Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 3.57 Mb.
trang26/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.57 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
C. Phụ gia xi măng
Toàn quốc

Puzolan: 54 mỏ; trữ lượng: 776,4 triệu tấn; trong đó 22 mỏ chưa xác định; Cát kết: 3 mỏ; trữ lượng xác định cấp P: 111 triệu tấn;

sét phụ gia xi măng: 3 mỏ; Trữ lượng: 1473 triệu tấn; Laterit: 10 mỏ; trữ lượng xác định: 257 triệu tấn;

Bazan: 18 mỏ; trữ lượng xác định cấp P: 512 triệu tấn; trong đó: 5 mỏ chưa xác định trữ lượng
Vùng ĐB sông hồng

1 mỏ Bazan trữ lượng xác định P: 270 triệu tấn ) ;

3 mỏ Cát kết ( trữ lượng xác định P; 111 triệu tấn );

3 mỏ sét phụ gia (trữ lượng: 1.473 triệu tấn)
HảI PhòngVĩnh PhúcHàTây

Số mỏ: 1 mỏ bazan; trữ lượng xác định P: 270 triệu tấn
1

Núi Trán Voi

X. Hoà Thạch, Phú Mãn – H. Quốc Oai270 (Tổng 310 đã

QH thăm dò 40)Bazan
hảI dươnghà nam

Số mỏ: 3 mỏ cát kết ; đã xác định trữ lượng P: 111 triệu tấn ; 3 mỏ sét phụ gia; trữ lượng: 1473 triệu tấn
1

Nghè Trung (T54)

Thanh Lưu, Thanh Hương, Liêm Sơn –

H. Thanh Liêm

52 (Tổng P: 56,954

đã QH thăm dò 5)Cát kết:
2

Núi Tháp (T56)

ThanhHương, ThanhTân, Liêm Sơn –

H. Thanh Liêm

Cấp P: 39,556

Cát kết:
3

Chanh Thượng (T60)

Thanh Tâm. Liên Sơn – H. Thanh LiêmC1+ C2: 19,22; P : 42,01

Cát kết:
4

Đồi Ba Gạc (T27)

Thanh Tân – H. Thanh LiêmCấp P: 578

Sét phụ gia XM
5

Đồi Con Phượng (T32)

Thanh Tân Thanh Nghị – H. Thanh LiêmCấp P: 33,141

Sét phụ gia XM
6

Đồi Ngang (T51)

Thanh Lưu – H. Thanh LiêmCấp P: 862

Sét phụ gia XM
Vùng ĐÔNG BắC

15 mỏ Puzolan; trữ lượng 8,6 triệu tấn; 13 mỏ chưa xác định; 1 mỏ đá đen; trữ lượng P: 6 triệu tấn
hà giang

1 mỏ chưa xác định
1

Tam Danh

Xã Tam Danh – H . Quảng BaĐiểm khong sản

Puzolan
cao bằng

1 mỏ chưa xác định
1

Lăng Môn

Xã Lăng Môn – H. Nguyên Bình

Kinh độ:106002’42; Vĩ độ: 2203940
Điểm khoáng sản

Puzolan
Lào Cai

1 mỏ đá đen ; trữ lượng P : 6 triệu tấn
1

Cam Đường

Phường Thống Nhất – TP Lào Cai

- Kinh độ:

- Vĩ độ:Đá đen

Cấp P: 8

(đã QH thăm dò 2)UBND tỉnh hạn chế khai thác
bắc kạn
lạng sơn

2 mỏ Puzolan; trữ lượng P: 8,6 triệu tấn
1

Trà Lầu

Xã Tân Thành – H. Bình Gia

- Kinh độ: 1060 27’00

- Vĩ độ: 210 5559Độ hút vôi: 89,35 – 165,8 mg CaO/g phụ gia

P: 4 – 5

Puzolan
2

Hoàng Đồng

Xã Hòang Đồng – TX Lạng Sơn

- Kinh độ: 1060 44’12

- Vĩ độ: 210 5256Độ hút vôi: 59,6 – 174 mg CaO/g phụ gia

P: 2,4 -3,6

Nên điều tra tiếp tục
Yên Bái

2 mỏ Puzolan; chưa xác định trữ lượng
1

Xóm Lộc

Xã An Lạc, Đông Quan – H. Lục Yên

- Kinh độ: 1040 38’00

- Vĩ độ: 220 0711Độ hút vôi: 73,98 – 100,29 mg CaO/g phụ gia

Điểm khong sản

Puzolan (TLĐC)2

Khe Đầu

Xã Đông Quan – H Lục Yên

- Kinh độ: 1040 40’17

- Vĩ độ: 220 0530Độ hút vôi: 137,6 mg CaO/g PG

Điểm khong sản

Puzolan (TLĐC)phú thọ

9 mỏ Puzolan; chưa xác định trữ lượng1

Núi Mười

Xã Đào Xá - huyện Thanh Thuỷ

- Kinh độ: 1050 18’47

- Vĩ độ: 210 1631’’Độ hút vôi: 123 -197,3 mg CaO/g PG

Chưa xác định

Puzolan2

Hữu Khánh

Xã Tân Phương – H. Thanh Thuỷ

- Kinh độ: 1050 17’06

- Vĩ độ: 210 0140’’Độ hút vôi: 63 – 85,97 mg CaO/g PG

Chưa xác định

Puzolan3

Minh Đài

Xã Minh ĐàI – huyện Thanh Sơn

- Kinh độ: 1050 04’40

- Vĩ độ: 210 0950’’Độ hút vôi: 101,2 mg CaO/g PG

Chưa xác định

Puzolan4

Võ Miếu

Xã Võ Miếu – huyện Thanh Sơn

- Kinh độ: 1050 06’30

- Vĩ độ: 210 0741’’Độ hút vôi: 75 -127 mg CaO/g phụ gia

Chưa xác định

Puzolan5

Khả Cửu

Xã Khả Cửu – huyện Thanh Sơn

- Kinh độ: 105006’05;

- Vĩ độ: 210 0127’’Độ hút vôi: 118,44 mg CaO/g PG

Chưa xác định

Puzolan6

Đông Cửu

Xã Đông Cửu – H. Thanh Sơn

- Kinh độ: 105004’43’’;

- Vĩ độ: 210 0136’’Độ hút vôi: 76,77mg CaO/g PG

Chưa xác định

Puzolan7

Thạch Khoán

Xã Thạch Khoán, H. Thanh Sơn

- Kinh độ: 105014’35;

- Vĩ độ: 2101100’’Độ hút vôi: 118,9 mg CaO/g PG

Điểm khoáng sản

Puzolan8

Xóm Mành

Xã Minh Đài, Thanh Sơn

- Kinh độ : 105004’59

- Vĩ độ: 210 0942’’Độ hút vôi: 127 -146 mg CaO/g phụ gia

Điểm khoáng sản

Puzolan9

Phú Lộc

Xã Phú Lộc – huyện Phù Ninh
Độ hút vôi: mg CaO/g phụ gia

Chưa xác định

PuzolanVùng tây BắC


Vùng bắc trung bộ

9 mỏ Puzolan; đã xác định trữ lượng: 324,8 triệu tấn; 13 mỏ bazan; đã xác định trữ lượng: 232,4 triệu tấn; trong đó: 3 mỏ chưa xác địnhthanh hoá

2 mỏ Puzolan; trữ lượng: 10 triệu tấn; 2 mỏ bazan; trữ lượng: 35 triệu tấn1

Thăng Long

X. Yên Lạc, H. Như Thanh
SiO2 : 44 - 46,9; Al2O3 : 13,4 - 14,4; Fe2O3: 18,8 - 14,5

10 (tổng 15

đã QH thăm dò 5)Puzolan2

BãI Trành

H. Như Xuân
-

P; 15

Đá bazan bọt3

Yên Mỹ

H. Thường Xuân
-

P; 20

Đá bazan bọtnghệ an

2 mỏ cát silic; trữ lượng: 41,35 triệu tấn; 5 mỏ bazan; trữ lượng: 139 triệu tấn (2 mỏ chưa xác định trữ lượng)1

Làng Cầu

H. Nghĩa Đàn
tỷ lệ độ rỗng 65% ; SiO2 : 43,4; Al2O3: 11,04; Fe2O3: 15,14

Điểm khóang sản

Ba zan bọt2

Vân Trình

Xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc

- Kinh độ: 105°37’30’’ 

- Vĩ độ: 18°51’34’’


B + C1: 0,676

B: 0,153; C1: 0,523Ba zan bọt3

Tha Lạng

Xã Mường Lống – H. Kỳ Sơn

- Kinh độ:104°22’19’’;

- Vĩ độ:19°32’37’’độ hút vôI 63,55 mg/ g

điểm khoáng

Bazan4

Nghĩa Mỹ

xã Nghĩa Mỹ – H. Nghĩa Đàn
SiO2: 45,16; Al2O3: 15,23;

Fe2O3: 0,37;88,4 (Tổng P: 100 đã QH thăm dò 11,6)

Ba zan đặc xít5

Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn

H. Nghĩa Đàn
SiO2: 42,66; Fe2O3: 15,03; xốp, nhẹ, chất lượng tốt

0,154

P: 50


Ba zan bọt
6

Quỳnh Lộc

Xã Quỳnh Lộc – H. Quỳnh Lưu

- Kinh độ: 105°44’35’’

- Vĩ độ: 19°16’27’’SiO2 91,68 – 94,19;

Al2O3: 2,79 -3,96; Fe2O3: 1,1 – 1,93;16,35 ( tổng 26,35

đã QH thăm dò 10)Cát silic7

Nam Lộc

Xã Nam Lộc – H. Nam Đàn
SiO2: 90

P: 25

cao silicHà tĩnhquảng Trị

3 mỏ Puzolan; trữ lượng: 74 triệu tấn; 6 mỏ bazan; trữ lượng: 58,4 triệu tấn1

Vĩnh Linh

Vĩnh Hoà - Vĩnh Linh

- Kinh độ: 1070 03’45

- Vĩ độ: 170 0330SiO2: 33 – 36 ; Al2O3: 26;

Fe2O3: 16 – 18P : 34,42

Bazan1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương