PHÒng quan hệ doanh nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 39.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích39.15 Kb.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHAI TRÍ


STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

MSSV

NƠI SINH

ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Phương(7.23)

DCT.1073

3107410182

Hà Bắc

01686377892

Hướng kinh doanh

2

Trần Lan Hương(7.25)

DCT.1073

3107410163

Long An

01684058288

Hướng kinh doanh

3

Trần Thị Thanh Trúc(7.04)

DCT.1073

310741201

Bến Tre

01686573914

Hướng kinh doanh

4

Dương Khánh Huy (6.90)

DCT.1073

3107410162

Ninh Thuận

01234031362

Hướng kinh doanh

5

Nguyễn Thanh Tùng (7.27)

DCT.1072

3107410132

Quảng Bình

01678180850

Hướng kinh doanh

6

Võ Nguyễn Ngọc Hân(6.83)

DCT.1075

3107410155

Tiền Giang

01269611242
7

Hoàng Yến Nhi (7.26)

DCT.1075

3107410310

Bình Thuận

01698787753
8

Võ Trung Lân (7.45)

DCT.1075

3107410336

Lâm Đồng

01695101998
9

Ngô Đình Khả Tú (6.86)

DCT.1075

3107410343

Khánh Hòa

0933648990
10

Phạm Thị Kim Oanh (7.07)

DCT.1074

3107410049

Đà Nẵng

0986589833
11

Trương Hồng Oanh (7.16)

DCT.1074

3107410250

Đà Nẵng

0909059575
12

Hứa Thị Kim Phượng (6.85)

DCT.1074

3107410254

Quãng Nam

0902424161
13

Bùi Hoàng Vũ(7.11)

DCT.1074

3107410275

TP.HCM

0903385911
14

Nguyễn Hoàng Tùng(7.27)

DCT.1074

3107410272

Huế

0977333784
15

Trương Thị Trúc Ly (6.93)

DCT1074

3107410241

Quảng Nam

0904542916
16

Phạm Mỹ Ngân (7.11)

DCT1075

3107410308

Tây Ninh

01213407360

Ghi chú: Sinh viên đã được nhận chính thức
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương