Phụ lục II bảng giá các loại xe máy dùng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàntải về 1.04 Mb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích1.04 Mb.
1   2   3   4

12 - T&T MOTOR

1

Amgio, Bonny, Cavalry, Fervor, Ferroli, Favour, Guida, HD malai, HDmoto, Levin, Lxmoto, Mikado, Nagoasi, PSmoto, SHmoto, Soem, Tender, Vemvipi, Wivern, Zappy, Promoto, Vesiano, Fantom, Majesty FT, Noble, Naval, Polish, Waymoto, Savant (dung tích 100 cc)

Việt Nam

6 290

2

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 100cc, loại 100)

Việt Nam

5 400

3

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 110cc, loại 110-F cơ)

Việt Nam

5 630

4

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 110cc, loại 110-F đĩa)

Việt Nam

5 820

5

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 110cc, loại 110-J cơ)

Việt Nam

6 000

6

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 110cc, loại 110-J đĩa)

Việt Nam

6 170

7

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 110cc, loại 110-R cơ)

Việt Nam

5 750

8

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 110cc, loại 110-R đĩa)

Việt Nam

5 920

9

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 110cc, loại 110-RSX cơ)

Việt Nam

5 770

10

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 110cc, loại 110-RSX đĩa)

Việt Nam

5 940

11

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 110cc, loại 110-Rw cơ)

Việt Nam

5 800

12

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 110cc, loại 110-Rw đĩa)

Việt Nam

5 950

13

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 110cc, loại 110-S cơ)

Việt Nam

5 430

14

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 110cc, loại 110-S đĩa)

Việt Nam

5 600

15

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 110cc, loại 110-TR cơ)

Việt Nam

6 120

16

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 110cc, loại 110-TR đĩa)

Việt Nam

6 290

17

Amgio, Bonny, Cavalry, Fervor, Ferroli, Favour, Guida, HD malai, HDmoto, Levin, Lxmoto, Mikado, Nagoasi, PSmoto, SHmoto, Soem, Tender, Vemvipi, Wivern, Zappy, Promoto, Vesiano, Fantom, Majesty FT, Noble, Naval, Polish, Waymoto, Savant (dung tích 50cc)

Việt Nam

6 440

18

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 50cc, loại 50-WA)

Việt Nam

5 510

19

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 50cc, loại 50-2D)

Việt Nam

5 510

20

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 50cc, loại 50-1 F cơ)

Việt Nam

5 780

21

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 50cc, loại 50-1 Fđĩa)

Việt Nam

5 970

22

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 50cc, loại 50-1 J cơ)

Việt Nam

6 150

23

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 50cc, loại 50-1 J đĩa)

Việt Nam

6 320

24

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 50cc, loại 50-1 R cơ)

Việt Nam

5 900

25

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 50cc, loại 50-1 R đĩa)

Việt Nam

6 070

26

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 50cc, loại 50-1 RSX cơ)

Việt Nam

5 920

27

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 50cc, loại 50-1 RSX đĩa)

Việt Nam

6 090

28

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 50cc, loại 50-1 RW cơ)

Việt Nam

5 950

29

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 50cc, loại 50-1 RW đĩa)

Việt Nam

6 100

30

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 50cc, loại 50-1 S cơ)

Việt Nam

5 580

31

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 50cc, loại 50-1 S đĩa)

Việt Nam

5 750

32

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 50cc, loại 50-1 TR cơ)

Việt Nam

6 270

33

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 50cc, loại 50-1 TR đĩa)

Việt Nam

6 440

34

EST, Futirfi, Palenno, BosyMax (dung tích 110cc, loại 110-W)

Việt Nam

5 950

13 - CÁC LOẠI XE KHÁC

1

ASTREA

Việt Nam

5 500

2

ADUKA

Việt Nam

5 500

3

AGRIGATO

Việt Nam

5 200

4

AKITA

Việt Nam

5 300

5

ANGEL 100cc (VA2)

Việt Nam

12 300

6

ANGOX

Việt Nam

8 000

7

ANSSI

Việt Nam

5 700

8

ARENA (100cc, 110cc)

Việt Nam

5 600

9

ARROW

Việt Nam

9 500

10

ASHITA

Việt Nam

5 100

11

ATLANTIE

Việt Nam

5 600

12

ATZ

Việt Nam

6 200

13

AVARICE

Việt Nam

5 600

14

BACKHAND II

Việt Nam

8 100

15

BACKHAND SPORT

Việt Nam

13 200

16

BANER

Việt Nam

5 100

17

BELLE 100,110

Việt Nam

6 500

18

BEST WAY (100cc, 110cc)

Việt Nam

5 300

19

BIZIL

Việt Nam

5 100

20

BUTAN

Việt Nam

5 300

21

CITIKOREV

Việt Nam

5 500

22

CITINEW 110

Việt Nam

5 500

23

CITIS C110

Việt Nam

5 500

24

CITIS @

Việt Nam

5 500

25

CM-125

Việt Nam

6 300

26

DAEWOO 100

Việt Nam

5 400

27

DAEWOO X110

Việt Nam

6 300

28

DAISAKI

Việt Nam

6 200

29

DANIC

Việt Nam

5 800

30

DANY

Việt Nam

6 170

31

DEAMOT 100

Việt Nam

6 600

32

DEARY

Việt Nam

5 300

33

DOSILX

Việt Nam

5 250

34

DRAMA

Việt Nam

5 600

35

DURAB

Việt Nam

5 300

36

DYOR 100,110

Việt Nam

5 000

37

DYOR 150

Việt Nam

13 000

38

DIAMOND BLUE

Việt Nam

50 000

39

EITALY C125

Việt Nam

14 000

40

ELGO

Việt Nam

5 400

41

ENGAAL

Việt Nam

5 200

42

ESH @

Việt Nam

18 000

43

EVERY

Việt Nam

5 100

44

ESPERO100

Việt Nam

5 300

45

ESPERO110

Việt Nam

5 300

46

FASHION 100,110

Việt Nam

5 800

47

FASHION 125

Việt Nam

8 000

48

FASHION 125i

Việt Nam

6 600

49

FASHION 50

Việt Nam

7 500

50

FASHION100HM

Việt Nam

5 000

51

FASHION100HM-2

Việt Nam

5 000

52

FATAKI

Việt Nam

5 400

53

FEELING (100cc, 110cc)

Việt Nam

5 600

54

FIGO

Việt Nam

5 800

55

FIONDASCR 110

Việt Nam

6 300

56

FIVEMOST

Việt Nam

10 000

57

FLASH

Việt Nam

5 400

58

FOCOL

Việt Nam

5 300

59

FONDARS C110

Việt Nam

5 500

60

FONDARS C50

Việt Nam

5 500

61

FORESTRY (100CC, 110cc)

Việt Nam

5 800

62

FREINDWAY

Việt Nam

5 100

63

FUJIKI

Việt Nam

5 700

64

FUMIDO

Việt Nam

5 200

65

FURITY

Việt Nam

5 500

66

FUSIN 110

Việt Nam

5 800

67

FUSIN C100

Việt Nam

5 500

68

FUSIN C125

Việt Nam

10 000

69

FUSIN C150

Việt Nam

10 000

70

FUSIN C50

Việt Nam

5 700

71

FUSIN XSTAR

Việt Nam

16 000

72

FUSKI

Việt Nam

5 200

73

FUZEKO

Việt Nam

5 600

74

FUZIX

Việt Nam

5 700

75

GANASSI

Việt Nam

5 100

76

GCV

Việt Nam

5 000

77

GENIE

Việt Nam

5 100

78

GENZO

Việt Nam

5 200

79

GTS 200

Việt Nam

70 000

80

HAESUN @ (RC)

Việt Nam

6 800

81

HAESUN @ (RC)S

Việt Nam

7 200

82

HAESUN 100@

Việt Nam

6 500

83

HAESUN 110A

Việt Nam

6 300

84

HAESUN 125 F1 - G(E)

Việt Nam

12 000

85

HAESUN 125F

Việt Nam

11 000

86

HAESUN 125F1

Việt Nam

11 000

87

HAESUN 125F2

Việt Nam

11 000

88

HAESUN 125F3

Việt Nam

12 000

89

HAESUN 125F5

Việt Nam

12 000

90

HAESUN 125F6

Việt Nam

11 000

91

HAESUN 125F-G

Việt Nam

11 000

92

HAESUN A

Việt Nam

5 600

93

HAESUN F14

Việt Nam

6 200

94

HAESUN F14 - FH

Việt Nam

7 300

95

HAESUN F14- (FH)S

Việt Nam

7 300

96

HAESUN F14- FHS

Việt Nam

7 200

97

HAESUN F14(F)

Việt Nam

6 800

98

HAESUN F14(FS)

Việt Nam

6 800

99

HAESUN F14(RC)

Việt Nam

6 800

100

HAESUN F14-FH(RC)

Việt Nam

6 800

101

HAESUN F14-FHS(RC)

Việt Nam

7 000

102

HAESUN II

Việt Nam

6 000

103

HAESUN II (FU)

Việt Nam

5 400

104

HAESUN II (FUS)

Việt Nam

5 500

105

HAESUN II (RC)

Việt Nam

6 800

106

HAESUN II (RC)S

Việt Nam

7 100

107

HAESUN LF(RC)

Việt Nam

6 800

108

HAESUN TAY GA 125SP

Việt Nam

11 000

109

HANDLE

Việt Nam

7 200

110

HARMONY

Việt Nam

5 700

111

HAVICO

Việt Nam

5 700

112

HENGE

Việt Nam

5 300

113

HOIYODAZX 110

Việt Nam

5 800

114

HONLEI

Việt Nam

5 500

115

HONLEI VINA

Việt Nam

5 100

116

HONLEI VINA K110

Việt Nam

5 100

117

HONOR

Việt Nam

5 500

118

HONPAR 110

Việt Nam

6 400

119

HONSHA 100

Việt Nam

6 600

120

HONSHA 110

Việt Nam

6 900

121

HUNDACPI 100

Việt Nam

6 400

122

HUNDACPI 110

Việt Nam

6 700

123

HUNDASU 110

Việt Nam

5 900

124

IJECTION Shi 150

Việt Nam

33 000

125

IMOTO

Việt Nam

6 900

126

INTERNAL

Việt Nam

5 400

127

JACKY

Việt Nam

5 550

128

JACOSI (LOẠI 110RS)

Việt Nam

5 700

129

JAGON

Việt Nam

5 300

130

JALAX

Việt Nam

5 400

131

JAMOTO

Việt Nam

6 700

132

JASPER

Việt Nam

6 200

133

JASPER100LF

Việt Nam

5 000

134

JIULONG

Việt Nam

5 550

135

JOLIMOTO

Việt Nam

5 500

136

JUNON

Việt Nam

5 900

137

KAISER

Việt Nam

5 800

138

KASAI

Việt Nam

5 250

139

KAZU

Việt Nam

5 300

140

KEEWAY 125F2

Việt Nam

23 500

141

KEEWAY 2

Việt Nam

6 500

142

KEEWAY F14

Việt Nam

7 200

143

KEEWAY F14 (MX) - Phanh cơ

Việt Nam

8 300

144

KEEWAY F14 (MX) - Phanh đĩa

Việt Nam

9 200

145

KEEWAY F14 (MXS)

Việt Nam

8 500

146

KEEWAY F14S

Việt Nam

8 000

147

KEEWAY F14S(MX)

Việt Nam

8 300

148

KEEWAY F14S(MXS)

Việt Nam

8 500

149

KEEWAY F25

Việt Nam

12 000

150

KEEWAY II(RC)

Việt Nam

6 800

151

KEEWAY II(RC)S

Việt Nam

7 300

152

KENBO

Việt Nam

5 000

153

KENLI

Việt Nam

5 250

154

KINEN

Việt Nam

5 300

155

KIREI

Việt Nam

5 100

156

KITAFU110

Việt Nam

5 300

157

KITOSU

Việt Nam

5 100

158

KIXINA

Việt Nam

5 250

159

KOREACITI 110

Việt Nam

9 500

160

KOZUMI

Việt Nam

5 100

161

KRIS

Việt Nam

5 900

162

KSHAHI

Việt Nam

5 400

163

KWASHAKI C110

Việt Nam

5 500

164

KWASHAKI C50

Việt Nam

5 500

165

LANKHOA 100, 110

Việt Nam

5 250

166

LENOVA

Việt Nam

6 700

167

LINMAX 110

Việt Nam

5 600

168

LISOHAKA - CM125

Việt Nam

6 400

169

LISOHAKA 100, 110

Việt Nam

5 500

170

LISOHAKA 150

Việt Nam

6 300

171

LOTUS

Việt Nam

5 000

172

LUXARY

Việt Nam

5 200

173

MANGOSTIN

Việt Nam

5 400

174

MARRON

Việt Nam

5 100

175

MASTA

Việt Nam

5 300

176

MAX III PLUS 100

Việt Nam

7 200

177

MING XING MX100 II - U

Việt Nam

5 900

178

MINGXING 100II-U

Việt Nam

5 900

179

MINGXING B-U

Việt Nam

5 500

180

MINGXING II-LF

Việt Nam

5 600

181

MINGXING II-U

Việt Nam

5 500

182

MINGXING II-U(B)

Việt Nam

5 400

183

MODEL II

Việt Nam

5 300

184

NAKADO

Việt Nam

5 300

185

NAORI (50cc, 100cc, 110cc)

Việt Nam

5 500

186

NEOMOTO

Việt Nam

6 900

187

NEW VMC

Việt Nam

7 200

188

NEW VMC-II

Việt Nam

7 300

189

NEWEI

Việt Nam

5 700

190

NOMUZA

Việt Nam

7 400

191

NOVEL FORCE (100cc, 110cc)

Việt Nam

5 500

192

ORIENTAL

Việt Nam

6 300

193

PIGODX

Việt Nam

5 200

194

PIOGODX

Việt Nam

5 100

195

PITURY

Việt Nam

5 100

196

PLACO

Việt Nam

5 400

197

PLAMA

Việt Nam

5 200

198

PLATCO

Việt Nam

5 500

199

PLAZIS

Việt Nam

5 100

200

PLAZIX

Việt Nam

5 400

201

PLUS 100, 110

Việt Nam

5 100

202

PLUZA

Việt Nam

5 200

203

QUICK (DREAM CAO)

Việt Nam

5 000

204

QUICK (DREAM LÙN)

Việt Nam

4 700

205

QUICK (WARE)

Việt Nam

5 300

206

REBAT

Việt Nam

4 800

207

REIONDA 110

Việt Nam

5 900

208

RENDO

Việt Nam

8 000

209

RETOT

Việt Nam

7 500

210

RIMA

Việt Nam

5 500

211

RIVER (100cc, 110cc)

Việt Nam

5 300

212

RIVER (100cc, 110cc)

Việt Nam

5 500

213

ROBOT

Việt Nam

5 200

214

ROONEY

Việt Nam

5 300

215

ROSSINO

Việt Nam

5 200

216

RUDY

Việt Nam

5 100

217

RUPI

Việt Nam

5 100

218

SACHS SKY 125

Việt Nam

19 500

219

SADOKA

Việt Nam

7 000

220

SAMWEI

Việt Nam

5 900

221

SAPPHIRE 125

Việt Nam

23 000

222

SAPPHIRE BELLA 125SA

Việt Nam

35 000

223

SAPPHIRE BELLA 125LS

Việt Nam

35 000

224

SASUNA (LOẠI 110RS)

Việt Nam

5 400

225

SAYOTA 110

Việt Nam

5 100

226

SCR-YAMAHA

Việt Nam

5 500

227

SCR-VAMAI-LA

Việt Nam

5 500

228

SDH C125-S

Việt Nam

20 000

229

SEAWAY

Việt Nam

5 300

230

SEVIC

Việt Nam

5 300

231

SHLX @

Việt Nam

5 200

232

SHOZUKA

Việt Nam

5 500

233

SHUZA

Việt Nam

5 400

234

SIGNAX

Việt Nam

14 000

235

SIHAMOTO

Việt Nam

5 100

236

SILVA 100,110

Việt Nam

5 500

237

SILVA 110(T)

Việt Nam

6 300

238

SINOSTAR

Việt Nam

6 300

239

SINUS FAMOUS

Việt Nam

5 400

240

SIRENA (50cc, 100cc, 110cc)

Việt Nam

5 200

241

SOCO

Việt Nam

5 100

242

SOLID

Việt Nam

6 300

243

SONHA 100, 110

Việt Nam

5 100

244

SPARI @ 110

Việt Nam

5 500

245

SPARI @ 125

Việt Nam

6 700

246

SPIDE

Việt Nam

5 200

247

STORM

Việt Nam

5 300

248

STRIKER (100cc, 110cc)

Việt Nam

5 100

249

SUAVE

Việt Nam

5 200

250

SUBITO

Việt Nam

5 100

251

SUCCESSFUL

Việt Nam

5 000

252

SUFAT

Việt Nam

6 600

253

SUGAR

Việt Nam

5 100

254

SUKAWA C110

Việt Nam

5 500

255

SUKAWA C125

Việt Nam

10 000

256

SUNDAR

Việt Nam

5 300

257

SUNGGU

Việt Nam

5 500

258

SUNKI

Việt Nam

5 100

259

SUPER HAESUN

Việt Nam

7 500

260

SUPERMALAYS (100cc, 110cc)

Việt Nam

5 200

261

SURDA

Việt Nam

5 600

262

SUSABEST

Việt Nam

5 200

263

SUSUKULX

Việt Nam

5 200

264

SUVINA

Việt Nam

5 800

265

SYAX

Việt Nam

6 300

266

SYECAX

Việt Nam

5 200

267

SYECOX

Việt Nam

5 300

268

SYEN

Việt Nam

5 200

269

SYEX

Việt Nam

5 200

270

SYMOBI

Việt Nam

5 100

271

TAMIS

Việt Nam

5 300

272

TEACHER

Việt Nam

5 800

273

TEAM

Việt Nam

5 900

274

TELLO

Việt Nam

5 300

275

TELLO 125

Việt Nam

6 900

276

TIAN

Việt Nam

5 100

277

TOXIC

Việt Nam

5 500

278

TRACO

Việt Nam

5 100

279

VALENTI

Việt Nam

5 100

280

VANILLA

Việt Nam

5 200

281

VARLET

Việt Nam

5 100

282

VCM

Việt Nam

5 200

283

VERONA (LOẠI 110)

Việt Nam

5 100

284

VICTORY (50cc, 100cc, 110cc)

Việt Nam

5 400

285

VIDAGIS

Việt Nam

5 300

286

VINALLA

Việt Nam

5 100

287

VINA HOÀNG MINH

Việt Nam

5 000

288

VINASHIN

Việt Nam

5 200

289

VIOLET

Việt Nam

5 100

290

VIRGIN

Việt Nam

5 100

291

VISOUL

Việt Nam

5 200

292

VVATC

Việt Nam

5 300

293

VVAV @

Việt Nam

5 100

294

WAIT

Việt Nam

6 800

295

WALLET

Việt Nam

5 100

296

WAMUS

Việt Nam

5 200

297

WARLIKE

Việt Nam

5 600

298

WARY

Việt Nam

5 100

299

WATASI

Việt Nam

5 200

300

WATER 100, 110

Việt Nam

5 400

301

WAUECUP

Việt Nam

5 200

302

WAV @

Việt Nam

18 300

303

WAVINA

Việt Nam

5 200

304

WAXEN

Việt Nam

5 300

305

WAYMAN

Việt Nam

5 200

306

WAYSEA 110

Việt Nam

5 300

307

WAYXIN

Việt Nam

5 400

308

WELKIN

Việt Nam

5 300

309

WHODA

Việt Nam

5 200

310

WINDOW 100, 110

Việt Nam

5 100

311

WISE

Việt Nam

5 300

312

WOHDA 100, 110

Việt Nam

5 100

313

WTO @

Việt Nam

5 200

314

XE MÔTÔ 3 BÁNH CHỞ HÀNG

Việt Nam

45 000

315

XOLEX

Việt Nam

5 200

316

YAMALLAV

Việt Nam

5 500

317

YAMASU

Việt Nam

5 500

318

YAMIKI

Việt Nam

5 500

319

YATTAHA 110

Việt Nam

6 300

320

YTM (100CC, 110cc)

Việt Nam

5 300

321

ZEKKO

Việt Nam

5 200

322

ZONLY

Việt Nam

5 700

323

ZONOX

Việt Nam

5 600

324

ZUKEN

Việt Nam

5 300

325

ZYMAS

Việt Nam

5 400

326

SOTRE 125

Việt Nam

30 000

327

HDNDATAIWAN

Việt Nam

4 600

328

HDNDAHAMOTO

Việt Nam

4 600

329

SYMPUSAN

Việt Nam

4 600

330

HAOJUE JOY STAR HJ100T-7

Việt Nam

21 800

331

DAELIMCKD

Việt Nam

6 200

332

AIRBETHI

Việt Nam

40 000

333

FORCE ONE125

Việt Nam

31 000

334

FOSTE 125X

Việt Nam

40 000

335

FOTRE 125

Việt Nam

40 000

336

REBEL 125

Việt Nam

50 000

337

REBEL 125

Nhập Khẩu

60 000

338

HONDA DIO

Nhập Khẩu

32 000

339

ADIVA AD200

Nhập Khẩu

45 000

340

CARNABY125

Nhập Khẩu

106 000

341

MV-AGUSTA F4-1000R

Nhập Khẩu

493 000

342

SANTO (hiệu HUPPER)

Nhập Khẩu

57 000

343

MONTE (hiệu HUPPER)

Nhập Khẩu

57 000

344

ROMEO (hiệu HUPPER)

Nhập Khẩu

62 000

345

SACHS AMICI

Nhập Khẩu

45 000

346

LAMBRETTA LN125

Nhập Khẩu

126 800

PHẦN III - CÁC LOẠI XE DO CÁC CƠ SỞ KINH DOANH KHÁC TRONG NƯỚC SẢN XUẤT, LẮP RÁP (chưa có giá tại các mục trên)

1

Loại xe số dung tích xylanh dưới 100cm3
6 000

2

Loại xe số dung tích xylanh từ 100cm3 đến dưới 115cm3
7 500

3

Loại xe số dung tích xylanh từ 115cm3 đến dưới 125cm3
15 000

4

Loại xe số dung tích xylanh từ 125cm3 đến dưới 150 cm3
30 000

5

Loại xe số dung tích xylanh từ 150 cm3 trở lên
40 000: 3cms -> upload -> stc -> File -> sotc
sotc -> Phụ lục I bảng giá các loại xe ô tô dùng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn
File -> Ubnd tỉnh bình phưỚc sở TÀi chính số: 2171 /bc-stc
File -> Hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân
File -> Thủ tục thanh lý tài sản; mã số hồ sơ: t-bpc- 202148-tt a Trình tự thực hiện
File -> BỘ TÀi chính —— Số: 146 /2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Số: 54/2006/tt-btc độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2006
File -> Ubnd tØnh Qu¶ng b×nh Së Tµi chÝnh
File -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chính độc lập – Tự do – Hạnh phúc
File -> Nghị ĐỊNH: Điều 1
File -> LỊch công táC


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương