MỘt số nghiên cứu về nhện eriophyes dimocarpi (acari: eriophyidae) trên cây nhãn tại hưng yên năM 2015tải về 10.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.09.2016
Kích10.14 Kb.
Bài 15:

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ NHỆN ERIOPHYES DIMOCARPI

(ACARI: ERIOPHYIDAE) TRÊN CÂY NHÃN TẠI HƯNG YÊN NĂM 2015

Đặng Thị Lan Anh1, Ngô Văn Dũng1, Phạm Thị Vượng1,
Phạm Văn Sơn1, Hà Thị Kim Thoa1, Lê Minh Nam2,
Nguyễn Văn
Đại2, Trịnh Xuân Hoạt1


TÓM TẮT

Nhện Eriophyes dimocarpi là nguyên nhân trực tiếp gây hội chứng chổi rồng nhãn tại Việt Nam. Một số nghiên cứu đặc điểm sinh học và diễn biến mật độ quần thể nhện đã được tiến hành trong điều kiện phòng thí nghiệm của Viện Bảo vệ thực vật và trên một số giống nhãn trồng phổ biến tại Hưng Yên trong năm 2015. Các pha phát dục của nhện bao gồm trứng, nhện non tuổi 1, nhện non tuổi 2 và nhện trưởng thành. Thời gian các giai đoạn phát triển và vòng đời của nhện phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện nhiệt độ và ẩm độ của môi trường. Ở điều kiện nhiệt độ 29oC ẩm độ 80%, vòng đời trung bình của nhện là 13,97 ngày, thời gian phát dục trung bình của trứng, nhện non tuổi 1, tuổi 2 là 4,65; 2,03 và 4,58 ngày, tương ứng. Tuổi thọ của trưởng thành là 8,65 ngày và khả năng đẻ trứng của trưởng thành cái trung bình là 7,17 quả trứng, thời gian tiền đẻ trứng trung bình là 2,71 ngày. Trong điều kiện tự nhiên trong năm 2015 tại các vùng trồng nhãn tại Hưng Yên, nhện có hai đỉnh cao vào tháng 4 và tháng 10.Từ khóa: Chổi rồng nhãn, E. dimocarpi


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương