THÔng tư HƯỚng dẫn việc truy nã người bị phạt tù và bị cáo đang được tại ngoại bỏ trốntải về 12.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích12.98 Kb.
BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

=*= Độc lập - Tự do - Hành phúc

===***===

Số: 03-TT/BNV (C11) Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 1997


THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN
Việc truy nã người bị phạt tù

và bị cáo đang được tại ngoại bỏ trốn
Căn cứ vào Điều 46 Bộ luật hình sự và Điều 230 Bộ luật tố tụng hình sự; căn cứ Thông tư liên ngành số 03/TTLN ngày 07/01/1995 của Tòa án nhân dân tối cáo, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số quy định về truy nã bị can, bị cáo trong giai đoạn truy tố, xét xử và Thông tư liên ngành số 03/TTLN ngày 30/6/1993 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh thi hành án phạt tù.

Sau khi trao đổi thống nhất với Tòa án nhân dân tối cáo và Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Nội vụ hướng dẫn việc truy nã người bị phạt tù và bị cáo bỏ trốn trong giai đoạn xét xử như sau:

1 - Đối với trường hợp bản án phạt tù dã có hiệu lực pháp luật, sau 7 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án của Tòa án mà người bị phạt tù đang được tại ngoại vẫn không có mặt ở cơ quan Công an để chấp hành án hoặc trường hợp bản án phạt tù đã có hiệu lực mà người bị phạt tù được hoãn thi hành án, được tạm đình chỉ thi hành án, khi đã hết thời hạn được hoãn thi hành án, được tạm đình chỉ thi hành án, Tòa án đã ra quyết định tiếp tục thi hành án mà người bị phạt tù không tự đến cơ quan Công an để chấp hành án, thì theo khoản 2 Điều 230 Bộ luật tố tụng hình sự, cơ quan Công an có thẩm quyền (được quy định tại Điều 4 Quyết định số 438/BNV ngày 13/12/1993 của Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc quản lý hà nước công tác thi hành án phạt tù) phải tổ chức việc áp giải các đối tượng này đi chấp hành án phạt tù. Khi đến áp giải mà đối tượng có quyết định thi hành án của Tòa án đã trốn, có xác nhận của đại diện chính quyền địa phương, chữ ký của người láng giềng chứng kiến và đại diện gia đình (nếu họ có mặt tại nhà). Nếu thấy cần thiết, có thể lấy lời khai của những người chứng kiến, đại diện gia đình để xác định về việc người bị phạt tù bỏ trốn để gửi cho cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp. Trong thời hạn 5 ngày (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ), nếu xác định đúng là người bị phạt tù đã trốn trasnhvieejc thi hành án, thì cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp ra quyết định truy nã và chuyển quyết định đó cho lực lượng Cảnh sát hình sự để ra lệnh truy nã và tổ chức truy bắt người bị truy nã theo quy định của pháp luật.

2 - Đối với trường hợp bị cáo đang tại ngoại mà Toà án có lệnh bắt tạm giam bị cáo để phục vụ việc xét xử thì cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp tổ chức việc bắt tạm giam bị cáo theo lệnh của Tòa án. Sau 7 ngày không bắt được bị cáo vì bị cáo đã bỏ trốn thì cán bộ chủ trì việc thi hành lệnh bắt phải lập biên bản về việc bị cáo đã bỏ trốn, có xác nhận của chính quyền địa phương và chữ ký của người láng giềng chứng kiến, chữ ký của đại diện gia đình bị cáo (nếu họ có mặt tại nhà). Nếu thấy cần thiết, có thể lấy lời khai của những người chứng kiến, đại diện gia đình bị cáo để xác định rõ việc bỏ trốn của bị cáo và chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu về việc bị cáo trốn sang Tòa án đã ra lệnh bắt tạm giam bị cáo. Khi Tòa án có công văn yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã bị cáo thì Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã và chuyển cho lực lượng Cảnh sát hình sự để ra lệnh truy nã và tổ chức truy bắt người có lệnh truy nã theo quy định của pháp luật. Nếu hết thời hạn một tháng kể từ ngày có công văn của Tòa án yêu cầu truy nã bị cáo mà chưa bắt được bị cáo, thì Cơ quan điều tra gửi công văn thông báo cho Tòa án để Tòa án quyết định việc xét xử vắng mặt bị cáo theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 162 Bộ luật tố tụng hình sự và Thông tư lien ngành só 03/TTLN ngày 07/01/1995.

Trên đây là một số hướng dẫn về việc truy nã người bị phạt tù và bị cáo bỏ trốn. Trong quá trình thực hiện đề nghị các đơn vị cần báo cáo kết quả về Bộ (qua C16) và những vấn đề vướng mắc nảy sinh để nghiên cứu phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao thống nhất hướng dẫn tiếp./.
KT/BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

THỨ TRƯỞNG(Đã ký)

Thiếu tướng Lê Thế Tiệm


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương