The international conferencetải về 275.19 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu09.06.2018
Kích275.19 Kb.
  1   2


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG HÀ NỘI

UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, VNU – HA NOI

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ

Đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ học ở Việt Nam:


  • Những vấn đề lý luận và thực tiễn”THE INTERNATIONAL CONFERENCE

Teaching and Research in Vietnamese Linguistics:Theoretical and Practical Issues”

  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương