PHẦn thứ I đÁnh giá KẾt quả thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ VÀ MÔi trưỜng giai đOẠN 2006-2010tải về 1.12 Mb.
trang9/11
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Biểu 11

Đơn vị: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II
ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH HỢP TÁC NGHIÊN CỨU THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ

VỚI NƯỚC NGOÀI NĂM 2011


TT

Tên nhiệm vụ

Nội dung thực hiện năm 2011

Đơn vị thực hiện


Tên

Đối tác nước ngoài

Thời gian

Kinh phí (triệu đồng)


Ghi

chú

Bắt đầu

Kết thúc

Tổng số

Từ NSNN

Tổng số

Năm 2011

1.

Hoạt hóa hệ thống miễn dịch trên tôm sú bằng protein sốc nhiệt

1. Kiểm tranh hưởng của Hsp70 lên hoạt hóa hệ thống miễn dịch của tôm sú

1.1. Nuôi tôm chuẩn bị cho thí nghiệm

1.2. Kiểm tra vi khuẩn có độc lực và không độc lực đối với tôm sú

1.3. Thí nghiệm tiêm tôm sú với Hsp và Vibrio, phản ứng RT-PCR, phenoloxidaseViện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản II

Bỉ

05/2010

05/2012

1.286

1.286

707,30
2.Biểu 12

Đơn vị: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II
DANH MỤC TIẾN BỘ KỸ THUẬT DỰ KIẾN CHUYỂN GIAO VÀO SẢN XUẤT NĂM 2011


TT

Tên tiến bộ kỹ thuật

Xuất xứ

Cơ quan áp dụng

Quy mô và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu

Ghi chú

1

Công nghệ sản xuất giống cá tra có chất lượng di truyền cao về tính trạng tăng trưởng

- Đề tài trọng điểm cấp Bộ (KC.CB.01.23): Chọn giống cá tra nhằm tăng tỷ lệ phi lê bằng phương pháp chọn lọc gia đình.

- Áp dụng tiêu chuẩn ngành kết hợp với kỹ thuật sản xuất giống đã đúc kết từ chương trình chọn giống cá tra và một số thực nghiệm khác thực hiện tại Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản nước ngọt Nam bộ, công nghệ ương cá tra giống đã cải thiện theo hướng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc phù hợp cho nuôi xuất khẩu.1. Trung tâm Giống Thủy sản Đồng Tháp.

2. Trung tâm Giống thủy sản An Giang.

3. Trung tâm Giống Thủy sản Bến Tre.

4. Trung tâm Giống Nông nghiệp Vĩnh Long.

5. Trung tâm Giống Thủy sản Tiền Giang.


* Sản phẩm:

- 100.000 cá tra hậu bị chọn lọc theo quy trình chọn giống, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại điểm 1.6 điều 1

- Qui trình công nghệ sản xuất giống cá tra chất lượng cao về tính trặng tưng trưởng.

- 1,5 tỷ cá tra giống thế hệ thứ 3

- Đào tạo cho 30 cán bộ thuộc 05 trung tâm giống thuỷ sản thuộc Dự án

* Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Cá tra hậu bị cung cấp cho các trung tâm giống phải được chọn lọc theo quy trình chọn giống, đạt trọng lượng từ 0.9 kg/con, tốc độ tăng trưởng cao hơn đàn cá chưa chọn lọc 20%;

- Tỷ lệ sống giai đoạn nuôi vỗ đạt tối thiểu 90%;

- Tỷ lệ thành thục sinh dục tối thiểu 70%;

- Tỷ lệ nở của trứng thụ tinh đạt 75%;

- Tỷ lệ sống từ cá bột lên giống đạt 12%Chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá tra có chất lượng di truyền cao về tính trạng tăng trưởng cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

2
Biểu 13

Đơn vị: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NĂM 2011

Đơn vị: Số người

TT

Trình độ đào tạo

Tổng số

Trong nước

Ngoài nước

Chuyên ngành đào tạo

Ghi chú

1

Tiến sĩ


2011

1

2

Virus, miễn dịch vi sinh, nuôi trồng thủy sản, sinh học phân tử, di truyền phân tử, dinh dưỡng thức ăn, quản lý thủy sản
2011-2012

1

6

Công nghệ nuôi, sinh lý sinh sản, công nghệ gen, di truyền, công nghệ tế bào, miễn dịch học, công nghệ xử lý môi trường

2

Thạc sỹ

2011

2

2

Công nghệ vi tảo, Công nghệ gene, quản lý môi trường, công nghệ vi sinh, dinh dưỡng thức ăn, quản lý thủy sản
2011-2012

2

4

Công nghệ tế bào, Dinh dưỡng, bảo quản vi tảo, bảo quản vi sinh vật, quản đông lạnh gen, dinh dưỡng thủy sản

3

Ngắn hạn

2011
3

Công nghệ vi sinh, nguồn lợi gen, sinh lý sinh sản động vật
2011-2012
6

Công nghệ vi sinh, Công nghệ vi tảo, kỹ thuật cấy chuyển gen, ứng dụng tạo đa bội thể, Công nghệ tinh sạch protein, tạo chế phẩm vi sinh

4

Khác

2011
2

Công nghệ gene, Công nghệ tế bào
2011-2012


5

Cộng

2011

3

92011-2012

3

16
Biểu 14

Đơn vị: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II
KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG TRANG THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU TỪ VỐN SỰ NGHIỆP KHOA HỌC NĂM 2011


TT

Tên phòng thí nghiệm/đơn vị

Địa điểm đầu tư

Số QĐ phê duyệt

Tên thiết bị

(Chỉ ghi loại A)

Kinh phí

Ghi chú

Tổng số

Năm 2010

1

Trung tâm Quan trắc Cảnh báo Môi trường và Phòng ngừa Dịch bệnh Thủy sản khu vực Nam Bộ

116 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. HCM
Không có thiết bị loại A

1.300

0
2

Trung tâm Công nghệ Sau thu hoạch


Cộng

1.300
Biểu 15

Đơn vị: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM NĂM 2011


Tên phòng thí nghiệm

Nội dung

Hạng mục/tên thiết bị

Kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

Tổng số

Đã cấp đến 2010

Năm 2011
Phòng thí nghiệm bệnh và môi trường nuôi thủy sản

Phần Xây lắp

Cải tạo hệ thống điện, nước, khí thải; Xây dựng hệ thống nhà bao che wetlabs

2.279,240

0

2.279,240
Phần thiết bị (Chỉ ghi loại A)

Thiết bị khoa học và thực nghiệm PTN Bệnh thủy sản

24.249,176

0

3.000,000
Thiết bị khoa học và thực nghiệm PTN Môi trường nuôi thủy sản

6.777,617

0

1.000,000
Thiết bị phục vụ

1.975,050

0

0
Chi phí đào tạo

420,000

0

0
Phòng thí nghiệm dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

Phần xây lắp

Khu phân tích hóa sinh & vi sinh; Khu xưởng thực nghiệm Gò Vấp; Khu thí nghiệm công nghệ sản xuất thức ăn tại Trung tâm QG giống thủy sản Nam Bộ

1.573,375

0

1.573,375
Phần thiết bị

Bộ phận phân tích hóa sinh

3.140,144

0

1.000,000
Bộ phận vi sinh và chế phẩm sinh học

3.722,964

0

1.000,000
Bộ phận nghiên cứu dinh dưỡng vật nuôi thủy sản

1.891,750

0

500,000
Bộ phận nghiên cứu công nghệ sản xuất thức ăn

1.470,735

0

500,000
Bộ phận thức ăn tự nhiên

964,390

0

300,000
Bộ phận xử lý thông tin và phục vụ

319,585

0

0

Biểu 16

Đơn vị: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NHỎ, SỬA CHỮA LỚN NĂM 2011


TT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Số quyết định phê duyệt

Thời gian khởi công, hoàn thành

Kinh phí (triệu đồng)

Bắt đầu

Kết thúc

Tổng được duyệt

Cấp 2010

Đề nghị năm 2011

1.

Xây dựng nhà bao che xưởng sản xuất thức ăn tại Trại thực nghiệm thủy sản Bạc Liêu

Trại thực nghiệm thủy sản Bạc Liêu - 18/7 đường Cao Văn Lầu , Phường Nhà Mát, thi xã Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.
2011

2011

520
520

2.

Xây dựng trạm biến áp 250 KVA tại Khu A Trung tâm Quốc Gia Giống Hải Sản Nam Bộ.

Trung tâm Quốc gia giống Hải Sản Nam Bộ - 167 đường Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2011

2011

165
165
Cộng

685
685

Biểu 17

Đơn vị: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2011


TT

Tên dự án

Số quyết định phê duyệt

Địa điểm

xây dựng

Thời gian thực hiện

Vốn đầu tư được duyệt

(triệu đồng)

Kinh phí cấp

năm 2010

(tr. đồng)

Kinh phí đề nghị cấp

2011

(tr. đồng)

Khởi công

Hoàn thành

TS

XL

TB

1

Dự án đầu tư Khu B Trung tâm quốc gia Giống hải sản Nam Bộ

1938/QĐ-BNN-XD

Ngày 27/6/2008Thị trấn Phước Hải- Đất Đỏ -tỉnh BR-VT

2006

2010

105.657

69.811

10.666

5.500

40.000


Biểu 18

Đơn vị: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NĂM 2011TT

Tên tiêu chuẩn

Đơn vị thực hiện

Thời gian

Kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

Tổng số

Năm 2011

1

Qui phạm BMPs cho tôm sú xã Mỹ Long Nam, Trà Vinh

Phòng Nguồn lợi và Khai thác Thủy sản Nội địa – Viện II

2010

2011

400

260

Thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới

2

Tiêu chuẩn chất lượng thức ăn cá kèo

Trung tâm CNSTH– Viện II

01/2011

12/2011

60

60Tổng cộng


460

3201   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương