PHẦn thứ I đÁnh giá KẾt quả thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ VÀ MÔi trưỜng giai đOẠN 2006-2010tải về 1.12 Mb.
trang11/11
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Biểu 21

Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II

DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2011


TT

Tên nhiệm vụ/dự án

Tên đơn vị, cá nhân chủ trì

Mục tiêu và nội dung chính

Dự kiến kết quả đạt được

Kinh phí triệu đ

Thời gian

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

I

Quan trắc môi trường


1.1.

Tăng cường năng lực quan trắc môi trường


1.2.

Hoạt động quan trắc môi trường


1

Quan trắc, cảnh báo môi trường và dịch bệnh thủy sản một số vùng nuôi thủy sản các tỉnh đồng bằng sông cửu long và miền đông nam bộ - năm 2011

TS. Trần Quốc Bảo - Viện II

Mục tiêu trước mắt : Cung cấp thông tin diễn biến môi trường, cảnh báo môi trường và dịch bệnh cho các cơ quan quản lý địa phương và người sản xuất ở những vùng nuôi tập trung nhằm hạn chế những tổn thất trong nuôi trồng thuỷ sản.

Mục tiêu lâu dài :

1. Về môi trường : Quan trắc chất lượng nước nhằm thu thập dữ liệu môi trường nền, đánh giá sự biến động môi trường nước liên quan đến tình hình bệnh thủy sản giúp cho các cơ quan quản lý ngành trong công tác quản lý và chỉ đạo nuôi thủy sản tại địa phương.

2. Về phòng ngừa dịch bệnh : Phát hiện sớm tần suất và các yếu tố rủi ro chính có liên quan đến sự bùng phát dịch bệnh nhất là các bệnh mới, nguy hiểm đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng và cá tra xảy ra ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm áp dụng các thuật toán – mô hình đánh giá sự biến động môi trường và cảnh báo dịch bệnh thuỷ sản.


1. Cung cấp thông tin về tình hình môi trường nước sau mỗi đợt thu mẫu môi trường hàng tháng

2. Cung cấp thông tin về tình hình nuôi và bệnh (tôm sú, cá tra) định kỳ và khi có diễn biến dịch bệnh bùng phát đột xuất

3. Các kết quả phân tích và tập số liệu gốc

4. Kết quả phân tích chất lượng nước được lưu trữ và truy xuất bằng chương trình thích hợp, cho phép xử lý theo yêu cầu phân tích số liệu

5. Thống nhất chung về phương pháp thu mẫu, phân tích cho 4 trung tâm quan trắc

6. Kết quả quan trắc môi trường đủ cơ sở khoa học cho việc đánh giá hiện trạng và sự biến động môi trường nước liên quan đến tình hình xuất hiện bệnh trên đối tượng nuôi thuỷ sản giúp cho các cơ quan trong công tác quản lý và chỉ đạo nuôi thuỷ sản tại các tỉnh ĐBSCL và miền Đông Nam Bộ.2.500

1/2011

12/2011
2

Quan trắc, đánh giá biến động nguồn lợi thủy sản nội địa vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

ThS.Vũ Vi An – Viện II

+ Mục tiêu:

- Đánh giá hiện trạng và xu thế biến động một số chỉ tiêu khai thác phục vụ cho công tác quản lý nguồn lợi thuỷ sản thủy sản nội địa vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.+ Nội dung:

- Quan trắc sự biến động chỉ tiêu khai thác một số loại ngư cụ phổ biến và đặc trưng vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

- Quan trắc sự biến động cá bột ở sông Tiền và sông Hậu.

- Phân tích đánh gía về sự biến động về nguồn lợi thuỷ sản và đưa ra cảnh báo, dự báo.

- Cung cấp thông tin.


- Cơ sở dữ liệu về các chỉ tiêu liên quan đến nguồn lợi thuỷ sản nội địa.

- Báo cáo đánh giá về biên động nguồn lợi thủy sản nội địa vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, các cảnh báo, dự báo.

- Các thông tin liên quan đến biến động nguồn lợi thuỷ sản nội địa ĐBSCL.


500/3.000

1/2011

12/2015

Đề xuất mới

II

Các dự án, nhiệm vụ BVMT do cấp có thẩm quyền giao ( thực hiện Quyết định của Thủ tướng, các Chương trình BVMT quốc gia, . . .)

III

Nhiệm vụ, dự án BVMT cấp Bộ


1

Thiết Lập và Đưa Vào Hoạt Động Khu Bảo Tồn Loài Di Cư Điển Hình Của Khu Hệ Cá Lưu Vực Cửa Sông Tiền Tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.

ThS.Vũ Vi An – Viện II

+ Mục tiêu lâu dài: Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững.

+ Mục tiêu trước mắt: Bảo vệ và tái tạo nguồn lợi các loài di cư điển hình có giá trị kinh tế và khuyến khích tham gia của cộng đồng địa phương trong việc quản lý, khai thác, và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hợp lý trong khu hệ cá lưu vực cửa sông Tiền.

+ Nội dung:

- Điều tra khảo sát điều kiện tự nhiên cửa sông Tiền.

- Điều tra và đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản cửa sông Tiền và loài di cư điển hình cần bảo vệ.

- Nghiên cứu các đặc điểm sinh thái và sinh học các loài di cư điển hình phân bố cửa sông Tiền.

- Điều tra điều kiện kinh tế xã hội của cộng đồng người dân địa phương.

- Phân tích và đánh giá tổng hợp nhằm đề xuất được vị trí và diện tích của khu bảo tồn cụ thể cần thành lập.

- Quy hoạch chi tiết khu vực bảo tồn.

- Đánh giá tính khả thi của khu bảo tồn.

- Đánh giá tác động môi trường.

- Thiết lập các chương trình nghiên cứu, giám sát và đào tạo cán bộ.

- Nghiên cứu các giải pháp thực hiện quy hoạch.- Báo cáo hiện trạng các vực sâu và tầm quan trọng của chúng đến nơi cư trú các loài thủy sản.

- Báo cáo hiện trạng nguồn lợi thủy sản.

Đặc điểm sinh học, sinh thái và sinh sản các loài di cư.

- Báo cáo về đặc điểm kinh tế - xã hội của cộng đồng ngư dân.

- Đề xuất vị trí và diện tích khu bảo tồn

Bản kế hoạch hành động của khu bảo tồn.2.000/10.000


1/2011

12/2015

Tham gia đấu thầu Dự án của Cục Khai Thác và Bảo Vệ Nguồn Lợi Thủy Sản

2

Qui hoạch chi tiết khu bảo tồn thủy sản cấp quốc gia ven biển Cần Giờ.


ThS.Vũ Vi An – Viện II

+ Mục tiêu: Thiết lập và đưa vào hoạt động khu bảo tồn vùng cửa sông ven biển Cần Giờ để bảo vệ hệ động và thực vật thủy sinh đã được phục hồi sau chiến tranh, đặc biệt đối với các loài quý hiếm và đang có nguy cơ bị đe dọa. Đồng thời bảo vệ giá trị lịch sử và văn hóa độc đáo đã được phục hồi.

+ Nội dung :

- Nghiên cứu các đặc điểm sinh học, sinh thái, sinh lý, sinh trưởng và sinh sản của các đối tượng cần bảo tồn làm cơ sở để đề ra các biện pháp bảo tồn.

- Điều tra, đánh giá chi tiết hiện trạng và đối tượng cần bảo tồn vùng ven biển Cần Giờ.

- Thiết kế quy hoạch khu bảo tồn và Thiết kế các chương trình hoạt động.

- Lập các giải pháp thực hiện quy hoạch.


- Báo cáo tổng hợp dự án khu bảo tồn ven biển Cần Giờ; báo cáo tóm tắt; các báo cáo chuyên đề về kết quả điều tra hiện trạng theo các nội dung của dự án đề ra.

- Bản đồ tổng hợp và đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái khu vực ven biển Cân Giờ tỷ lệ 1/50.000. Bản đồ tổng hợp quy hoạch khu bảo tồn tỷ lệ 1/25.000 và bản đồ chi tiết từng phân khu tỷ lệ 1/10.000 (khổ A0).- Dự thảo quy chế quản lý và quyết định thành lập khu bảo tồn ven biển Cần Giờ cấp quốc gia

500/873


1/2011

12/2012

Tham gia đấu thầu Dự án của Cục Khai Thác và Bảo Vệ Nguồn Lợi Thủy Sản

IV

Nhiệm vụ, dự án BVMT khác
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương