Thứ/ngày/tháng Giờtải về 63.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích63.59 Kb.
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Từ ngày 17 tháng 02 năm 2014 đến ngày 23 tháng 02 năm 2014

Thứ/ngày/tháng

Giờ

Nội dung

Thành phần

Đơn vị đăng ký và

chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2, 17/02

16h00


Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2013 - 2014

- Hội đồng ĐGKQRL (theo QĐ số 1052/QĐ-CĐKTKT ngày27/12/2013)

- Giáo viên chủ nhiệm- Phòng QL HSSV

- Phòng Hành chính tổng hợpPhòng họp số 3


Thứ Ba, 18/02/2014


14h – 14h30

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng phòng HC - TH

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Văn phòng p. HC - TH

14h30 – 15h

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng phòng KHCN & HTQT

Phòng KHCN & HTQT

Văn phòng p. KHCN & HTQT

15h – 15h30

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng phòng KH - TC

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Văn phòng p. Kế hoạch - Tài chính

15h30 – 16h

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng phòng TC - CB

Phòng Tổ chức cán bộ

Văn phòng p. Tổ chức cán bộ

16h- 16h30

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và Bí thư Đoàn trường

Văn phòng Đoàn

Văn phòng Đoàn

16h30- 17h

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng phòng HC - TH

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Phòng họp số 2

Thứ Tư, 19/02


7h30 – 11h

14h – 17hThanh tra công tác quản lí, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Theo Quyết định số: 77/KH - CĐKTKT

- Phòng thanh tra

- Phòng Đào tạo, HNTVVLPhòng đào tạo, HNTVVL

08h- 08h30

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng phòng HC - TH

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Phòng họp số 1

08h30- 09h30

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và thủ kho + trưởng phòng Đào tạo, trưởng phòng HC - TH

Phòng Đào tạo + Phòng HC - TH

Kho để tài liệu

09h30- 10h

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng khoa Cơ sở

Khoa Cơ sở

Văn phòng khoa Cơ sở

10h- 10h30

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và cán bộ thư viện + trưởng phòng ĐT

Phòng Đào tạo

Thư viện

10h30- 11h30

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và thủ kho + trưởng phòng HC - TH

Phòng HC – TH

Kho dụng cụ gần Gara ô tô

14h- 14h30

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng phòng QL HSSV

Phòng Quản lý HSSV

Văn phòng p. Quản lý HSSV

14h30-15h

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng phòng Đào tạo HN, TVVV

Phòng Đào tạo HN, TVVL

Văn phòng p. Đào tạo HN, TVVL

15h- 15h30

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng phòng Thanh tra &ĐBCLGD

Phòng Thanh tra &ĐBCLGD

Văn phòng p. Thanh tra & ĐBCLGD

15h30- 16h

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và GĐ Trung tâm Tin học NN

Trung tâm Tin học NN

Trung tâm Tin học NN

16h- 16h30

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng khoa Kinh tế - Tài chính

Khoa Kinh tế - Tài chính

Văn phòng khoa Kinh tế - Tài chính

16h30- 17h

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng khoa Kinh tế - Tài chính

Khoa Kinh tế - Tài chính

Phòng thực hành kế toán

Thứ Năm, 20/02


7h30 – 11h

14h – 17hThanh tra công tác quản lí, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Theo Quyết định số: 77/KH - CĐKTKT

- Phòng thanh tra

- Trung tâm TH - NNTrung tâm TH - NN

08h-08h30

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng phòng HC - TH

Phòng HC – TH

Phòng họp số 03

08h30 – 9h

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng khoa Cơ bản

Khoa Cơ bản

Văn phòng khoa Cơ bản

9h – 9h30

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng khoa Lý luận chính trị

Khoa Lý luận chính trị

Văn phòng khoa Lý luận chính trị

9h30- 10h

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng khoa Luật -Hành chính

Khoa Luật Hành chính

Văn phòng khoa Luật - Hành chính

10h-10h30

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng khoa Khoa học - Kỹ thuật

Khoa Khoa học - Kỹ thuật

Văn phòng khoa Khoa học - Kỹ thuật

10h30-11h30

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng phòng HC - TH

Phòng HC – TH

Nhà khách

14h- 14h30

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng phòng HC - TH

Phòng HC – TH

Hội trường A

14h30-15h30

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và BGH

BGH

Phòng làm việc BGH

15h30- 17h

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng Trại TN – TH

Trại TN – TH

Trại TN - TH

Thứ Sáu, 21/02


08h-09h30

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng phòng HC - TH

Phòng HC – TH

Ký túc xá (nhà số 6)

09h30 – 11h30

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng phòng HC - TH

Phòng HC – TH

Giảng đường (nhà số 4)

14h – 16h30

Kiểm kê tài sản

Theo Quyết định số: 1046/QĐ-CĐKTKT ngày 30/12/2013 và trưởng phòng HC - TH

Phòng HC – TH

Ký túc xá Lào

Thứ 7, 22/02
Chủ nhật, 23/02
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương