Số: 5263 /bnn-khcn hà nội, ngày 28 tháng 9 năm 2010tải về 91.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích91.38 Kb.

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 5263 /BNN-KHCN

Hà nội, ngày 28 tháng 9 năm 2010

V/v: Thông báo trúng tuyển chủ trì đề tài NCKH cấp Bộ giai đoạn 2011-2015 (Lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy lợi)


Kính gửi: Các đơn vị Nghiên cứu triển khai

Thực hiện Quyết định số 2390/QĐ-BNN-KHCN ngày 6/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập các Hội đồng Khoa học công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài nghiên cứu giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 1921/QĐ-BNN-KHCN ngày 13/7/2010), Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường thông báo:  1. Các tổ chức và cá nhân trong Danh sách kèm theo trúng tuyển chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ giai đoạn 2011-2015 lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy lợi (phụ lục kèm theo).

  2. Chủ trì đề tài trúng tuyển cần hoàn thiện Thuyết minh Tổng thể theo kiến nghị của Hội đồng tư vấn và nộp về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (1 bản gốc và 6 bản sao) để thẩm định tài chính.

  3. Thời hạn giao nộp: 08/10/2010.

Quá thời hạn trên nếu không nhận được thuyết minh đã chỉnh sửa, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường coi như tổ chức, cá nhân trúng tuyển sẽ không tham gia thực hiện đề tài.Nơi nhận :

-Như trên;

-Lưu VT, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNGTriệu Văn HùngPhụ lục.
DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP BỘ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

(Lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy lợi)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5263 /BNN-KHCN ngày 28 tháng 9 năm 2010

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


TT

Tên đề tài

Tổ chức/Cá nhân trúng tuyển

I. Nông nghiệp
Lĩnh vực Trồng trọt-Bảo vệ thực vật


Nghiên cứu chọn tạo giống lúa chống chịu hạn cho vùng đất cạn nhờ nước trời và các vùng sinh thái có điều kiện khó khăn.

Viên Cây lương thực, Cây thực phẩm-Viện KHNN Việt Nam

TS. Đỗ Việt Anh

Nghiên cứu chọn tạo giống lạc, đậu tương cho các tỉnh phía Bắc.

Viên Cây lương thực, Cây thực phẩm-Viện KHNN Việt Nam

ThS. Nguyễn Văn Thắng

Nghiên cứu chọn tạo giống cà chua lại F1 phục vụ nội tiêu và xuất khẩu cho các tỉnh phía Bắc.

Viên Cây lương thực, Cây thực phẩm-Viện KHNN Việt Nam

ThS. Đoàn Xuân Cảnh

Nghiên cứu chọn tạo giống ngô cho vùng khó khăn.

Viện nghiên cứu Ngô-Viện KHNN Việt Nam

TS. Lương Văn Vàng

Nghiên cứu giải pháp tổng hợp phát triển ngô bền vững trên đất dốc vùng miền núi phía Bắc.

Viện KHKTNLN miền núi phía Bắc- Viện KHNN Việt Nam

PGS.TS. Lê Quốc Doanh

Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lạc, đậu tương chịu hạn, ngắn ngày cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung bộ-Viện KHNN Việt Nam,

ThS. Hồ Huy Cường

Nghiên cứu chọn tạo giống dưa chuột lai F1 phục vụ nội tiêu và xuất khẩu cho các tỉnh phía Bắc.

Viện Nghiên cứu rau quả-Viện KHNN Việt Nam

TS. Phạm Mỹ Linh

Nghiên cứu chọn tạo giống ớt cay lai F1 phục vụ nội tiêu và xuất khẩu cho các tỉnh phía Bắc.

Viện Nghiên cứu rau quả-Viện KHNN Việt Nam

PGS.TS. Trần Khắc Thi

Nghiên cứu chọn tạo giống hoa lan có chất lượng cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu

Viện Nghiên cứu Rau quả-Viện KHNN Việt Nam

TS. Đặng Văn Đông

Nghiên cứu chọn tạo giống cà phê chè chất lượng cao cho các vùng trồng chính

Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên-Viện KHNN Việt Nam

ThS. Trần Anh Hùng

Nghiên cứu xác định yếu tố hạn chế của độ phì đất trồng lúa ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp khắc phục.

Viện Thổ nhưỡng nông hoá- Viện KHNN Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Chiến

Nghiên cứu dịch tễ học các bệnh vi-rút chính hại lúa và côn trùng môi giới và đề xuất biện pháp phòng trừ tổng hợp.

Viện Bảo vệ thực vật-Viện KHNN Việt Nam

ThS. Tạ Hoàng Anh

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu hại mới trên cây cà phê tại Tây Nguyên.

Viện Bảo vệ thực vật-Viện KHNN Việt Nam

ThS. Lê Thị Thuỷ

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh chổi rồng và các bệnh hại chính khác trên cây sắn.

Viện Bảo vệ thực vật-Viện KHNN Việt Nam

TS. Trịnh Xuân Hoạt

Nghiên cứu giải pháp tổng hợp phát triển sắn bền vững trên đất gò đồi miền Trung và Tây Nguyên.

Viện Qui hoạch và Thiết kế nông nghiệp

ThS. Nguyễn Văn Chinh

Nghiên cứu xác định yếu tố hạn chế của đất cà phê vùng trồng cà phê già cỗi và các giải pháp khắc phục để tái canh có hiệu quả.

Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp,

TS. Nguyễn Văn Toàn

Nghiên cứu chọn tạo giống bông chín sớm, năng suất cao và chất lượng xơ tốt thích hợp cho các vùng sản xuất chính.

Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố

TS. Trần Thanh Hùng

Nghiên cứu chọn tạo giống cao su thích hợp cho các tỉnh Trung bộ và miền núi phía Bắc.

Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam

ThS. Lê Mậu TuýLĩnh vực Chăn nuôi-Thú y


Nghiên cứu chọn tạo bốn dòng vịt mới chuyên thịt năng suất chất lượng cao.

Viện Chăn nuôi

ThS. Nguyễn Ngọc Dụng

Nghiên cứu lai tạo 2 giống cừu lai Lông mịn và Lông thô nhằm nâng cao năng suất chất lượng thịt cừu ở Việt Nam

Viện Chăn nuôi

ThS. Ngô Thành Vinh

Nghiên cứu sử dụng rơm lúa trong chăn nuôi bò thịt, bò sữa quy mô vừa và quy mô công nghiệp

Viện Chăn nuôi

TS. Đỗ Thị Thanh Vân

Nghiên cứu sản xuất tinh trâu đông lạnh cọng rạ phục vụ công tác cái tạo giống trâu Việt Nam

Viện Chăn nuôi

ThS. Lê Bá Quế

Nghiên cứu dịch tễ học và sự lưu hành của Leptospira trên lợn tại khu vực Nam trung bộ - Tây nguyên và xây dựng biện pháp phòng chống

Viện Thú y

ThS. Võ Thành Thìn

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh giun Gnathostoma ở người và động vật và xây dựng biện pháp phòng trị

Viện Thú y

TS. Nguyễn Đức Tân

Nghiên cứu ảnh hưởng nhiễm Porcine circo virus 2 (PCV2) ở lợn đến đáp ứng miễn dịch tiêm phòng vaccine dịch tả lợn và biện pháp khắc phục

Viện Thú y

TS. Nguyễn Viết Không

Nghiên cứu nh cầu năng lượng axít-amin và chế độ nuôi dưỡng lợn hậu bị Y, LD và cái lai LY, YL để nâng cao khả năng sinh sản ở các tỉnh phía Nam (Đông Nam Bộ và ĐBSCL)

Viện KHKTNN Miền Nam (VASS)

PGS.TS. Lã Văn Kính

Chọn tạo dòng gà Tàu vàng để tạo gà thương phẩm.


Viện KHKTNN Miền Nam (VASS)

TS. Trần Văn Tịnh

Nghiên cứu chọn tạo một số dòng đực cuối cùng phục vụ cho sản xuất lợn thịt ở Nam Bộ

Viện KHKTNN Miền Nam (VASS)

TS. Nguyễn Hữu Tỉnh

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật về giống và nuôi dưỡng để nâng cao tỷ lệ mỡ giắt trong thịt lợn

Viện KHKTNN Miền Nam (VASS)

ThS. Lê Phạm Đại

Nghiên cứu chọn tạo giống cao lương lai (Sorghum bicolor L.) dùng làm thức ăn chăn nuôi.

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

PGS.TS. Phạm Văn CườngLĩnh vực Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch Nông nghiệp


Nghiên cứu công nghệ, chế tạo thiết bị diệt men bằng vi sóng cho dây chuyền sản xuất chè xanh năng suất 800 – 1000 kg chè búp tươi/ngày.

Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

ThS. Phạm Ngọc Tuyên

Nghiên cứu công nghệ và thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị điều chỉnh khí quyển (Controlled Atmosphere-CA) ứng dụng trong bảo quản một số loại rau, quả, hoa tươi.

Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

ThS. Phạm Anh Tuấn

Nghiên cứu quy trình công nghệ và thiết bị tưới phù hợp với cây mía tại các vùng nguyên liệu tập trung.

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

ThS. Trần Hùng

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống đồng bộ xử lý nước thải, bụi và khí thải cho các làng nghề chế biến gỗ, giấy.

Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

TS. Vũ Chí CườngLĩnh vực Kinh tế , Chính sách Nông nghiệp và PTNT


Nghiên cứu đề xuất các chính sách, giải pháp đối với việc nông dân góp cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp nông lâm nghiệp.

Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

TS. Hoàng Xuân Phương

Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách liên kết trong sản xuất-tiêu thụ mía đường, điều ở Việt Nam.

Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn 2

TS. Bảo Trung

Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong sản xuất nông lâm nghiệp.

Trường Đại học Lâm nghiệp

TS. Trần Hữu Dào

Nghiên cứu chính sách, giải pháp thúc đẩy chuyển dịch lao động nông thôn Việt Nam.

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

TS. Ngô Văn HảiII. Lĩnh vực Lâm nghiệp


Nghiên cứu công nghệ sản xuất các loại gỗ ghép khối được xử lý biến tính dùng trong xây dựng.

Trường Đại học Lâm nghiệp

PGS.TS. Phạm Văn Chương

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Nano để nâng cao chất lượng ván lạng

Trường Đại học Lâm nghiệp

TS. Cao Quốc An

Nghiên cứu xác định giá trị dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực một số hồ thủy điện ở Việt Nam

Trường Đại học Lâm nghiệp

PGS.TS. Vương Văn Quỳnh

Nghiên cứu phát triển cây Hoàng liên ô rô (Mahonia nepalensis) dưới tán rừng ở Tây nguyên, Tây Bắc và Đông Bắc

Trường Đại học Lâm nghiệp

TS. Bùi Thế Đồi

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại rừng phòng hộ đầu nguồn (rừng tự nhiên và rừng trồng) tới cân bằng nước và dòng chảy ở hai tiểu lưu vực tại vùng miền núi phía Bắc và miền Trung

Trường Đại học lâm nghiệp

TS. Phùng Văn Khoa

Nghiên cứu đánh giá chính sách giao, cho thuê, khoán rừng và đất lâm nghiệp (theo NĐ 02/CP, 163/2006/NĐ-CP, 01/CP, 135/2005/ NĐ-CP, …) và đề xuất hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung.

Trường Đại học Nông lâm Huế

ThS. Lê Thị Diên

Nghiên cứu đặc điểm lâm học, chọn giống, kỹ thuật trồng và công dụng của cây Cóc hành (Azadirachta exselsa (Jack) Jacob) ở vùng khô hạn Nam trung bộ.

Viện Khoa học Lâm nghiệp VN

TS. Hà Thị Mừng

Nghiên cứu chọn giống và nhân giống cho Keo lá liềm và Keo tai tượng (Acacia mangium) phục vụ trồng rừng kinh tế

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TS. Phí Hồng Hải

Nghiên cứu chọn tạo giống Bạch đàn lai mới giữa Bạch đàn Pellita và các giống Bạch đàn khác

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TS. Nguyễn Đức Kiên

Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy sấy ván mỏng (ván bóc, ván lạng) liên tục, năng suất 3,5m2/ca

Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp

TS. Nguyễn Đình TùngIII. Lĩnh vực Thủy lợi


Nghiên cứu giải pháp tạo nguồn, trữ và cấp nước ngọt phục vụ dân sinh kinh tế cho các đảo Hòn tre (Kiên Giang) và Phú Quý (Bình Thuận)

Viện Kỹ thuật biển-Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

PGS.TS. Lương Văn Thanh

Nghiên cứu xây dựng quy định về năng lực của tổ chức, cá nhân được tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Viện Kinh tế và Quản lý thuỷ lợi-Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

PGS.TS. Đoàn Thế Lợi

Nghiên cứu giải pháp chống ngập úng cho thành phố Hải Phòng trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường-Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

ThS. Sái Hồng Dương

Nghiên cứu giải pháp ổn định cửa vào và lòng dẫn sông Đáy đảm bảo yêu cầu lấy nước mùa kiệt và thoát lũ

Trường Đại học Thuỷ lợi

PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan

Nghiên cứu diễn biến lòng dẫn và đề xuất các giải pháp ứng phó cho các công trình chỉnh trị bảo vệ bờ hạ du sông Hồng xét đến các kịch bản sử dụng nước thượng lưu

Trường Đại học Thuỷ lợi

PGS.TS. Lê Văn Hùng

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mô hình xã hội hoá quản lý và phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng trong điều kiện thực thi nghị định 115/2008/NĐ-CP

Trung tâm Tư vấn quản lý thuỷ nông có sự tham gia của người dân-Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn

Nghiên cứu cân bằng nước trên lưu vực sông Đồng Nai trong điều kiện biến đổi khí hậu

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam-Tổng cục Thuỷ lợi

ThS. Đỗ Đức Dũng

Nghiên cứu xây dựng đê biển siêu bền theo hướng hài hoà với môi trường sinh thái

Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thuỷ lợi -Tổng cục Thuỷ lợi

ThS. Nguyễn Việt Tiến
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương