T I ê uchu â n q u ố cgia tcvn XXX: 2010 Xuất bản lần 1 MẠng viễn thông cáp sợI ĐỒng vào nhà thuê bao – YÊu cầu kỹ thuậTtải về 1.36 Mb.
trang1/21
Chuyển đổi dữ liệu01.01.2018
Kích1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


T I Ê U C H U Â N Q U Ố C G I A


TCVN xxx:2010

Xuất bản lần 1


MẠNG VIỄN THÔNG - CÁP SỢI ĐỒNG VÀO NHÀ THUÊ BAO – YÊU CẦU KỸ THUẬT

Telecommunication network - Telecommunication drop coper cable – Technical requirement

HÀ NỘI – 2010

Mục lục

1Phạm vi áp dụng 7

2Tài liệu viện dẫn 7

3Định nghĩa và thuật ngữ 7

4Yêu cầu kỹ thuật đối với cáp sợi đồng vào nhà thuê bao 11

4.1Cấu tạo cáp 11

4.1.1Dây dẫn 11

4.1.2Cách điện của dây dẫn 13

4.1.3Kết cấu cáp 14

4.1.4Hợp chất điền đầy lõi cáp. 14

4.1.5Hợp chất điền đầy cho cáp 14

4.1.6Lớp vỏ bên trong (tuỳ chọn) 14

4.1.7Màn che tĩnh điện 14

4.1.8Lớp vỏ bên ngoài 15

4.1.9Dây xé vỏ 15

4.1.10Nhận dạng 15

4.1.11Quy định về bao gói 164.2YÊU CẦU VỀ CƠ HỌC 16

4.2.1Dây dẫn 16

4.2.2Cách điện 16

4.2.3Vỏ cáp 16

4.2.4Dây treo cáp (đối với cáp treo) 16

4.2.5Độ bám dính của băng nhôm 17

4.2.6Độ bám chặt của vỏ 17

4.2.7Độ nguyên vẹn của vỏ cáp 174.3YÊU CẦU VỀ ĐỘ ỔN ĐỊNH NHIỆT VÀ ĐỘ BỀN MÔI TRƯỜNG 17

4.3.1Cách điện 17

4.3.2Vỏ cáp 18

4.3.3Các yêu cầu khác về môi trường 184.4YÊU CẦU VỀ ĐIỆN 19

4.4.1Điện trở dây dẫn 19

4.4.2Mức độ mất cân bằng điện trở 20

4.4.3Độ bền điện môi 20

4.4.4Điện trở cách điện 22

4.4.5Điện dung công tác 22

4.4.6Điện dung không cân bằng giữa các đôi dây 22

4.4.7Điện dung không cân bằng giữa đôi dây với đất 22

4.4.8Điện trở của màn che tĩnh điện 22

4.5Yêu cầu về truyền dẫn 22

4.5.1Suy hao 22

4.5.2Xuyên âm đầu xa 24

4.5.3Xuyên âm đầu gần 24

4.5.4Trở kháng đặc tính 24

4.6Các chỉ tiêu bổ sung đối với cáp dùng cho dịch vụ xDSL 24

4.6.1 Điện trở vòng một chiều (Rv) và cự ly thông tin 24

4.6.2 Suy hao tổng công suất xuyên âm 25

4.6.3Suy hao biến đổi dọc (Ad) 25

4.6.4Suy hao phản xạ (Ap) 25

PHỤ LỤC A 27

CÁC BÀI ĐO ĐÁNH GIÁ CÁP SỢI ĐỒNG VÀO NHÀ THUÊ BAO 27

A.1Đo các thông số cơ lý 27

A.1.1Đo kiểm tra cường độ lực kéo đứt và độ giãn dài khi đứt của dây dẫn 27

A.1.2Đo kiểm tra cường độ lực kéo đứt và độ giãn dài khi đứt của cách điện dây dẫn 27

A.1.3Đo thử cường độ lực kéo đứt và độ giãn dài khi đứt của vỏ 28A.2Đo các thông số về độ ổn định nhiệt và độ bền môi trường 29

A.2.1Cách điện 29

A.2.2Vỏ cáp 31

A.2.3Phép đo kiểm tra hợp chất điền đầy trong cáp 33

A.2.4Đo độ bám chặt của vỏ (đối với cáp thuê bao chôn ngầm) 33

A.3Đo các thông số điện và thông số truyền dẫn 34

A.3.1Phép đo điện trở một chiều của dây dẫn 34

A.3.2Mức độ mất cân bằng điện trở 35

A.3.3Đo điện trở màn che tĩnh điện 35

A.3.4Điện trở cách điện 36

A.3.5Độ bền điện môi 37

A.3.6Điện dung công tác 39

A.3.7Đo điện dung không cân bằng giữa đôi dây với đất 40

A.3.8Đo điện dung không cân bằng giữa đôi với đôi 41

A.3.9Đo suy hao 42

A.3.10Đo suy hao xuyên âm đầu gần 43

A.3.11Đo suy hao xuyên âm đầu xa 44

A.3.12Đo trở kháng đặc tính của cáp 45L
TCVN xxx:2010 được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn IEC 62255-4, IEC 62255-5 và IEC 60708.

TCVN xxx:2010 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

.

ời nói đầuT I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A

TCVN xxx:2010
Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao – Yêu cầu kỹ thuật

Telecommunication network - Telecommunication drop coper cable – Technical requirement

  1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với cáp viễn thông sợi đồng vào nhà thuê bao.

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với cáp vào nhà thuê bao loại treo và cáp vào nhà thuê bao loại chôn ngầm dùng để lắp đặt trong ống hoặc chôn trực tiếp dưới đất.


  1. Tài liệu viện dẫn


IEC 62255-4: Multicore and symmetrical pair/quad cables for broadband digital communications (high bit rate digital access telecommunication networks)- Outside plant cables. Part 4: Aerial drop cables – Sectional specification

IEC 62255-5: Multicore and symmetrical pair/quad cables for broadband digital communications (high bit rate digital access telecommunication networks)- Outside plant cables. Part 5: Filled drop cables – Sectional specification

IEC 60708: 2005 Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier polyolefin sheath

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương