No. Name Contact informationtải về 8.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích8.31 Kb.
LIST OF SEAL ENGRAVING UNITS/COMPANIES


No.

Name

Contact informationVinh Phuc Seal Engraving Unit under Technology and Science Application Center under Vinh Phuc Department of Public Security

No. 390 Me Linh Street, Lien Bao Ward , Vinh Yen City 
Tel. 1: , +84 211 369 1102 
Email: huunamkhacdauvp@gmail.com 
Website:http://khacdauconganvinhphuc.com/ Ha Thanh Seal Engraving Co., Ltd

Address: Area No. 5, Tien Chau Commune, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province

Tel: +84 211 3511 520

Nam Cuong Seal Engraving Unit

Address: No. 1, Alley No. 1, Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da Ward, Vinh Yen City

Mobile: +84 977 955 977

Thu Hien Seal Engraving Unit

Phu Luu Village, Tam Hong Commune, Yen Lac District, Vinh Phuc ProvinceYen Khanh Seal Engraving Unit

No.2, Alley No.3, Nguyen Van Linh Street, Lien Bao Ward, Vinh Yen City

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương