Thử xem iq đến đâu? Phần quan trọng nhất của hệ điều hành Linux làtải về 179.06 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu07.04.2018
Kích179.06 Kb.
1   2   3
vandungqb

 Tiêu đề bài viết: Re: trắc nghiệm trong ubuntu

Đã gửi: T.Ba Tháng 1 05, 2010 10:13 am  Xem chỉ một bài này 
Thành Viên Mới


1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương