Thánh Lễ Mẹ Mân Côi Update: 27/6/2006tải về 6.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích6.19 Kb.
Thánh Lễ Mẹ Mân Côi

Update: 27/6/2006

Các Ngày Tập Hát


 • June 29

 • July 7

 • July 14

 • July 21

 • July 28

Ca Mục Bài Hát 1. BLHÂ Kinh Thương Xót

 2. BLHÂ Kinh Vinh Danh

 3. BLHÂ Thánh

 4. BLHÂ Mầu Nhiệm Đức Tin

 5. BLHÂ Amen

 6. BLHÂ Chiên Thiên Chúa

 7. Nhập Lễ: Mẹ Đầy Ơn Phúc

 8. Nhập Lễ 2: Hãy Đến

 9. Đáp Ca: Vui Mừng Trong Chúa

 10. Alleluia: Lễ Đức Mẹ

 11. Dâng Lễ: Lễ Dâng Thành Tâm

 12. Hiệp Lễ 1: Chúa Đã Yêu Con

 13. Hiệp Lễ 2: Sống Phút Hiện Tại

 14. Kết Lễ: Hát Khen Mừng Mẹ

Các Bài Hát Cần Tập Nhiều 1. Nhập Lễ 1: Mẹ Đầy Ơn Phúc
  > Bè Alto & Tenore, trang 2
  > Bè Sop & Tenore, trang cuối
  > Khúc Solo


 2. Dâng Lễ: Lễ Dâng Thành Tâm
  > Phần ĐK, các bè vô đầu

 3. Hiệp Lễ 1: Chúa Đã Yêu Con
  > Trang 3 & 4

 4. Hiệp Lễ 2: Sống Phút Hiện Tại
  > Tập kỹ cả bài

 5. BLHÂ Kinh Vinh Danh

 6. BLHÂ Thánh

Các Bài Dễ Hơn 1. BLHÂ Kinh Thương Xót

 2. BLHÂ Kinh Chiên Thiên Chúa

 3. Nhập Lễ 2: Hãy Đến Tung Hô Chúa
  > Cần tập thêm cho bè Basso

 4. Đáp Ca: Vui Mừng Trong Chúa

 5. Alleluia: Lễ Đức Mẹ

 6. Hát Khen Mừng Mẹ

 7. BLHÂ Mầu Nhiệm Đức Tin

 8. BLHÂ Amen


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương