Tự luyện toeic 900tải về 356.53 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích356.53 Kb.
1   2   3   4
186

According to the e-mail, what has Ms. Stefani done?

(a) Visited Harbor Falls

(b) Reserved a hotel room

(c) Requested information

(d) Contacted her travel agent


C

Dấu hiệu xuất hiện trong bài dẫn đến đáp án:

Trong bức thư

Dear Ms. Stefani,

Thank you for inquiring about the fireworks …

Theo email, cô Stefani đã làm gì

A. Tham quan Harbor Falls


B. Đặt phòng khách sạn
C. Yêu cầu cung cấp thông tin
D. Liên hệ với đại lý du lịch

187

What does Ms. Bonjani suggest that Ms. Stefani do?

(a) Reschedule her trip

(b) Read the Harbor Falls guidebook

(c) Stay at a hotel with a view of the waterfall

(d) Speak with the head of the tourism department


C

Dấu hiệu xuất hiện trong bài dẫn đến đáp án:

Trong bức thư

if you're interested in staying at one of the hotels that offers a view of the waterfall and fireworks

Cô Bonjani gợi ý cô Stefani làm gì

A. Sắp xếp lại lịch cho chuyến đi của cô ấy

B. Đọc hướng dẫn về Harbor Falls

C. Ở khách sạn có thể nhìn ra thác nước


D. Nói chuyện với trưởng bộ phận du lịch

188

what day will fireworks NOT be displayed?

(a) February 1

(b) February 7

(c) February 10

(d) February 14


B

Dấu hiệu xuất hiện trong bài dẫn đến đáp án:

Trong lịch biểu diễn

Thursday February 1

Saturday February 10

Wednesday February 14

Pháo hoa sẽ không biểu diễn vào ngày nào?
A. 1/2

B. 7/2


C. 10/2

D. 14/2189

Why will fireworks be displayed on February 18?

(a) For the weekend

(b) For President's Day

(c) For the Lunar New Year

(d) For the hotel's anniversary


C

Dấu hiệu xuất hiện trong bài dẫn đến đáp án:

Trong lịch biểu diễn

Sunday February 18

(for the Lunar New Year)


Vì sao pháo hoa được biểu diễn ngày 18/2
A. Nhân dịp cuối tuần

B. Nhân ngày của thủ tướng

C. Nhân dịp Tết Nguyên Đán

D. Nhân lễ kỉ niệm khách sạn190

According to the schedule, what information will be updated on the Web site?

(a) Hotel room rates

(b) Fireworks display times

(c) Hotel room availability

(d) Fireworks display ticket prices


B

Dấu hiệu xuất hiện trong bài dẫn đến đáp án:

Trong lịch biểu diễn

“Dates and times are subject to change and will be updated on the Web site”

Theo như lịch trình, thông tin nào sẽ được cập nhật trên trang web
A. Tỉ lệ phòng khách sạn

B. Thời gian biểu diễn pháo hoa

C. Các phòng khách sạn có sẵn

D. Giá vé xem biểu diễn pháo hoa
Questions 191 -195 refer to the following e-mail and ticketParadise Cineplex

70 Red Road

Miami, Florida 33126

305-463-2226

The Museum

Three middle school students left behind on a class trip spend the night in a history museum and uncover the secrets to an ancient mystery.

Running time: 2 hours, 15 minutesGenre: Mystery, Family

Starring: Jessie-Grace Turner, Clint Sandoval, Danika Brooke-Pierce, Vivienne Aldrich, and Phillip Banks

Director(s): Harvey Fedderman

Producer(s): Louisa Marquez, Daniel Leviston

Writer(s): April Pascucci

Studio: Cinereve

Show times: Beginning August 12

10:00 A.M., 11:30, 1:00 P.M., 2:30, 4:00, 5:30, 7:00, 8:30, 10:00, 11:30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paradise Cineplex

* Please print the following ticket information. You may need to present it before gaining admittance to the theater.


Online Ticket

Ticket issue number: 002948275H

Movie: The Museum

Date: August 14

Time: 4:00 P.M.

Credit Card Information

Name: Sarah Adesida

Address: 3027 West Flagler Street

Miami, Florida 33126

Phone number: 305-463-9738

Account number: XXXX XXXX XXXX 2230.191

What is true about the movie?

(a) It is two hours long.

(b) It debuted on August 1.

(c) It takes place in a museum.

(d) It was written by Daniel Leviston


C

Dấu hiệu xuất hiện trong bài dẫn đến đáp án:

Three middle school students left behind on a class trip spend the night in a history museum

Điều gì đúng về bộ phim
A. Nó kéo dài 2 tiếng

B. Khởi chiếu vào ngày 1/8

C. Diễn ra ở một bảo tàng

D. Viết bởi Daniel Leviston192

Who is Phillip Banks?

(a) An actor

(b) A writer

(c) A director

(d) A producer


A

Dấu hiệu xuất hiện trong bài dẫn đến đáp án:

Starring: Jessie-Grace Turner, Clint Sandoval, Danika Brooke-Pierce, Vivienne Aldrich, and Phillip Banks

Phillip Banks là ai
A. Diễn viên

B. Nhà văn

C. Giám đốc

D. Nhà sản xuất
193

What is the genre of the movie?

(a) Drama

(b) Comedy

(c) Action

(d) Mystery


D

Dấu hiệu xuất hiện trong bài dẫn đến đáp án:

Genre: Mystery, Family


Thể loại của bộ phim là
A. Nhiều tập

B. Hài


C. Hành động

D. Huyền bí194

According to the ticket, what should customers do?

(a) Print a copy of the ticket

(b) Reserve seats at the ticket booth

(c) Arrive ten minutes before the movie begins

(d) Present their credit card at the ticket booth


A

Dấu hiệu xuất hiện trong bài dẫn đến đáp án:

Please print the following ticket information

Theo thông tin trên vé, khán giả nên làm gì
A.In bản sao của vé

B. Đặt chỗ ở quầy vé

C. Đến sớm 10 phút trước khi bộ phim bắt đầu

D. Xuất trình thẻ tín dụng ở quầy vé195

When does Ms. Adesida plan to see the movie?

(a) At 1 P.M.

(b) At 4 P.M.

(c) At 7 P.M.

(d) At 10 P.M


B

Dấu hiệu xuất hiện trong bài dẫn đến đáp án:

Time: 4:00 P.M.


Cô Adesida lên kế hoạch xem phim vào mấy giờ
A. 1 giờ chiều

B. 4 giờ chiều

C. 7 giờ tối

D. 10 giờ tối
Questions 196-200 refer to the following letter and quotes.Investment Tips

By Scott Russell


Investing in stocks that are less than $5 per share is a good way to boost your stock portfolio. Many big investors ignore these stocks because of the potential risks involved, however, these stocks often grow significantly over the course of time. Investing in inexpensive stocks is a wise move, provided that you hold on to them for at least one year to allow enough time for them to develop.


Four stocks that I suggest for less than $5 per share are High Standard Pharmaceuticals Company, Nova Oil, Inc., Direct Access Publishing Group, and Peak Media Holdings. If you are new to the market, you might want to try investing in them through an online brokerage firm that does not charge a high commission for their services, and remember: only invest up to five percent of your entire stock portfolio in any stock, including these.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quick Stock Quotes -- Thursday April 22 -- 2:40 P.M.

(Quotes delayed by 20 minutes)

Nova Oil, Inc. (NOI)

3.93 +0.08 +2.08%
Previous Close 3.85

Open 3.87

High 3.94

Low 3.79


Volume 864,300

Bid 3.91


Bid Size 600

Ask 3.97


Ask Size 3,300

52 Week range 1.64-8.90
196

What type of stocks is the article about?

(a) Oil company stocks

(b) Inexpensive stocks

(c) Pharmaceutical stocks

(d) Stocks from new companies


B

Dấu hiệu xuất hiện trong bài dẫn đến đáp án:

Investing in inexpensive stocks is a wise move

Thông tin trong bài báo là về loại cổ phiếu nào?
A. Cổ phiếu công ty dầu

B. Cổ phiếu giá rẻ

C. Cổ phiếu công ty dược

D. Cổ phiếu của những công ty mới
197

Why does Mr. Russell say big investors ignore these stocks?

(a) They are risky.

(b) They are too popular.

(c) They often lose money rapidly.

(d) It is difficult to make money from them.


A

Dấu hiệu xuất hiện trong bài dẫn đến đáp án:

Many big investors ignore these stocks because of the potential risks involved

Vì sao cô Russell nói các nhà đầu tư lớn thường bỏ qua những cổ phiếu này
A. Chúng mạo hiểm

B. Chúng quá phổ biến

C. Chúng nhanh làm hao hụt tiền

D. Rất khó để có lợi nhuận từ chúng198

What investment strategy does Mr. Russell NOT suggest in the article?

(a) Investing in more than one stock at once

(b) Investing through an online brokerage firm

(c) Investing in the stock for at least one year

(d) Investing up to five percent of a stock portfolio


A

Dấu hiệu xuất hiện trong bài dẫn đến đáp án:

- investing in them through an online brokerage firm

- only invest up to five percent of your entire stock portfolio

- hold on to them for at least one year

Chiến lược đầu tư nào cô Russell không đề cập trong bài báo
A. Đầu tư nhiều hơn một cổ phiếu một lúc

B. Đầu tư qua các hãng môi giới trên mạng

C. Đầu tư các cổ phiếu kéo dài ít nhất 1 năm

D. Đầu tư lên đến 5% danh mục cổ phiếu199

What company's stock is profiled?

(a) Nova Oil, Inc.

(b) Peak Media Holdings

(c) Direct Access Publishing Group

(d) High Standard Pharmaceuticals Company


A

Dấu hiệu xuất hiện trong bài dẫn đến đáp án:

Quick Stock Quotes -- Thursday April 22 -- 2:40

Nova Oil, Inc. (NOI)


Cổ phiếu của công ty nào được liệt kê
a) Nova Oil, Inc.

(b) Peak Media Holdings

(c) Direct Access Publishing Group

(d) High Standard Pharmaceuticals Company
200

At what price did the company's stock close on the previous day?

(a) $3.79 per share


(b) $3.85 per share
(c) $3.91 per share
(d) $3.93 per share

B

Dấu hiệu xuất hiện trong bài dẫn đến đáp án:

Previous Close 3.85

Vào ngày trước đó giá cổ phiếu đóng ở mức
(a) $3.79 một cổ phiếu
(b) $3.85 một cổ phiếu
(c) $3.91 một cổ phiếu
(d) $3.93 một cổ phiếu


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương