Nghị ĐỊnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắttải về 3.47 Mb.
trang18/18
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích3.47 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Loại 4:


Nhóm 4.1


Nhóm 4.2


Nhóm 4.3


Loại 5:

Nhóm 5.1


Nhóm 5.2


Loại 6:Loại 7:

Loại 8:

Loại 9:Kích thước biểu trưng:

- Kiện hàng: 100 mm x 100 mm;

- Container: 250 mm x 250 mm;

- Phương tiện: 500 mm x 500 mm;

2. Báo hiệu nguy hiểm

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương