Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 24.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích24.08 Kb.
Phiếu GNHS này áp dụng kể từ ngày 11/3/2013

Số Hồ sơ: 601/……………/CĐBHXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Hưởng trợ cấp ốm đau

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 15 ngày làm việc)
1. Tên đơn vị: ………………………………………………Mã đơn vị:…………………………….
2. Điện thoại: …………………………………… Email:…………………………………………..

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I.

Hồ sơ yêu cầu chung:
1.

File dữ liệu: Gửi qua Email  IMS  Chuyển bằng đĩa  Chuyển bằng USB 
2.

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau theo mẫu C66a-HD (03 bản chính).
- Văn bản xác nhận điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, 3 ca … kèm biểu D02-TS đề nghị điều chỉnh chức danh công việc.
II.

Nếu điều trị bệnh trong nước, ngoài những hồ sơ tại phần I, bổ sung:
1.

Bản thân người lao động ốm:
1.1.

Bệnh ngắn ngày:
- Trường hợp điều trị nội trú: Giấy ra viện (Bản chính)

- Điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD (bản chính)
- Trường hợp bị tai nạn rủi ro phải có bản tường trình của người lao động (bản chính)
1.2.

Đối với bệnh dài ngày:

- Trường hợp điều trị nội trú: Giấy ra viện (Bản chính).


- Điều trị ngoại trú: Biên bản hội chẩn của bệnh viện (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực) và giấy xác nhận đợt điều trị (bản chính) nếu Biên bản hội chẩn không thể hiện thời gian điều trị ngoại trú.
- 02 Danh sách báo giảm lao động theo biểu D02-TS
2.

Nghỉ trông con ốm:
- Trường hợp điều trị nội trú: Giấy ra viện (Bản chính)

- Điều trị ngoại trú: Sổ y bạ hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD (bản chính)
- Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăn sóc con ốm của người sử dụng lao động nơi người lao động nghỉ việc trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định theo mẫu 5B-HSB (bản chính)
III.

Nếu điều trị bệnh ở nước ngoài, ngoài những hồ sơ tại phần I, bổ sung:
1.

Bản dịch tiếng Việt (được công chứng) giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp
Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)


……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)
: Resource -> hoso -> phieugiaonhanhoso
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 801 / /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chíNH
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chính lĩnh vực Thu bhxh, bhyt và bhtn
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 203/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng bhxh, bhyt tự nguyện
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 108/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương