The vietnamese eucharistic youth society in u. S. A southern region đOÀn chúa thánh linhtải về 114.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích114.88 Kb.
PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ * MIỀN NAM

THE VIETNAMESE EUCHARISTIC YOUTH SOCIETY IN U.S.A * SOUTHERN REGION


ĐOÀN CHÚA THÁNH LINH

CỘNG ĐOÀN THÁNH PHÊRÔ * 10123 GARLAND - DALLAS, TX 75218 * ĐT: (214) 321 9493


LỊCH SINH HOẠT ĐOÀN

THÁNG 9/2013 ĐẾN THÁNG 6/2014Chương Trình

Trưởng

Ghi Chú

September - Au Nhi

**Dang Cua Le- AN & NS

9/01/14

NO TNTT

Labor Day Weekend


9/07/14


Mass 10:00am

Meeting9/14/14


Khai Måc/ Chia doi

Lên Ngành (Practice/Teach Nghiem Tap)
Tap Hop- Tr. Annie

- Update/Confirm students

- Check uniform, too short/small must purchase NEW shirt/pant

9/21/14


Sinh Hoåt Chung

ChÀu Thánh The

Chào Co

MEETING


Tap Hop- Tr. Peter

Games- Son

Chào Co- Khuong


Tr. Annie và Ban Thường V
-Pass Out WYD forms

09/28/14


- LAST DAY FOR SIX FLAG

- FORMS MUST ORDER BY 10/03
Tap Hop- Tr. Blase- Phát Bó Hoa Thiêng- Maggie & Huong
- Collect WYD forms


October - Thieu Nhi

Tháng Mân Côi

**Dang Cua Le- TN & HS

10/05/14

Tap Hop- Tr. Ngan


- Collect Bó Hoa Thiêng

- Pass out Form Amazing Jakes


10/12/14


Sinh Hoåt Chung

ChÀu Thánh The

Tap Hop- Tr. Bryan

Games- Tr. John- Collect Bó Hoa Thiêng

- Pass out Form Amazing Jakes
Discuss About Christmas Play


10/19/14

No TNTT

World YOUTH DAY

NO Class

WORLD YOUTH DAY
10/18 DTDP Training


10/26/14MEETING

Tap Hop- Tr. MaggieNovember 1st - All Saints Day

10/25 AU & THIEU DAY OUT Amazing Jakes
- Pass Out Forms for Cemetery

- Collect Bó Hoa Thiêng
Pick Out Kids For Christmas Play


November- Nghïa Sï

Tháng Các Linh Hn

**Dang Cua Le- AN & NS

11/02/14


NS & HS Cemetery Day


Tap Hop- Tr. Khang


- Book camping site- Xuan

- Send Out Forms for Christmas Play


11/09/14

Tap Hop- Tr. Trung B- Start Christmas Play

11/16/14Sinh Hoåt Chung

ChÀu Thánh The


Deo Khan DT/DP & DS


Tap Hop- Tr. Annie

Games- Khuong


11/23/12


No TNTT

Nghỉ Thanksgiving!

NO HOI QUAN

11/26 HT dinner at Tr. Nga House


11/30/14MEETING

Tap Hop- Tr. Khang12/8 Đức M Vô Nhim

December- Hiep Sï

Mùa Vng - Mu Nhim Nhp Th (Lch S Ơn Cu Độ)

**Dang Cua Le- TN & HS

12/07/14


Review for Test 1
MEETING


Tap Hop- Tr. NgaTĩnh Tâm Mùa Vng- Tr. Tan

12/14/14


TEST 1

Tap Hop- Tr. PhiXMAS PARTY
Food: Quy/Phuong

12/21/14

Sinh Hoåt Chung

ChÀu Thánh The


MEETING


Tap Hop- Tr. Phi

Games- Cuong


XMAS PARTY
Food: ?


12/28/14

No TNTT XMAS

NO HOI QUAN

LÍ MË Thiên Chúa


January - Au Nhi

Kính Thánh Gia

**Dang Cua Le- AN & NS

1/04/15


NO TNTT NEW YEARS

New Year ORDER TOYS

Trung- 1 Dance

1/11/15


WELCOME BACK

Tap Hop- Tr. Beo

1/18/15


Sinh Hoåt Chung

ChÀu Thánh Th‹
Tap Hop- Tr. Dung

Games-Tr. Tien


Games for new year festival01/25/15MEETING


Tap Hop- Tr. Blase

February - Thi‰u Nhi

Tình Yêu - Tết C Truyn

**Dang Cua Le- TN & HS

2/01/15

Tap Hop- Tr. John

2/08/15

Tap Hop- Tr. Maggie


2/15/15


NO TNTT

02/18 Ash Wednesday

Hoi Cho Tet

2/22/15


Sinh Hoåt Chung

ChÀu Thánh The


MEETING

Tap Hop- Tr. Bryan
March- Nghïa Sï

Xám Hi (hoc Tháng Kính Thánh Giuse)

**Dang Cua Le- AN & NS


3/01/15

Tap Hop- Tr. Khuong
3/08/15

Tap Hop- Tr. Annie

3/15/15


Sinh Hoåt Chung

ChÀu Thánh The
Tap Hop- Tr. Trung B

Games- Tr. Khang

3/22/15

Tap Hop- Tr. Annie


Tïnh Tâm Mùa Chay: Xuan/Tan

03/29/15


Palm Sunday


Tap Hop- Tr. Khuong


4/02 Holy Thursday

4/03 Good Friday

4/04 Holy SaturdayApril- Hiep Sï

Phc Sinh - Chúa Sng Li

**Dang Cua Le- TN & HS


4/05/15


Easter Sunday

CHURCH EGG HUNT

No TNTTNo Hoi Quan

- TNTT in charge of Church Egg Hunt

4/12/15


Divine Mercy Sunday

TEST REVIEW

MEETING

Tap Hop- Tr. Nga
Games- Cuong

Order Flowers- OANH & NGAN

EGGS- Cuong/Khuong

4/19/15


Test 2

- Pass out camping forms


4/26/15


Sinh Hoåt Chung

ChÀu Thánh The


LAST DAY OF TNTT


Tap Hop- Tr. Tan
Games- Tr. Phi


- Collect camping forms


May- Au Nhi

**Dang Cua Le- AN & NS


5/03/15


NO TNTT
Crawfish Festival


5/10/15

Mother’s Day!

Ruoc Kieu @ 9:00 UNIFORMS

NO HOI QUAN

5/9 Make Flowers-OANH @12:00 noon

- Bán Hoa
5/17/15

NO TNTT

NO HOI QUAN

First Communion

- Le Chua Len Troi


5/24/15

NO TNTT


NO HOI QUAN

Confirmation

- Pentacost Sunday


June-

5/31/15

TBD

TBD
6/07/15

CAMP

END OF TNTT

CAMP


06/8: Ascesion of the Lord

TL 18th Birthday

Camp 06/12-6/14 ClearLake

Truong's Roles and Designations

Au Nhi – Peter (age 7-9)

Cap 1 – Tien, Blasé, Beo, Dung

Cap 2 – Peter, Doan, Son
Thieu Nhi - Ngan  (age 10-12)

Cap 1 – Oanh, Huong, Maggie

Cap 2 – Ngan, Bryan, John
Nghia Si – Khuong (age 13-15)

Cap 1- Trung B, Khang, Annie

Cap 2- Khuong, Chi Lich

Hiep Si – Nga (age 16-17)

Cap 1- Nga, Phi

Cap 2- Cuong, Tan

Events Planner - Xuan
If you need supplies report to your Nganh Truong.

Send in your schedule to your Nganh Truong. 

*Remember to report to your Nganh Truong about your absence ahead of time*

*2 of the same Cap Truong cannot be absent on the same day*************************************************************************************  1. Tr. Tien- will be in charge of Eucharistic Adoration every month.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương