On Aug 23, 2013, at 9: 04 pm,: Các Bạn thân mếntải về 6.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích6.2 Kb.
DAVE THAI wrote
On Aug 23, 2013, at 9:04 PM,:
Các Bạn thân mến,

Dây là một cách lường gạt mới trên điện thoại của Các Bạn

Nên Coi Chừng để Cảnh gíac và phổ biến cho Bạn Bè biết ...

Quan trọng :

Không trả lời phone và đóng phone lại

Xin chuyển bản tin này đến người thân và quý bạn để biết và phòng ngửa
People have been receiving calls from+375602605281, +37127913091 or any number starting with a +375, or +371 number.
Nếu nhận đuoc những số phone như trên hoặc những số bắt đầu như +375 hay + 371- chỉ 1 hồi chuông và tắt, để lại 1 cuộc gọi nhở. Nếu bạn gọi lại 1 trong những số đo' , họ sẽ tính từ $15-$30 &
One ring & and they hang up, leaving a missed call message. . If you call back it's one of those numbers that are charged $15-$30 &

Họ co' thể copy contact list cua bạn trong 3' hoặc những chi tiet cua thẻ nhà băng, thẻ rut' $ cua bạn.

they can copy your contact list in 3 sec. If you have bank or credit card details on your phone, they can copy that too. +375 is from

Belarus and Afghanistan.. 371 is code for Latvia...

+ 375 là mã vùng cua Belarus & Afghanistan.

+371 là mã vùng cua Latvia

Không trả lời hay gọi lại.

Don't answer or call back.
Bạn có thể chuyển tin này cho nguoi thân của bạn để đề phòng.

Please FORWARD AND SHARE this to your friends and family.

HCD: Hể thấy câu bảo gởi đi cho kẻ khác là vịt nói. Thưa trên đây là câu chuyện vịt nói xàm, không đúng đâu, mời xem đây:


Kiểm chứng nới đây:


http://www.snopes.com/fraud/telephone/375or371.asp


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương