Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiệntải về 10.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích10.3 Kb.
KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 03 NĂM 2016Thứ ngàyNội dung công việc


Người thực hiện


Kết quả

Thứ hai: 07/3

- Hội ý BGH đầu tuần

- Hoạt động ngoại khóa 08/3.- Huệ, Phương

- Các lớp cụm Cổ Bi- Đã tổ chức

Thứ ba: 08/3

- Tọa đàm ngày quốc tế phụ nữ 08/3.

- Toàn trường.

- Đã tọa đàm

Thứ tư: 09/3

- Tài chính duyệt quyết toán ngân sách năm 2015

- Hiệu trưởng, kế toán.

- Đã duyệt

Thứ năm: 10/3

- Tham gia tham quan học tập xây dựng mô hình PTVĐ tại trường MN Phong Hiền I.

- Huệ, Phương, Ngân, Lê Thủy.

- Đã tham gia học tập.

Thứ sáu: 11/3

- Dự giờ báo trước lớp Nhỡ Cổ BiThứ bảy : 12/3

- Chuyên môn triển khai làm thiết bị dạy học

- Chuyên môn

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương