THÔng tin dự Án phòng, chống hiv tỉnh Bắc Giang Tên dự án: Phòng, chống hiv tỉnh Bắc Giang Tên cơ quan phê duyệt khoản viện trợtải về 17.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích17.93 Kb.


THÔNG TIN DỰ ÁN

Phòng, chống HIV tỉnh Bắc Giang
1. Tên dự án: Phòng, chống HIV tỉnh Bắc Giang

2. Tên cơ quan phê duyệt khoản viện trợ: UBND tỉnh Bắc Giang

- Địa chỉ: Số 82, đường Hùng Vương, Tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- Số điện thoại: (+84) 240.3854224; Fax: (+84) 240.3855012.

3. Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

- Địa chỉ: đường Hùng Vương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- Số điện thoại: (+84) 240.3854 227; Fax: (+84) 240.3554050

4. Tên cơ quan chủ khoản viện trợ: Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Giang

- Địa chỉ : Đồi Chè, thôn Tiêu, xã Dĩnh Kế, thành phố Băc Giang

- Số điện thoại/Fax: (+84) 2403.554 464/ (+84) 2403. 856 101

5. Địa điểm thực hiện dự án: 10 huyện/thành phố tỉnh Bắc Giang

6. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: đến năm 2018.

7. Bối cảnh và sự cần thiết của dự án

Dịch HIV xuất hiện ở Việt Nam từ cuối những năm 1980. Trong những năm gần đây tình hình dịch HIV/AIDS tại tỉnh Bắc Giang không tăng nhanh như trước những năm 2005, về cơ bản đã khống chế tình hình dịch HIV/AIDS ở đa số địa phương và các nhóm dễ bị cảm nhiễm HIV/AIDS, số người nhiễm HIV/AIDS mới phát hiện đã giảm liên tục 3 năm gần đây, phần lớn người nhiễm HIV mới phát hiện chủ yếu tập trung trong nhóm nguy cơ cao. Tuy nhiên dịch HIV/AIDS vẫn còn diễn biến phức tạp, hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm dễ bị cảm nhiễm HIV vẫn ở mức độ cho phép khả năng tạo ra mức độ lây nhiễm HIV cao, tuy số người nhiễm HIV phát hiện được giảm liên tiếp 3 năm gần đây, nhưng chưa đủ thời gian đảm bảo bền vững.

Lũy tích đến 30/9/2013 toàn tỉnh Bắc Giang đã phát hiện 3.822 người nhiễm HIV (nội tỉnh: 2.624). Số phát hiện nhiễm HIV mới, số chuyển sang AIDS và tử vong tại tỉnh Bắc Giang 05 gần đây có xu hướng giảm dần; Năm 2012 phát hiện 204 trường hợp nhiễm HIV mới giảm 10 người; số chuyển sang giai đoạn AIDS giảm 44 người và tử vong do AIDS giảm rõ rệt.

Hình thái lây nhiễm HIV ở Bắc Giang vẫn đang trong giai đoạn dịch tập trung, tỷ lệ nhiễm HIV rất cao trong nhóm nghiện chích ma túy và nam quan hệ tình dục đồng giới (8%), cao trong nhóm gái mại dâm, bệnh nhân mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (1,3%) và thấp ở các nhóm quần thể khác. Theo khuyến cáo của các tổ chức Quốc tế và Cục phòng, chống HIV/AIDS, đây là giai đoạn phù hợp để triển khai các biện pháp can thiệp.

Nhằm phòng, chống dịch HIV/AIDS, tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể như: thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 của Chính phủ, kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Bên cạnh đó, tỉnh cũng xây dựng hệ thống cơ quan thực hiện chức năng phòng, chống AIDS: Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS; Mỗi huyện/thành phố đều thành lập 01 Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; tại mỗi Trung tâm Y tế có 01 khoa Kiểm soát dịch bệnh và phòng, chống HIV/AIDS, có cán bộ chuyên trách hoạt động lĩnh vực này.

Trong những năm qua, nguồn ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, phần kinh phí dành cho các chương trình xã hội không lớn. Bình quân mỗi năm tỉnh trích ra trên 200 triệu đồng, riêng năm 2013 là 722 triệu đồng, dự kiến năm 2014 hơn 800 triệu đồng. Tuy nhiên, phần kinh phí này còn khiêm tốn so với yêu cầu phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh. Vì vậy, việc đầu tư nguồn lực thực hiện dự án "Phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang" là việc làm cần thiết.8. Mục tiêu của dự án

- Mục tiêu dài hạn: thực hiện các mục tiêu chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030: khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư tỉnh Bắc Giang dưới 0,25% và không tăng sau năm 2020; giảm tác hại của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

- Mục tiêu ngắn hạn:

+ Giảm lây truyền HIV trong cộng đồng dân cư.

+ Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.

+ Tăng cường công tác chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, quản lý và điều trị các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục.

+ Hoàn thiện hệ thống giám sát, theo dõi, đánh giá chương trình phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh và cấp huyện/thành phố.

+ Tăng cường năm lực quản lý, xây dựng kế hoạch và trình độ chuyên môn trong công tác phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ tuyến tỉnh và tuyến huyện/thành phố.

9. Dự kiến nguồn tài chính cho dự án

- Vốn viện trợ PCPNN: 12.000.000.000 VND, tương đương 569.260 USD

- Đối với vốn đối ứng: 4.000.000.000 VND, tương đương 189.753 USD

Trong đó: + Tiền mặt: 3.000.000.000 VND, tương đương 142.314 USD

+ Hiện vật: 1.000.000.000 VND, tương đương 47.438 USD

10. Phân tích sơ bộ tính khả thi của dự án

Dự án phòng, chống HIV/AIDS là dự án có tính khả thi nếu sớm được đầu tư từ nguồn viện trợ của tổ chức PCPNN và một phần nguồn vốn đối ứng của tỉnh. Kế hoạch triển khai Dự án hoàn toàn phù hợp với thực tế địa phương. Dự án được sự đồng tình ủng hộ của chính quyền và người dân. Bên cạnh đó, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Giang là đơn vị có kinh nghiệm trong công tác quản lý và triển khai thực hiện các dự án.11. Phân tích sơ bộ hiệu quả dự án

Dự án hoàn thành sẽ làm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư ở Bắc Giang; giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV thông qua chương trình phân phát bơm kim tiêm sạch, chương trình 100% bao cao su, chương trình điều trị Methadone; góp phần làm thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS. Dự án hỗ trợ hoàn thiện hệ thống giám sát, theo dõi, đánh giá phòng chống HIV/AIDS trên toàn tỉnh; đồng thời, tăng cường năng lực quản lý và trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương