SỐ hoá TÀi liệu mã hóa: qt/tttt-tv ban hành lần: 02 Hiệu lực từ ngày: / / 2014 Tổng số trang: 03 trang I. MỤC ĐÍch và phạm VI áp dụNGtải về 39.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích39.5 Kb.

---------------------

Trung tâm Thông tin – Thư viện


Thủ tục quy trình:
SỐ HOÁ TÀI LIỆU

Mã hóa: QT/TTTT-TV


Ban hành lần: 02


Hiệu lực từ ngày: / / 2014


Tổng số trang: 03 trang


I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Xác định các bước tiến hành số hóa để:

+ Số hóa tài liệu theo chuyên ngành đào tạo và theo nhu cầu.

+ Nâng cao chất lượng kho tài liệu điện tử.

- Phạm vi áp dụng: Trung tâm Thông tin – Thư viện

II. TỪ VIẾT TẮT

- TV: Thư viện

- BP: Bộ phận

- DM: Danh mục

III. NỘI DUNG

1-Sơ đồ quy trình:
Trùng
Ghi mượn vào phần mềm

Đạt2-Nội dung chi tiết:


Bước

Người

chịu trách nhiệm

Nội dung thực hiện

Mẫu hồ sơ

Thời gian thực hiện

1

Phó GĐ

Kế hoạch số hoá tài liệu
Theo tháng

2

Chuyên viên TV


Lập danh mục tài liệu số hóa:

- Lập danh mục các tài liệu cần số hóa theo yêu cầu: chủ đề, môn học, chuyên ngành,...

- Chuẩn bị các tài liệu theo danh mục đã lập.


Danh mục tài liệu cần số hóa

1 ngày

3

Chuyên viên TVTra trùng trên phần mềm:

Tiến hành tra trên phần mềm các tài liệu chuẩn bị scan, loại bỏ những tài liệu trùng.


1 ngày

4

Chuyên viên TV

Ghi mượn vào phần mềm

Sau khi lấy sách trong kho, tiến hành ghi mượn những TL này vào phần mềm để tiện cho việc phục vụ và quản lý kho.


1 phút/tài liệu

5

Chuyên viên TV

Scan tài liệu:

- Chuẩn bị trang thiết bị: Xem xét nguồn điện, ổn áp, khởi động máy tính, máy scan, ánh sáng, …

- Kiểm tra phần mềm scan.

- Tiến hành cài đặt các thông số phù hợp với từng loại tài liệu khác nhau: Kích cỡ, độ phân giải, độ sáng tối, kiểu file xuất ra: pdf, tiff,…

- Tiến hành scan sau khi hoàn tất cài đặt.

Tuỳ vào tài liệu

6

Chuyên viên TV

Xử lý file scan:

- Từ màn hình Preview thực hiện xử lý ảnh với các thao tác:

+ Rotate Left & Right: Xoay ảnh bên trái & bên phải.

+ Crop : Xén trang.

+ Rescan setting: Cài đặt các thông số: kích cỡ, độ phân giải, màu sắc,… cho trang để quét lại ảnh.

5-10 phút/tài liệu (Tuỳ từng tài liệu).

7

Chuyên viên TV

Kiểm tra hoàn chỉnh:

- Kiểm tra các trang bị lỗi : dính liền, mờ, đen, thiếu chữ, số,…; các trang trống

- Tiến hành scan lại file bị lỗi.

- Giảm dung lượng đối với những file lớn.


3 phút/tài liệu.

8


Chuyên viên TV

Lập danh mục tài liệu đã scan hoàn chỉnh (pdf):

- Lập danh mục tất cả sản phẩm đã scan trong ngày, tuần, tháng…để báo cáo

- Tổng hợp DM tài liệu đã scan để đi đóng lại theo từng đợt.


Danh mục tài liệu đã số hóa

1 ngày

9

Phó GĐ

Chuyên viên TVBáo cáo, nộp file scan hoàn chỉnh:

Báo cáo Phó GĐ về số lượng tài liệu đã scan trong tháng kèm danh mục và các file tài liệu đã scan.Danh mục tài liệu đã số hóa

1 ngày

10

-Phó GĐ

–Chuyên viên TVChuyển đến bộ phận xử lý kỹ thuật/Lưu:

Bàn giao file scan cho bộ phận xữ lý kỹ thuật đưa lên phần mềm.

-Tổ chức sắp xếp, lưu trữ file tại máy tính trạm.

- Lưu trữ file trên server/ ổ cứng rời.


1 ngày

IV. CÁC BIỂU MẪU:

TT

Tên biểu mẫu

Mã hóa

Nơi lưu

1

Danh mục tài liệu cần số hóa

TV-DM 11

-Thư viện

2

Danh mục tài liệu đã số hóa

TV-DM 12

- Thư việnTrang /


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương