Thuan phong manufacturing & trading co.,Ltdtải về 384.91 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích384.91 Kb.
1   2   3   4
INORGANIC CHEMICAL

(Hóa Chất Vô Cơ)

PRODUCT

FORMULER

SPECIFICATION

PACKING

Amonium bicarbonate

NH4HCO3

99%min

25kg wonven bag

Amonium chloride

NH4CL

99.5%min

25kg wonven bag

Barium carbonate

BaCO3

98%min

25kg wonven bag

Caustic soda

NaOH

96 ,98, 99 %

25kg wonven bag

Chomic acid

HCrO3

99.5 ,99.7 %

50kg iron drum

Dicalium phosphate

DCP

P.17-18%

25kg wonven bag

Manganese oxide

MnO

60-70%

25kg wonven bag

Manganese sulphate

MnSO4

98%min

25kg wonven bag

Silicagel

H2SiO2
25kg wonven bag

Soda ash light

NaCO3

99%min

40kgwonven bag

Sodium bicarbonate

NaHCO3

99%min

25kg wonven bag

Sodium sulphate

Na2SO4

99%min

50kg wonven bag

Zinc oxide

ZnO

96-97%

25kg wonven bag

AQUATIC PRODUCT

(Thủy Sản)

PRODUCT

FORMULER

SPECIFICATION

PACKING

Ferrous sulphate

FeSO4

Fe30%MIN

25kg woven bag

Soda Ash light

Na2CO3

99-99.2%

40kg woven bag

Amoniac

NH4 (OH)

22%

30littre drum

zinc sulphate

ZnSO4

20-22%

25kg wonven bag

Caustic soda

NaOH

96-98-99%

25kg woven bag

Calcium carbonate

CaCO3

98%

25kg woven bag

Sodium hypoclorit

JAVEL

10%

30kg plastic drum

Hydrogen peroxide

H2O2

35-50%

30kg Drum

Natri Silicat

NaSiO3

99.5%

30kg plastic drum

Phosphoric acid

H3PO4

85%

35kkg platic drum

Poly aluminium chloride

PAC

28 ,31 %

25kg wovenbag

Amonium sunphate

AL2(SO4)3.NH2O

17%AL

50KG wovenbag


WOOD

(Gỗ)

PRODUCT

FORMULER

SPECIFICATION

PACKING

Caustic soda

NaOH

96-98-99%

25kg woven bag

Hydrogen peroxide

H2O2

35-50%

30kg Drum

Amoniac

NH4 (OH)

22%

30littre drum

Natri Silicat

NaSiO3

99.5%

30kg plastic drum

Ammonium choloride

NH4CL

99.5%MIN

50kg woven bag


FOOD LIVESTOCK

(Thức Ăn Gia Súc)


PRODUCT

FORMULER

SPECIFICATION

PACKING

ZINC OXIDE

ZnO

99.5-99.7%

25kg parper bag

Copper sulphate

CuSO4

24.5-25%

25kg woven bag

Ferrous sulphate

FeSO4

98%min

25kg woven bag

Sodium bicarbonate

Na2HCO3

99%

25kg woven bag

Manganese sulphate

MnSO4

98%min

25kg wonven bag

Dicanxium Phosphate

DCP

P≥17%min

25kg wonven bag

Lysine

HO2CCH(NH2)(CH2)4NH2

99%

25kg wonven bag----------THE END----------: upload -> Colombo
Colombo -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
Colombo -> 1 Bạn từ đâu tới? James Xin chào. Hello
Colombo -> CÂu hỏi hái hoa dân chủ 8/3/2013 CẤp huyện câu 1
Colombo -> Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải
Colombo -> Áp dụng khi cộng tác với công ty Long Minh I. Lưu ý Dịch giả cần dịch trọn vẹn tác phẩm
Colombo -> Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-cp ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế
Colombo -> Bộ ảnh về Việt Nam 120 năm trước
Colombo -> 00x các trưỜng kiểm soát thông tin chung đỊnh nghĩa và phạm VI trưỜNG
Colombo -> ĐẢng ủy phưỜng đẠi mỗ Số 178- qđ/ĐU ĐẢng cộng sản việt nam


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương