnh 24

2. Tạo mới album ảnh 25

3. Thêm ảnh mới vào album 25

4. Quản lý trình diễn ảnh 26

V. QUẢN LÝ THƯ VIỆN VIDEO 27

1. Chức năng trình diễn thư viện video 27

2. Thêm mới video vào thư viện 27

3. Quản lý trình diễn video 28

VI. QUẢN LÝ HỎI ĐÁP 29

1. Cấu hình hỏi đáp 29

2. Quy trình trả lời câu hỏi 29

VII. QUẢN LÝ LIÊN KẾT, QUẢNG CÁO, RSS 30

1. Quản lý liên kết 30

2. Quản lý quảng cáo 32

VIII. QUẢN TRỊ LỊCH LÀM VIỆC 33

1. Thêm mới lịch công tác 33

2. Thêm mới danh sách lãnh đạo 34

IX. QUẢN LÝ BANNER – FOOTER 34

1. Quản lý banner 34

2. Quản lý footer 35

X. QUẢN LÝ LIÊN HỆ - GÓP Ý 36

1. Xem nội dung góp ý 37

XI. LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN 37

1. Thêm mới văn bản lấy ý kiến dự thảo 38

XII. QUẢN TRỊ ĐƠN VỊ 38

1. Thêm mới đơn vị 39

2. Sửa thông tin đơn vị 39

XIII. QUẢN TRỊ VĂN BẢN 40

1. Thêm mới, chính sửa, xóa bỏ văn bản sao lục 41

2. Thêm mới, chính sửa, xóa bỏ văn bản mới 41

3. Thêm mới cơ quan ban hành 42

4. Thêm mới lĩnh vực của văn bản 42

XIV. QUẢN TRỊ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN 43

1. Quản trị kênh tin đơn vị 43

2. Quản trị tin bài đơn vị 44

3. Quản trị liên kết đơn vị 45

4. Quản trị tin bài đơn vị 46THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT


STT

Thuật ngữ/chữ viết tắt

Mô tảPortal

Cổng thông tinAdministrator

Quản trịTD

Tân DânMOSS

Microsoft Office Sharepoint ServerRSS

Really Simple Syndication – Công nghệ chia sẻ tin tức webFull text search

Tìm kiếm toàn văn

PHẦN I – DÀNH CHO NGƯỜI TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN
 1. NỘI DUNG

  1. Bố cục giao diện


Khi người sử dụng mở trình duyệt lên (có thể là IE, Firefox hoặc Chrome) và truy cập vào địa chỉ cổng thông tin điện tử của tỉnh: http://backan.gov.vn giao diện cổng sẽ hiển thị như sau: • Phía trên cùng là banner của cổng thông tin bao gồm: Quốc huy, tên cổng thông tin điện tử và những hình ảnh tiêu biểu của đơn vị

 • Bên dưới banner là thanh menu chính gồm có: Trang chủ, Tiềm năng của tỉnh, Thủ tục hành chính…

 • Menu bên trái của cổng thông tin điện tử là Bản đồ hành chính và các kênh tin như: Tổng quan, Tìm hiểu Bắc Kạn vv … và bên trong mỗi kênh tin lại chứa các kênh tin con giúp cho người đọc dễ dàng có thể tìm thấy những chuyên mục ưa thích.

 • Menu bên phải gồm có Thư viện ảnh đẹp Bắc Kạn và các link liên kết đến các trang hoặc các ứng dụng khác được đặt trên cổng thông tin điện tử.

 • Menu chính là phần hiển thị nội dung các tin bài được đăng trên cổng thông tin điện tử.

 • Phía dưới cùng là phần footer của cổng thông tin bao gồm các thông tin về cơ quan chủ quản, thông tin về bản quyền cổng thông tin.


  1. Trang chủ


Hiển thị thông tin chung, các tin mới nhất, tin hoạt động của các ngành, lĩnh vực khác nhau.

Khi vào trang chủ của cổng thông tin, người dùng có thể thấy được tất cả những liên kết đến cổng thành viên hoặc những liên kết đến các tiện ích khác được tích hợp trên cổng như: Văn bản sao lục, Công báo chính phủ, Thư điện tử …
  1. Kênh tin


Thông tin trên cổng được nhóm theo các kênh tin gồm có các kênh tin cha và các kênh tin con bên trong giúp cho người đọc có thể dễ dàng tìm được các bài viết, các chuyên mục yêu thích, cần thiết. Ví dụ như: trong kênh tin cha “Tổng quan” lại chứa các kênh tin con như “Giới thiệu chung”, “Lịch sử hình thành”…vv  1. : DocumentLibrary
   DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
   DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
   DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
   DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
   DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
   DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
   DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
   DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
   DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
   DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương