The sacraments, no seasonal celebrationtải về 6.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích6.23 Kb.
Parent Letter

January / February 2010


The sacraments, no seasonal celebration
Do you find it difficult to say goodbye to the happy times that surround Thanksgiving, Christmas, and New Year’s? Well, before you put away your celebratory spirit for the year, consider another option.

Your children are learning at religious education classes that in the seven sacraments of the church, there is good reason to celebrate all year, every year. They are discovering that each sacrament is God’s free gift to us. In each sacrament God draws us close and shares with us his life and love.

Your family can connect with this sacramental joy by sharing in Communion at Mass each week; celebrating a family or parish baptism, confirmation, wedding, or ordination; finding comfort through reconciliation or the sacrament of the sick.

Celebrating and witnessing the sacraments keeps the season of celebration alive. Living a life centered on the sacraments brings us the kind of joy that lasts a lifetime.Các Bí Tích, Không phải là những cử hành theo mùa
Bạn có thấy khó khăn khi nói lời chia tay với những khoảng khắc hạnh phúc của Lễ Tạ Ơn, Lễ Giáng Sinh, và Năm Mới? Trước khi bỏ sang một bên tinh thần hội hè, hãy cân nhắc đến một chọn lựa khác.
Con em của các bạn đang theo học ở những lớp học tôn giáo nơi mà Bảy Bí Tích được giới thiệu và cử hành. Có một lý do chính đáng để cử hành các bí tích hàng năm. Con em của chúng ta sẽ khám phá ra rằng mỗi Bí Tích là một món quà của Thiên Chúa cho chúng ta. Nơi từng Bí Tích, Thiên Chúa lôi kéo chúng ta đến gần với Chúa và chia sẻ với chúng ta sự sống và tình yêu của Ngài.
Gia đình các bạn có thể liên kết với niềm vui cử hành Bí Tích bằng việc Hiệp thông trong Thánh Lễ hàng tuần, cử hành Phép Rửa, Phép Thêm Sức, Hôn Phối hoặc Truyền Chức Thánh trong gia đình hay trong giáo xứ, và tìm niềm an ủi trong Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân.
Cử hành và hiện diện trong các Bí Tích làm cho những cử hành theo mùa một cách sống động. Đặt trọng tâm trong cuộc sống trên các Bí Tích sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui không bao giờ cạn.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương