SỔ theo dõi hội phí, quỹ HỘItải về 448.84 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích448.84 Kb.
1   2   3

Ghi chú: Kết thúc trang hoặc hết tháng, tính tổng thu, tồn quỹ, sau đó gạch hết dòng và chuyển sang tháng sau, trang sau.

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN: ………….....……………...

HỘI NÔNG DÂN XÃ ………...........…………......…………..
BIỂU TỔNG HỢP THEO DÕI THU, CHI HỘI PHÍ
SỐ DƯ ĐẦU KỲ:


SỐ TIỀN

DIỄN GIẢI

(Ngày... tháng...năm...., nội dung thu, nội dung chi)

NGƯỜI THU, CHI (Ký tên)

CHI CHÚ
Số tiền thu

Số tiền chi


HỘI NÔNG DÂN HUYỆN: ………….....……………...

HỘI NÔNG DÂN XÃ ………...........…………......…………..BIỂU TỔNG HỢP THEO DÕI THU, CHI QUỸ HỘI

SỐ DƯ ĐẦU KỲ:SỐ TIỀN

DIỄN GIẢI

(Ngày... tháng...năm...., nội dung thu, nội dung chi)

NGƯỜI THU, CHI (Ký tên)

CHI CHÚ

Số tiền thu

Số tiền chi

: vi-VN -> bannganh -> hoinongdan -> Lists -> Bi%20vit%20vn%20bn%20hi -> Attachments
Attachments -> HỘi nông dân việt nam ban chấp hành trung ưƠNG
bannganh -> Ban tuyên giáo số 06 hd/tg đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> HỘi nông dân việt nam ban chấp hành trung ưƠNG
bannganh -> Nghệ thuật quân sự việt nam qua chiến thắng trên sông bạch đẰng năM 1288
bannganh -> CỤc tuyên huấn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
bannganh -> Di tích am mộc cảo thôn Trại Lốc, xã An Sinh, huyện Đông Triều
bannganh -> HỌc tập và LÀm theo tấm gưƠng đẠO ĐỨc hồ chí minh về trung thựC, trách nhiệM; GẮn bó VỚi nhân dâN; ĐOÀn kếT, XÂy dựNG
bannganh -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 50 NĂm ngày truyền thống đÁnh thắng trậN ĐẦu của hải quân nhân dân việt nam
Attachments -> HỘi nông dân việt nam bch hnd tỉnh quảng ninh


1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương