Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểmtải về 3.56 Mb.
trang16/16
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích3.56 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

6

6

Nhóm 6.1 Nhóm 6.2

Loại 7:

Chất


phóng xạ

7

Loại 8:
Chất

ăn mòn


8

Loại 9:


Chất độc

hỗn hợp

9


Kích thước biểu trưng:

- Kiện hàng: 100 mm x 100 mm;

- Container: 250 mm x 250 mm;

- Phương tiện: 500 mm x 500 mm.
100 mm

5 mm

100 mm


5 mm

2. Báo hiệu nguy hiểm.

300 mm

500 mm1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương