Quyết định số 09/2011/QĐ-ubnd ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đấttải về 0.56 Mb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.56 Mb.
1   2   3

BẢNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔII. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG HÀNG NĂM:


STT

Tên cây

Tiêu chuẩn phân loại


Đơn vị

Đơn giá

(VNĐ)

Ghi chú

1

Khoai lang

Thuần

Đồng/m2

4.100


Xen

"

2.100
2

Ngô

Thuần

"

4.100


Xen

"

2.100
3

Lạc

Thuần

"

5.100


Xen

"

2.500
4

Sắn tàu

Thuần

"

2.000


Xen

"

1.000
5

Đậu các loại

Thuần

"

5.100


Xen

"

2.500
6

Củ từ, củ đậu

Thuần

"

4.000củ cải

Xen

"

2.000
7

Ớt

Thuần

"

5.000


Xen

"

3.000
8

Gừng, nghệ

Thuần

"

5.000


Xen

"

2.500
9

Dong các loại, đao

Thuần

"

3.000


Xen

"

1.500
10

Xả
"

4.000
11

Cỏ voi, cỏ sữa
"

6.000
12

Cây dâu
"

5.000
13

Rau thơm các loại

"

5.000
14

Rau các loại + mùng

"

4.000
15

Hàng rào tạp
"

2.000
16

Hoa cảnh các loại
"

10.000


Vụ 1

"

4.500
17

Mía

Vụ 2

"

5.000


Vụ 3

"

4.500
18

Hoa màu trên mặt hồ ao, ruộng

"


- Khoai nước
"

2.500- Rau muống thả bè

"

3.500- Rau muống trồng trên ruộng

"

4.500- Rau rút

"

5.500- Xu hào, bắp cải

"

6.500
19

Cây lúa6.000
20

Cây dưa chuột15.000
21

Cây bí xanh, bí đỏ13.000


II. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY LÂU NĂM:

1. Đơn giá bồi thường cây ăn quả, lá:


STT

Tên cây

Tiêu chuân phân loại

Đơn vị

Đơn giá

(VNĐ)

Ghi chúTừ 50 đến 70 quả

Đồng/cây

550.000


Từ 30 đến <50 quả

"

450.000


Từ 10 đến <30 quả

"

350.000
1

Cây mít

Từ 1 đến <10 quả

"

200.000


Cây trồng > 3 năm

"

50.000


Cây trồng ≥ 2 năm

"

40.000


Cây trồng < 2 năm

"

15.000


Từ 150 đến 200 quả

Đồng/cây

410.000


Từ 100 đến <150 quả

"

350.000
2

Cam quả

Từ 50 đến <100 quả

"

250.000


Dưới 50 quả

"

150.000


Cây trồng ≥ 2 năm

"

50.000


Cây trồng < 2 năm

"

20.000


Từ 50 đến 70 quả

Đồng/cây

375.000


Từ 30 đến <50 quả

"

300.000
3

Dừa quả

Từ 10 đến <30 quả

"

200.000


Dưới 10 quả

"

150.000


Cây chưa có quả

"

50.000


Cây trồng < 3 năm

"

30.000


Trên 70 kg đến 100 kg quả

Đồng/cây

675.000


Từ 50 đến <70 kg quả
520.000


Từ 30 đến <50 kg quả

"

450.000
4

Muỗm, xoài

Từ 10 đến <30 kg quả

"

270.000


Dưới 10 kg quả

"

150.000


Cây chưa có quả

"

40.000


Cây trồng < 3 năm

"

20.000


Từ 50 đến 70 kg quả

Đồng/cây

300.000


Từ 30 đến <50 kg quả

"

250.000
5

Hồng, na

Từ 10 đến <30 kg quả

"

200.000


Dưới 10 kg quả

"

150.000


Cây trồng ≥ 3 năm

"

50.000


Cây trồng < 3 năm

"

20.000


Từ 50 đến 70 kg quả

Đồng/cây

450.000


Từ 30 đến <50 kg quả

"

370.000
6

Quýt quả

Từ 10 đến <30 kg quả

"

220.000


Dưới 10 kg quả

"

120.000


Cây trồng ≥ 3 năm

"

30.000


Cây trồng < 3 năm

"

15.000


Từ 30 đến 50 kg quả

Đồng/cây

180.000


Từ 20 đến <30 kg quả

"

150.000


Từ 10 đến <20 kg quả

"

110.000
7

Chanh, chấp, quất

Từ 5 đến <10 kg quả

"

70.000


Từ 1 đến <5 kg quả

"

35.000


Cây trồng ≥ 2 năm

"

20.000


Cây trồng < 2 năm

"

7.000


Trên 1 kg lá

Đồng/m2

8.000


Từ 0,25 đến <1kg

"

7.000
8

Chè tươi, chè búp

Dưới 0,25 kg

"

5.000hái lá

Cây trồng ≥ 2 năm

"

4.000


Cây trồng < 2 năm

"

3.500


Từ 150 đến 200 quả

Đồng/cây

520.000


Từ 100 đến < 150 quả

"

420.000


Từ 50 đến <100 quả

"

300.000
9

Bòng, bưởi

Từ 20 đến <50 quả

"

150.000


Từ 1 đến < 20 quả

"

100.000


Cây trồng ≥ 3 năm

"

30.000


Cây trồng < 3 năm

"

15.000


Từ 10 đến 15 kg quả

Đồng/cây

100.000
10

Khế, me

Từ 5 đến <10 kg quả

"

80.000chua ngọt

Từ 1 đến <5 kg quả

"

60.000


Cây trồng ≥ 2 năm

"

40.000


Cây trồng < 2 năm

"

15.000


Trên 50 đến 70 kg quả

Đồng/cây

450.000


Từ 30 đến 50 kg quả380.000


Từ 20 đến <30 kg quả

"

270.000
11

Hồng xiêm

Từ 10 đến <20 kg quả

"

150.000


Từ 1 đến <10 Kg quả

"

80.000


Cây trồng ≥ 3 năm

"

30.000


Cây trồng <3 năm

"

25.000


Từ 15 đến 20 kg quả

Đồng/cây

180.000


Từ 10 đến <15 kg quả
150.000
12

Các loại ổi

Từ 5 đến <10 kg quả
120.000


Từ 1 đến < 5 kg quả
75.000


Cây trồng ≥ 2 năm
20.000


Cây trồng < 2 năm
7.000


Bụi có 3 cây có buồng

Đồng/bụi

100.000


Bụi có 2 cây có buồng

"

70.000
13

Chuối các loại

Bụi có 1 cây có buồng

"

50.000

Bụi chưa có buồng

"

30.000


Cây mới trồng

"

10.000


Cây mới trồng

Đồng/cây

1.000


Cây có quả

"

1.800
14

Dứa quả

Khóm có từ 1->2 quả

Đ/Khóm

4.200Nếu trồng theo bãi rộng thì tính năng suất, sản lượng của ngành nông nghiệp- Dứa non

Đ/m2

2.200


- Dứa vụ 1

"

4.700


- Dứa vụ 2

"

3.800


- Dứa vụ 3

"

3.200


Từ 10 đến 15 kg quả

Đồng/cây

100.000


Từ 5 đến <10 kg quả

"

70.000
15

Táo, lựu, nhót lấy quả

Từ 1đến <5 kg quả

"

50.000


Dưới 1 kg quả

"

30.000


Cây trồng ≥ 2 năm

"

20.000


Cây trồng < 2 năm

"

7.000


Từ 170 đến 200 kg quả

Đồng/cây

1.800.000


Từ 140 đến <170 kg quả

"

1.550.000


Từ 110 đến <140 kg quả

"

1.300.000


Từ 80 đến <110 kg quả

"

1.100.000
16

Nhãn, vải

Từ 50 đến <80 kg quả

"

1.000.000


Từ 30 đến <50 kg quả

"

900.000


Từ 10 đến <30 kg quả

"

500.000


Dưới 10 kg quả

"

300.000


Cây trồng ≥ 3 năm

"

100.000


Cây trồng > 1 năm đến 3 năm

"

45.000


Cây trồng ≤ 1 năm

"

20.000


Trên 70kg đến 100 kg quả

Đồng/cây

970.000


Từ 50 đến 70 kg quả

"

820.000


Từ 30 đến <50 kg quả

"

670.000
17

Sấu

Từ 10 đến < 30 kg quả

"

390.000


Dưới 10 kg quả

"

220.000


Cây trồng > 2 năm

"

60.000


Cây trồng ≤ 2 năm

"

20.000


Từ 100 đến 140 quả

Đồng/cây

100.000


Từ 60 đến <100 quả

"

90.000


Từ 20 đến <60 quả

"

61.000
18

Thị

Từ 10 đến < 20 quả

"

35.000


Dưới 10 quả

"

25.000


Cây trồng ≥ 2 năm

"

15.000


Cây trồng < 2 năm

"

7.000


Từ 30 đến 50 kg quả

Đồng/cây

110.000


Từ 20 đến <30 kg quả

"

80.000
19

Trứng gà

Từ 10 đến < 20 kg quả

"

60.000


Dưới 10 kg quả

"

30.000


Cây trồng ≥ 2 năm

"

20.000


Cây trồng < 2 năm

"

7.000


Từ 40 đến 60 kg quả

Đồng/cây

250.000


Từ 20 đến < 40 kg quả

"

210.000
20

Mận, mơ, đào

Từ 10 đến < 20 kg quả

"

110.000lấy quả

Từ 5 đến <10 kg quả

"

80.000


Dưới 5 kg quả

"

50.000


Cây trồng ≥ 2 năm

"

20.000

Cây trồng < 2 năm

"

7.000


Từ 50 đến 70 kg quả

Đồng/cây

170.000


Từ 30 đến <50 kg quả

"

150.000
21

Doi, xoan dâu

Từ 10 đến < 30 kg quả

"

90.000


Dưới 10kg quả

"

30.000


Cây trồng ≥ 2 năm

"

15.000


Cây trồng < 2 năm

"

5.000


Cây có 3 buồng

đồng/cây

170.000


Cây có 2 buồng

"

120.000
22

Cau quả

Cây có 1 buồng

"

80.000


Cây trồng ≥ 3 năm

"

35.000


Cây trồng < 3 năm

"

20.000


Từ 10 đến 15 kg nụ hoa

đồng/cây

60.000


Từ 5 đến <10 kg nụ hoa

"

57.000
23

Cây vối, hoa hoè

Dưới 5 kg nụ hoa

"

45.000


Cây trồng > 3 năm

"

20.000


Cây trồng < 3 năm

"

7.000


Từ 10 đến 15 kg quả

đồng/cây

170.000


Từ 5 đến <10 kg quả

"

140.000
24

Cây cà phê

Dưới 5 kg quả

"

90.000

Cây trồng ≥ 3 năm

"

30.000


Cây trồng < 3 năm

"

15.000


Từ 30 đến 50 kg quả

đồng/cây

150.000

Từ 20 đến <30 kg quả

"

135.000
25

Bồ kết, bồ hòn

Từ 10 đến < 20 kg quả

"

100.000


Dưới 10 kg quả

"

70.000


Cây trồng ≥ 3 năm

"

20.000


Cây trồng < 3 năm

"

7.000

1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương