Thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở vềtải về 23.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích23.83 Kb.
Thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

a) Trình tự thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ trong thời gian 01 ngày.

- Chuyển hồ sơ về Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội nghiên cứu và thẩm định và trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết trong thời gian 03 ngày.

- Trả kết quả tại bộ phận một cửa trong thời gian 01 ngày;

b) Cách thức thực hiện: tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Bộ phận một cửa của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, gồm:

- Giấy chứng nhận về nước trong thời hạn 12 tháng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Đơn gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (có ý kiến xác nhận của trưởng thôn, trưởng bản hoặc tổ trưởng tổ dân phố nơi nạn nhân cư trú).

- Hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân xã hỗ trợ nạn nhân.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tổng hợp, thẩm định hồ sơ và làm văn bản đề nghị (kèm theo hồ sơ) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với nạn nhân tự trở về không qua tiếp nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét nếu thấy có dấu hiệu hoặc bằng chứng là nạn nhân thì làm các thủ tục đề nghị hỗ trợ đồng thời với các thủ tục đề nghị xác minh, xác định nạn nhân theo quy định hiện hành).

* Số lượng hồ sơ: 04 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố;

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

h) Phí, lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng (mẫu số 01);

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật Phòng, chống mua bán người đã được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

- Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 ban hành quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

- Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 29 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hoà nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông tư liên tịch số 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hoà nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH

ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)

_______________________________________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________________

, ngày tháng năm
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI HOÀ NHẬP CỘNG ĐỒNG
Kính gửi: UBND xã, phường
Họ và tên: Giới tính: Dân tộc:

Sinh ngày: tháng năm Tại:

Quốc tịch:

Nơi thường trú trước khi rời Việt Nam (ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn xóm, xã, huyện, tỉnh):

Thời gian rời Việt Nam: Phương tiện: cửa khẩu:

1. Đối với nạn nhân qua tiếp nhận chính thức 1:

Đơn vị tiếp nhận:

Cơ sở tiếp nhận:

Thời gian tiếp nhận: Cửa khẩu:

2. Đối với nạn nhân tự trở về địa phương không qua tiếp nhận:

Trở về từ: 2 Thời gian trở về đến nơi thường trú:

Đi qua cửa khẩu hoặc tỉnh/huyện/xã biên giới nào:

Trở về bằng phương tiện gì:

Để giải quyết khó khăn trước mắt trong quá trình tái hoà nhập cộng đồng, đề nghị các cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết cho tôi được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định./.
XÁC NHẬN CỦA

trưởng thôn, bản hoặc tổ dân phố
NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(ký ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA

UBND xã, phường:

XÁC NHẬN CỦA

Phòng NVLĐTBXH huyện:
1 Ghi theo giấy chứng nhận về nước

2 Nước nạn nhân bị buôn bán
: chinhquyen -> Bieumau
chinhquyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
chinhquyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen -> ĐẠO ĐỨc hành nghề DƯỢC
Bieumau -> Thủ tục giải thể Trường trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề công lập thuộc tỉnh và Trường trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
Bieumau -> Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (btxh) ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Bieumau -> Thủ tục công nhận lại Hiệu trưởng Trường trung cấp Nghề, giám đốc Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
Bieumau -> Thủ tục công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương