Parent Letter November / December 2009tải về 5.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích5.72 Kb.
Parent Letter

November / December 2009


What’s more fun than an old-fashioned treasure hunt, especially when the whole family gets involved? Sifting through challenging clues, feeling the anticipation build, and enjoying the eventual discovery makes the treasure hunt a family favorite.
During the Advent/Christmas season, teachers and catechists will equip learners for their own Christmas treasure hunt. As they introduce the Scriptures of the season, the teachers will encourage children to look beyond parties and over piles of presents in their search for the real treasure of Christmas.
At home, you can help your children continue their search by discussing selected verses from the first two chapters of the gospels of Matthew and Luke. Together you can bring the Scriptures to life by drawing the stories together or by creating a crèche. Let your conversations and activities lead you all to the joy of discovering Jesus, our true treasure for Christmas and all time.

Quý phụ huynh thân mến,


Có trò chơi nào vui hơn ‘đi tìm kho báu’ khi mọi thành viên trong gia đình đều chơi? Tìm kiếm và nhận ra những tín hiệu của những thử thách, những cảm giác xuất hiện trong khi chơi, và nhất là niềm vui trong việc tìm ra kho báu.
Trong suốt Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh, các giáo lý viên sẽ chuẩn bị cho những học viên một hành trình tìm kiếm Kho Báu Mùa Giáng Sinh. Khi giới thiệu những đoạn Kinh thánh về mùa này, các giáo lý viên sẽ khuyến khích các em suy nghĩ và nhận ra những kho báu đích thực của Giáng Sinh hơn là những buổi tiệc tùng và những phần quà.
Ở gia đình, các bạn có thể giúp con em của các bạn tiếp tục tìm kiếm kho báu bằng cách thảo luận với chúng trong việc chọn những câu Kinh thánh trong những chương đầu của Tin Mừng Matthêu và Luca. Cùng với chúng, các bạn làm cho những sứ điệp Kinh thánh trở nên sống động bằng việc vẽ ra những cầu chuyện Giáng Sinh hay làm một Máng cỏ. Hãy để những cuộc trò chuyện và những hoạt động dẫn các bạn đến việc khám phá ra Đức Giêsu, kho tàng đích thưc của Giáng Sinh trong mọi thời đại.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương