ĐÁnh giá trang/CỔng thông tin đIỆn tử VÀ MỨC ĐỘ Ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, CƠ quan ngang bộ VÀ CÁc tỉNH, thành phố trực thuộc trung ưƠng năM 2011


PHỤ LỤC 3 Số lượng dịch vụ công trực tuyến các mức được cung cấp tại các Bộ, cơ quan ngang Bộtải về 0.62 Mb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu11.06.2018
Kích0.62 Mb.
1   2   3   4

PHỤ LỤC 3
Số lượng dịch vụ công trực tuyến các mức được cung cấp tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ


TT

Bộ, cơ quan ngang Bộ

Năm 2011

Năm 2010

Năm 2009

Năm 2008TS

Mức 1, 2

Mức 3

Mức 4

DVC khác

TS

Mức 1, 2

Mức 3

Mức 4

DVC khác

TS

Mức 1, 2

Mức 3

DVC khác

Mức 1, 2

Mức 3

1

Bộ Công an

148

148

 
2

Bộ Công Thương

211

205

4

2
209

198

10

1

 

200

198

22

3

Bộ Giáo dục và Đào tạo

73

60

2206

181

2

 

23

205

181

1

23

9

 

4

Bộ Giao thông vận tải

286

286

 415

415

 

 

 

-


24

 

5

Bộ Khoa học và Công nghệ

125

125

 137

137 

 

161

160

1
2

 

6

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 503

503

 

 

 

6

61

 

7

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

226

226

 291

291

 

 

 

286

286

8

Bộ Ngoại giao

60

44

1665

62

3

 

 

70

69

1
6

 

9

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

469

465

3
1

226

222

4

 

 

264

226
38

100

 

10

Bộ Nội vụ

175

175

 88

88

 

 

 

2

2


 

11

Bộ Quốc phòng

0

 

 
12

Bộ Tài chính

917

899

3

1

43

887

840

4

 

43

17

177

 

13

Bộ Tài nguyên và Môi trường

68

65

 
3

69

65

 

 

4

212

2121

 

14

Bộ Thông tin và Truyền thông

25

23

2154

151 

 

149

142

3

4

16

1

15

Bộ Tư pháp

106

106

 106

106

 

 

 

112

11265

 

16

Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch

124

124

 124

124

 

 

 

-

 

17

Bộ Xây dựng

11

11

 10

10

 

 

 

10

106

 

18

Bộ Y tế

247

247

 247

247

 

 

 

133

133


 

19

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

221

220

1220

220

 

 

 

224

223

1
3

 

20

Thanh tra Chính phủ

3

3

 
21

Ủy ban Dân tộc

5

5


11

11

 

  
Tổng số
3437

31

3

29


* Ghi chú: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phân cấp hoàn toàn việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho các địa phương; Văn phòng Chính phủ không có dịch vụ công trực tuyến.

PHỤ LỤC 4
Danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ


TT

Bộ, cơ quan ngang Bộ

Tên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

1

Bộ Công Thương

1. Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất (2010) - www.cuchoachat.gov.vn

2. Đăng ký website thương mại điện tử - www.dangkywebsite.gov.vn2

Bộ Tài chính

1. Dịch vụ kê khai thuế và nộp tờ khai trực tuyến - kekhaithue.gdt.gov.vn

* Ghi chú: Năm ghi trong cặp ngoặc đơn trong cột Tên dịch vụ là năm dịch vụ bắt đầu được cung cấp.: Lists -> bonongnghiep News -> Attachments
Attachments -> Danh sách các doanh nghiệp Ma-rốc hoặc liên doanh với Ma-rốc nhập khẩu và kinh doanh cà phê A. Nhập khẩu và kinh doanh cà phê hoà tan
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 2. Tên thủ tục hành chính: Tên đơn vị kê khai: Lĩnh vực
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> VÀ phát triển nông thôN
Attachments -> Nhãm B&c tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 524-2002 Thuèc trõ cá chøa ho¹t chÊt 2,4-D
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỔng cục thống kê việt nam
Attachments -> Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Attachments -> Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với thịt và sản phẩm động vật


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương