PHỤ LỤc I danh mục phụ gia đƯỢc phép sử DỤng trong thực phẩMtải về 7.67 Mb.
trang52/67
Chuyển đổi dữ liệu25.05.2018
Kích7.67 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   67

MAGNESI SILICAT

INS

Tên phụ gia553(i)

Magnesi silicat

 

 

Mã nhóm thực phẩm

Nhóm thực phẩm

ML (mg/kg)

Ghi chú

01.5.1

Sữa bột, cream bột (nguyên chất)

10000

305, CS207

01.5.1

Sữa bột, cream bột (nguyên chất)

4400

305, CS290

01.5.2

Các sản phẩm tương tự sữa bột và cream bột

GMP

CS251

01.6.1

Pho mát tươi

10000

305, 308 &CS262, 221, CS283

01.6.2.1

Pho mát ủ chín hoàn toàn (kể cả bề mặt)

10000

305, 308&CS265, CS266, CS267, CS268, CS269, CS270, CS271

01.8.2

Sản phẩm whey và whey khô, không bao gồm pho mát whey

10000
05.1.1

Hỗn hợp cacao (bột) và bánh cacao

10000

97&CS105

11.1.2

Đường bột, đextroza bột

15000

56

12.1.1

Muối

GMPCác nhóm thực phẩm theo ghi chú 500

GMP
MAGNESI TRISILICAT

INS

Tên phụ gia553(ii)

Magnesi trisilicat

 

 

Mã nhóm thực phẩm

Nhóm thực phẩm

ML (mg/kg)

Ghi chú

01.5.1

Sữa bột, cream bột (nguyên chất)

10000

305, CS207

01.5.1

Sữa bột, cream bột (nguyên chất)

4400

305, CS290

01.6.1

Pho mát tươi

10000

305, 308 & CS221, CS283

05.1.1

Hỗn hợp cacao (bột) và bánh cacao

10000

97&CS105
Các nhóm thực phẩm theo ghi chú 500

GMP
BỘT TALC

INS

Tên phụ gia553(iii)

Bột talc

 

 

Mã nhóm thực phẩm

Nhóm thực phẩm

ML
(mg/kg)


Ghi chú

01.5.1

Sữa bột, cream bột (nguyên chất)

10000

305, CS207

01.5.1

Sữa bột, cream bột (nguyên chất)

4400

305, CS290

01.5.2

Các sản phẩm tương tự sữa bột và cream bột

GMP

CS251

01.6.2.1

Pho mát ủ chín hoàn toàn (kể cả bề mặt)

10000

305, 308 & CS265, CS266, CS267, CS265, CS266, CS267, CS268, CS269, CS270, CS271, CS270, CS271

01.8.2

Sản phẩm whey và whey khô, không bao gồm pho mát whey

10000
05.1.1

Hỗn hợp cacao (bột) và bánh cacao

10000

97&CS105
Các nhóm thực phẩm theo ghi chú 500

GMP
NATRI NHÔM SILICAT

INS

Tên phụ gia554

Natri nhôm silicat

 

 

Mã nhóm thực phẩm

Nhóm thực phẩm

ML (mg/kg)

Ghi chú

01.5.1

Sữa bột, cream bột (nguyên chất)

10000

305, CS207

01.5.1

Sữa bột, cream bột (nguyên chất)

4400

305, CS290

01.5.2

Các sản phẩm tương tự sữa bột và cream bột

GMP

CS251

01.6.1

Pho mát tươi

10000

305, 308 &CS262, CS221, CS283

01.6.2.1

Pho mát ủ chín hoàn toàn (kể cả bề mặt)

10000

305, 308 & CS265, CS266, CS267, CS265, CS266, CS267, CS268, CS269, CS270, CS271, CS270, CS271

01.8.2

Sản phẩm whey và whey khô, không bao gồm pho mát whey

10000
05.1.1

Hỗn hợp cacao (bột) và bánh cacao

10000

97&CS105

KALI NHÔM SILICAT

INS

Tên phụ gia555

Kali nhôm silicat

 

 

Mã nhóm thực phẩm

Nhóm thực phẩm

ML (mg/kg)

Ghi chú

01.6.1

Pho mát tươi

10000

305, 308 & CS283

CALCI NHÔM SILICAT

INS

Tên phụ gia556

Calci nhôm silicatMã nhóm thực phẩm

Nhóm thực phẩm

ML (mg/kg)

Ghi chú

01.5.1

Sữa bột, cream bột (nguyên chất)

10000

305, CS207

01.5.1

Sữa bột, cream bột (nguyên chất)

4400

305, CS290

01.5.2

Các sản phẩm tương tự sữa bột và cream bột

GMP

CS251

01.6.1

Pho mát tươi

10000

305, 308 &CS262, CS221, CS283

01.6.2.1

Pho mát ủ chín hoàn toàn (kể cả bề mặt)

10000

306,308&CS265, CS266, CS267, CS268, CS269, CS269, CS270, CS271

04.1.2.3

Quả ngâm dấm, dầu, hoặc nước muối

30
NHÔM SILICAT

INS

Tên phụ gia559

Nhôm silicat

 

 

Mã nhóm thực phẩm

Nhóm thực phẩm

ML (mg/kg)

Ghi chú

01.5.1

Sữa bột, cream bột (nguyên chất)

10000

305, CS207

01.5.1

Sữa bột, cream bột (nguyên chất)

4400

305, CS290

01.5.2

Các sản phẩm tương tự sữa bột và cream bột

GMP

CS251

01.6.1

Pho mát tươi

10000

305, 308 &CS262, CS221, CS283

KALI SILICAT

INS

Tên phụ gia560

Kali silicat

 

 

Mã nhóm thực phẩm

Nhóm thực phẩm

ML (mg/kg)

Ghi chú

01.6.1

Pho mát tươi

10000

305, 308 & CS221, CS283

CÁC ACID BÉO

INS

Tên phụ gia570

Các acid béo

 

 

Mã nhóm thực phẩm

Nhóm thực phẩm

ML (mg/kg)

Ghi chú

12.5

Viên xúp và nước thịt

GMP

390&CS117

ACID GLUCONIC

INS

Tên phụ gia574

Acid gluconic

 

 

Mã nhóm thực phẩm

Nhóm thực phẩm

ML (mg/kg)

Ghi chú

04.1.2.6

Các sản phẩm từ quả dạng nghiền (VD: tương ớt) ngoại trừ các sản phẩm của mã thực phẩm 04.1.2.5

550
12.5

Viên xúp và nước thịt

GMP

390&CS117
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   67


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương