Mười chuẩn mực đạo đức Thích Minh Phútải về 93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích93 Kb.
Mười chuẩn mực đạo đức

Thích Minh Phú
Sau khi làm cái cầu,
Họ vượt qua thác nước,
Họ vượt qua hồ nước,
Họ vượt qua đầm lầy,
Có người cột chiếc bè,
Bậc trí đã qua sông1.
Đạo đức Phật giáo y cứ vào giới luật. Nếu xem giới luật là những nguyên tắc đạo đức mang tính bền vững, ổn định, không thay đổi; thì yêu cầu từ thực tiễn đời sống đòi hỏi cần có sự bổ sung những chuẩn mực đạo đức mang tính tương hỗ. Những chuẩn mực đạo đức bổ sung đó, theo sự phân định của một số bộ luật Phật giáo, thì đôi khi được xem là giới không quan trọng (khinh giới), có lúc được xem là những phép ứng xử (học pháp) giữa người với người.

Từ thực tiễn đời sống, để đạo đức Phật giáo dễ dàng lan tỏa, thì việc làm sáng tỏ những chuẩn mực đạo đức Phật giáo là yêu cầu bức thiết. Trong vô vàn những chuẩn mực đạo đức Phật giáo được thể hiện rải rác trong các bộ kinh, luật, luận, sớ giải… người viết tạm đề xuất mười chuẩn mực đạo đức cơ bản. Đó chính là: khiêm hạ, tàm quý, trung thực, kiên định, không phóng dật, nhẫn nhục, biết ơn, buông xả, dấn thân và tiết tháo.  1. Khiêm hạ

Khiêm hạ là một chuẩn mực đạo đức mà ở đó vắng bóng tự ngã, không còn kiêu mạn. Kiêu mạn là một tập khí sâu dày của chúng sanh nói chung. Kinh Tăng Chi nêu ra ba thứ kiêu mạn căn bản2. Theo kinh Tập, khi cái tôi nhỏ lại thì mọi sự va chạm do kiêu mạn ít xảy ra: Ai phá hoại kiêu mạn/ Không còn chút dư tàn/ Như nước mạnh tàn phá/ Cây cỏ lau yếu hèn3. Theo Đức Phật, chỉ những ai chinh phục tự ngã mới có thể nhiếp phục lòng kiêu mạn. Câu chuyện khoác lác của chàng thanh niên Saccaka khi dõng dạc tuyên bố: Dầu ta có đối thoại với một cột trụ vô tình, cột trụ ấy khi đối thoại với ta cũng run sợ, cũng hoảng sợ, cũng khiếp sợ, huống nữa là một người thường4. Sau khi được Phật thuyết giảng, thanh niên Saccaka đã nhận ra sai lầm, biết cách ứng xử khiêm hạ với Đức Phật và chúng Tỷ-kheo. Chuyện tiền thân Đức Phật, số 125 cũng đề cập câu chuyện khoác lác tương tự, nhưng nhân thân là một vị Tỳ-kheo5.

Thứ hai, khiêm hạ là thể hiện sự tôn trọng kẻ dưới và kính nhường người trên. Biết tôn trọng lẫn nhau trong giao tiếp, ứng xử là sự thể hiện phẩm chất đạo đức tối thắng. Từ câu chuyện ứng xử tôn trọng lẫn nhau giữa chim đa đa, khỉ và voi6, Đức Phật đã dạy các thầy Tỳ-kheo: Những người rành rẽ Pháp/ Tôn kính bậc cao niên/ Kiếp này được khen ngợi/ Kiếp sau sanh về Trời7. Trong những hội chúng Sa-môn, Bà-la-môn thời Phật, chỉ có hội chúng đệ tử của Đức Phật là có sự nhường nhịn, tôn trọng lẫn nhau thể hiện ở các hành vi: Kính lễ bậc trưởng thượng/ Không ganh tị một ai8. Truyền thống đạo đức này sở dĩ có được là do tính khiêm hạ tạo ra.

Thứ ba, khiêm hạ không phải hạ thấp mình mà có nghĩa tự khẳng định bản thân, là tôn trọng chính mình. Trong nghĩa này, khiêm hạ gần với lòng tự trọng. Đó cũng là điều đức Đức Phật huấn thị: Hãy học các dòng nước/ Từ khe núi vực sâu/ Nước khe núi chảy ồn/ Biển lớn động im lặng/ Cái gì trống kêu to/ Cái gì đầy yên lặng/ Ngu như ghè vơi nước/ Bậc trí như ao đầy9.

Chuẩn mực đạo đức khiêm hạ tạo nên sự định tĩnh, dễ gần, nhu nhuyến; thong dong và vững chãi trước dòng xoáy của bản ngã và sở hữu của bản ngã.2. Tàm quý

Theo Đại thừa bách pháp minh môn luận giải10, thì tàm là tự hổ với mình và quý là thẹn với người. Trong nghĩa được sử dụng rộng rãi, thì tàm quý là sự hổ thẹn với chính mình cũng như với người khác. Hổ thẹn là năng lượng đạo đức có tác dụng trong nhiều phương diện.

Trong lãnh vực tu tập, nhờ lòng hổ thẹn thôi thúc, khi nghĩ về công lao giáo hóa của chư Phật, Bồ-tát, của các bậc Thánh Tăng, nên nỗ lực tu tập. Trong mười lý do phát tâm Bồ-đề đều có liên quan đến lòng hổ thẹn11. Chính nhờ lòng hổ thẹn này thúc đẩy để chúng ta nỗ lực tiến tu. Không biết hổ thẹn, khó lòng thăng tiến trong tu tập. Chiêm nghiệm sâu thêm lời dạy của ngài Quy Sơn: Họ cũng là trượng phu, ta đây cũng như vậy12 cũng là một dạng thức khuyến tu dựa trên hiệu ứng của lòng hổ thẹn. Do bởi nghĩa này nên kinh điển gọi hổ thẹn là hai pháp trong sáng, trắng sạch (二種白法)13. Hổ thẹn không những là động năng thăng tiến trong thiện pháp mà cũng có thể áp dụng trong thực tiễn sinh động của con người.

Trong liên hệ đời thường, đạo đức của gia đình, xã hội được hình thành nhờ biết hổ thẹn. Nhờ hai pháp này nên mới có thể chỉ được đây là mẹ hay đây là chị em của mẹ, hay đây là vợ của anh hay em của mẹ,…14. Kinh điển Nikaya cũng gọi hổ thẹn là hai pháp trắng15 và hai pháp này quyết định phẩm vị, đạo đức của con người, vì nếu không có hai pháp này thì thế giới sẽ đi đến hỗn loạn như giữa các loài dê, loài gà vịt, loài heo, loài chó, loài dã can16. Nói theo kinh Trung Bộ, nếu một người không có tàm quý, thời Ta nói rằng người ấy không có việc ác gì mà không làm17. Đây cũng là điều được Đức Phật khẳng định trong kinh Phật thuyết như vậy18.

Như vậy, hổ thẹn là một chuẩn mực đạo đức quan trọng, không những khẳng định nhân cách của con người mà còn góp phần tạo nên động lực thăng tiến ở nhiều phương diện, ở đời thường cũng như ở tâm linh. Hình ảnh một thanh niên thích trang sức, nhưng bị quấn quanh cổ một xác rắn hay xác chó... sẽ làm cho anh ta ngại ngùng, bứt rứt, xấu hổ, là minh họa sinh động về việc vận dụng thường xuyên năng lực hổ thẹn, nhằm chuyển hóa năng lượng dục vọng thấp hèn19.

Là con người, phải biết hổ thẹn. Không biết hổ thẹn thì chưa phải là con người đúng nghĩa. Chính bởi điều này, chuẩn mực đạo đức hổ thẹn được Đức Phật khẳng định là hai pháp có khả năng che chở cho thế giới20.3. Trung thực

Trung thực là một chuẩn mực đạo đức được nhiều người mến mộ, tin yêu. Người trung thực luôn hứa hẹn một tương lai rộng mở. Trung thực biểu hiện qua nhiều dạng thức và quan hệ; mà ở đây, trung thực với chính mình và với tha nhân là hai tính chất chủ yếu.

Trước hết, cần phải trung thực với chính mình. Thiết tưởng điều này không cần phải bàn cãi. Mặc dù vậy, khi khảo sát sâu, mới thấy rõ đôi khi ta chưa trung thực với chính mình. Trung thực với chính mình là ý thức rõ ràng về tất cả các phương diện của bản thân như: khả năng, điều kiện, mặt mạnh cũng như mặt yếu, sở thích cũng như điều không ưa… Ẩn dụ một người đứng trên hồ nước, thì có thể nhận ra các con ốc, con sò, đàn cá bơi lội… với điều kiện hồ nước đó trong và lặng21. Việc thắp sáng ý thức về những điều kiện của bản thân cũng như thế. Từ sự nhận thức rõ ràng này và thái độ chấp nhận đúng hiện trạng của bản thân, là sự khởi đầu cho thái độ sống trung thực với chính mình. Trung thực với chính mình có ảnh hưởng nhất định đến sự thành công của bản thân.

Thứ hai, trung thực với tha nhân. Đây là tiền đề để xây dựng niềm tin trong mọi mối quan hệ. Khi trung thực thì được người tin tưởng, và lòng tin là yếu tố quyết định sự bền vững cho mọi mối quan hệ giữa người với người. Đó cũng là điều được Đức Phật xác quyết: Ở đời này, lòng tin/ Tối thắng cho con người22. Mở rộng ý nghĩa này có thể thấy, trong quan hệ thầy trò, vợ chồng, cha con, bạn bè… thì sự tin tưởng lẫn nhau quyết định đến hạnh phúc, bình yên cũng như tính bền vững của các mối quan hệ. Sống mà không tin nhau là hoạt cảnh của địa ngục. Và muốn tin nhau thì phải trung thực, không dối nhau. Ở nghĩa này, không trung thực hay lừa dối nhau là cửa ngõ của tội ác. Chính vì vậy, trong kinh Phật thuyết như vậy, Đức Phật đã khẳng định rất mạnh mẽ: Phàm một người nào đã vi phạm một pháp, Ta nói rằng không có ác nghiệp nào vị ấy không làm được. Thế nào là một pháp? Này các Tỷ-kheo, tức là rõ biết mà nói láo23.

Trung thực hay không dối nhau là chất kết dính của mọi mối quan hệ, là yếu tố thành công trong mọi hoạt động của con người.

4. Kiên định

Kiên định là ý chí, là sự vững vàng trong quyết định, trong dự tính, trong mối quan hệ, trong lý tưởng hay con đường đã chọn. Tùy theo bối cảnh cụ thể mà kiên định được hiểu khác nhau. Chuẩn mực đạo đức kiên định quyết định tính cách, năng lực, giá trị… của con người

Kiên định là sự nhất quán trong pháp tu. Với Đức Phật, đại thệ nguyện bên cội bồ-đề trước đêm chứng đạo là sự thể hiện cho sự kiên định vững vàng: Cho dù da thịt, gân xương trở nên khô cằn, máu trong thân này dẫu có cạn kiệt, nhưng nếu không đạt đạo, Ta quyết không rời chỗ này24. Có thể sự nỗ lực đó là đỉnh điểm của một tiến trình, nhưng qua đó đã cho thấy sự kiên định rất cần trên mọi chặng đường tu tập. Từ thệ nguyện của Đức Phật, liên hệ với con đường mà chúng ta đã và đang chọn hiện nay, có thể nhận ra những bất cập do vì không kiên định. Bởi lẽ, trong những pháp môn mà Đức Phật đã chỉ dạy, mỗi pháp hành có những yêu cầu khác biệt nhau, sự dao động trong pháp môn tu đôi khi phải trả giá bằng thời gian của cả đời người. Hơn thế, sự khác biệt giữa chúng sanh và Bồ-tát liên quan thâm thiết đến chuẩn mực kiên định này. Vì lẽ, trước hiện thực đau khổ, cả hai đều phát nguyện như nhau, tuy nhiên, yêu tố căn bản tạo nên sự khác biệt, chính là sự kiên định của mỗi bên.

Trong cuộc sống đời thường, kiên định rất cần trong mọi mối quan hệ. Trong bối cảnh này, chuẩn mực kiên định có thể được hiểu là tấm lòng trung thành, chung thủy, sắt son với tổ chức, với bạn bè, với người phối ngẫu. Đó cũng là điều được Đức Phật xác quyết trong kinh Tăng Chi: chính trong thời gian bất hạnh mới biết được sự trung kiên của một người, phải trong một thời gian dài không thể không khác được25. Đây là một khái quát thấm đẫm trí tuệ của bậc Giác ngộ. Vì lẽ, phẩm chất đạo đức của con người được bộc lộ trong những hoàn cảnh khác nhau. Câu chuyện một dạ thờ chồng của công chúa Yashodhara được ghi lại trong kinh Tiểu Bộ26 là hình ảnh tuyệt mỹ về đạo lý chung thủy, sắt son của người phụ nữ theo chuẩn mực đạo đức Phật giáo.

Dù trên bước đường tu hay trong thực tiễn đời sống, chuẩn mực đạo đức kiên định luôn được ca ngợi và vinh danh. Kiên định là dấu son trong phẩm hạnh cần có của một con người.

5. Không phóng dật

Trong những lời dặn dò thống thiết của Đức Phật trước khi Niết-bàn, thì không phóng dật là huấn thị thấm đẫm yêu thương27. Không phóng dật là không buông lung, không chạy theo dục vọng, siêng năng tu tập các pháp lành. Đây là chuẩn mực đạo đức quan trọng, được đề cập trong nhiều bản kinh.

Theo kinh Tăng Chi, không phóng dật là một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, bao trùm và an trú hai lợi ích: lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai28. Chỉ một pháp nhưng tác dụng không chỉ một đời, đủ thấy sự diệu dụng của pháp ấy to lớn đến mức nào. Kinh Tăng Chi vừa dẫn còn sử dụng nhiều hình ảnh ấn tượng để biểu thị cho hạnh không phóng dật: như dấu chân voi, có thể dung nhiếp các dấu chân, như một ngôi nhà nóc nhọn thì mọi rui, kèo đều hướng về, như ngắt một chùm xoài thì các trai xoài đều nằm gọn trong tay, như vua Chuyển luân thì nắm quyền các vương quốc phụ thuộc, như ánh sáng của mặt trăng thì hơn hẳn những vì sao… Không những thế, các bản kinh quan trọng như kinh Pháp Cú29, kinh Tương Ưng30, kinh Tập31… đều ca ngợi phẩm chất đạo đức không phóng dật.

Trên phương diện tu tập, không phóng dật là yếu tố quyết định sự thành công của mọi pháp hành. Vì lẽ, thu thúc lục căn, không chạy theo ngũ dục là nghĩa thứ nhất của không phóng dật. Hình ảnh con dã can gầy gò chực chờ con rùa cử động được ghi lại trong kinh Tương Ưng32, là ẩn dụ sinh động về việc thu thúc các căn. Bởi lẽ, chỉ cần con rùa thò bất cứ một thân, phần nào ra, thì dã can sẽ tóm lấy. Do vậy, không phóng dật còn mang nghĩa tồn vong không những trong tu tập mà liên quan đến mọi dạng thức sinh tồn. Ở phương diện thứ hai, không phóng dật đồng nghĩa với tinh tấn, là siêng năng. Cần phải thấy, nhận thức được việc lành là điều quan trọng, tuy nhiên đưa nhận thức vào thực tiễn đời sống là do bởi siêng năng. Siêng năng tạo nên sự thăng hoa, thành công trong mọi lãnh vực và là quán hạnh dung thông giữa pháp thế gian và pháp xuất thế.

Nếu coi quá trình tu tập và mọi sự thành công trong cuộc đời là những cỗ xe, thì không phóng dật là động lực cơ bản, không những giữ gìn cỗ xe đó không nghiêng, đổ mà còn đưa cỗ xe tiến về phía trước.

6. Nhẫn nhục

Nhẫn nhục là sự chịu đựng, chấp nhận những khổ đau, bức bách, hủy nhục, khó chịu… do các điều kiện bên ngoài đem đến, nhưng tâm tư vẫn an tịnh. Đây là một phẩm chất đạo đức được thể hiện trong nhiều cấp độ. Trong kinh Trung Bộ, hình ảnh kẻ đạo tặc dùng cưa, cưa tay chân nhưng hành giả vẫn không khởi sân tâm hay phẫn, não33, là sự thể hiện của một phẩm chất nhẫn nhục cao tột. Phật giáo Đại thừa xem nhẫn nhục là một trong sáu hạnh quan trọng của con đường Bồ-tát.

Trước những thách thức của điều kiện tự nhiên cũng như những tác động của con người, muốn tồn tại, cần phải biết an hòa và nhẫn nhịn. Tức là tạm an với điều kiện sống tự nhiên và nhẫn nhịn trong sự va đập, tương tác với môi trường xã hội. Nhẫn để mà sống chính là nghĩa này. Kinh Tăng Chi còn gọi đó là kham nhẫn: có hạng người không nhiếc mắng lại kẻ đã nhiếc mắng, không sân hận lại kẻ đã sân hận, không gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành kham nhẫn34.

Thứ hai, trong cuộc sống đời thường, đôi khi nhằm chuyển hóa người, thì nhẫn nhục cần thể hiện trong giới hạn nhất định. Câu chuyện quỷ Dạ-xoa Alavaka được ghi lại trong kinh Tập35 là một ví dụ điển hình. Chuyện kể rằng, một độ nọ, Đức Phật đang ở tại trú xứ của Dạ-xoa Alavaka. Dạ-xoa Alavaka yêu cầu Đức Phật đi ra, Đức Phật hoan hỷ đi ra; Dạ-xoa lại yêu cầu Đức Phật đi vào, Ngài vẫn chấp nhận thực hiện. Đến lần thứ tư, Đức Phật không thực hiện theo yêu cầu của Dạ-xoa, kiên quyết bảo: Này Hiền giả, Ta sẽ không đi ra. Ông cần gì thì hãy làm đi!36. Ba lần đi ra, đi vào theo yêu cầu tinh quái của quỷ Dạ-xoa, đủ thấy Đức Phật đã ứng xử nhẫn nhịn khéo léo đến mức nào.

Thứ ba, nhẫn nhục là sức mạnh. Sức mạnh đây chính là sức mạnh làm chủ bản thân mình. Vì một khi thực hiện được hạnh nhẫn nhục, chứng tỏ một năng lực tu tập hùng mạnh. Nhờ năng lực đó, mới có thể kiểm soát tâm mình. Vì chiến thắng bản thân mình là chiến công oanh liệt nhất37. Con đường thực tập để có sức mạnh này bắt đầu bằng sự mở rộng tâm, trải tâm như đất như Đức Phật đã dạy Rahula trong kinh Trung Bộ38.

Nhẫn nhục là nhịn được những điều khó nhịn mà tâm vẫn an ổn, tuy là chuẩn mực đạo đức, nhưng mang ý nghĩa của một kỹ năng sống hướng thượng, thanh cao.7. Biết ơn

Biết ơn được hiểu ở đây bao hàm cả việc báo ơn. Theo kinh Tăng Chi, người biết ơn là một trong hai hạng người khó tìm được ở đời39. Trong liên hệ duyên khởi, từ khi sanh ra cho đến khi mất, con người phải thọ nhận nhiều công ơn. Trong vô vàn những công ơn, theo kinh Đại Thừa Bổn Sinh Tâm Địa Quán, phẩm Báo ân40, thì có bốn ơn cơ bản: Ơn cha mẹ, ơn những người liên hệ quanh ta, ơn quốc gia và ơn Tam bảo.

Sự hiện sinh của một con người là do cha mẹ. Từ việc kế thừa nền tảng vật chất, cho đến nuôi dưỡng, kiện toàn tri thức, dựng vợ gả chồng, trao của thừa tự và hướng con về đường lành. Thực sự, khó có thể kể hết cũng như báo đáp công lao của cha mẹ. Nói như kinh Tăng Chi: nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi… cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha41.

Kế đến, với một người bình thường, sở dĩ vững vàng về kiến thức, vững chãi trong địa vị, thuận lợi trong nhịp mưu sinh, an tâm và an toàn trong đời sống… là do sự hỗ trợ của nhiều người; từ thầy cô, thân hữu, láng giềng, dòng họ… thuật ngữ Phật học gọi là chúng sanh. Nhận thức rõ về các công ơn đã thọ nhận, là thái độ sống đúng mực của một người trưởng thành.

Thứ ba, được sống và sống ổn định, an toàn là phước báo của con người. Vì môi trường sống được đảm bảo, thì hạnh phúc mới vững bền. Sự đảm bảo về môi trường sống là do sự quan tâm, nỗ lực và hy sinh của giới chức lãnh đạo quốc gia. Nhận thức đúng về điều này để hành xử cho hợp lẽ, là tâm thế đúng mực.

Cuối cùng, sở dĩ hiểu được bản thân, nhận ra con đường hạnh phúc, có được phương tiện phù hợp với điều kiện nghiệp lực của mình, là do diệu hạnh của Tam bảo. Nếu như cha mẹ, bạn bè, thầy cô, quốc gia có thể giúp ta vơi khổ và hạnh phúc trong một đời; thì Tam bảo có thể giúp ta vĩnh viễn thoát khổ và an lành trong nhiều kiếp. Và do vậy, người đệ tử Phật phải nhớ ơn và nỗ lực báo đáp thâm ân Tam bảo.

Biết ơn là chất liệu dệt nên phẩm hạnh của một con người. Nhận thức đúng và đầy đủ về các ơn cũng như nỗ lực báo đáp bằng những gì có thể, là chuẩn mực đạo đức tối cần của một người học Phật

8. Buông xả

Buông xả là nghệ thuật ứng xử trong các mối quan hệ, là sự buông bỏ những ý nghĩ mừng vui, lo khổ, đồng thời nỗ lực từ bỏ các tật xấu tích lũy từ nhiều đời.

Trước hết, lo nghĩ thường gắn với phiền muộn, nhất là lo nghĩ vẩn vơ, không liên hệ đến thiện pháp. Buông bỏ mọi điều lo nghĩ, sống với thực tại hiện tiền thì hạnh phúc gõ cửa. Điều này được Đức Phật chỉ dạy trong kinh: Quá khứ không truy tìm/ Tương lai không ước vọng/ Quá khứ đã đoạn tận/ Tương lai lại chưa đến/ Chỉ có pháp hiện tại/ Tuệ quán chính ở đây42.

Trong thực tế đời sống, đôi khi cũng khó tránh khỏi lo nghĩ về những điều do cuộc sống đặt ra. Biết cách buông bỏ những điều nhỏ nhặt, thì sẽ gặt hái những kết quả lớn lao. Biết buông bỏ, biết hy sinh là tiền đề dẫn đến mọi sự thành tựu. Câu chuyện chú khỉ trong kinh Tiểu Bộ43, vì hốt hoảng lo tìm hạt đậu bị đánh rơi, nên đã buông tay đánh rơi cả nắm đậu, là bài học sinh động về trường hợp không biết cách buông bỏ.

Không những thế, biết cách buông bỏ những ký ức liên hệ đến khổ đau là một liệu pháp điều phục tâm bệnh. Vì có những chuyện u hoài xảy ra trong quá khứ xa xưa, nhưng tâm tư cứ giữ chặt, và nỗi đau đôi khi tái hiện về, làm cho người quằn quại, tái tê. Buông xả những chuyện không hay là một trong những giải pháp tối ưu để giữ gìn năng lượng sống.

Hạnh buông xả còn là một dạng thức biểu hiện cho tâm thương yêu. Vì lẽ, nhờ buông xả nên dễ dàng tha thứ lỗi lầm của người, tạo cho kẻ có lỗi một cơ may để phục thiện. Buông xả còn giúp người trở nên rộng rãi, không ích kỷ, nhỏ nhen: Các sở hành của mình/ Không nhỏ nhen vụn vặt44. Nhờ hạnh buông xả, nên tâm bố thí được khởi sinh. Nói theo kinh điển, nhờ buông xả, tâm thoát khỏi cấu uế của xan tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở45. Ngoài ra, buông xả còn mang ý nghĩa là không nhớ quá lâu về những việc tốt mà ta đã làm cho người, đó là tâm thế cần thiết để hướng về lý tưởng thi ân không cầu báo đáp.

Muốn có được một cuộc sống đúng nghĩa và trọn vẹn thì phải học cách buông bỏ, xả ly. Buông xả không những giúp thanh lọc tâm, mà còn là phương thức vươn lên từ những bất toàn, khiếm khuyết.

9. Dấn thân

Dấn thân là sự phát tâm vì lợi ích của tha nhân, trong một số trường hợp phải chấp nhận sự hy sinh, mất mát. Dấn thân là hành động đem lại lợi ích cho nhiều người.

Dấn thân là phát tâm Bồ-đề, được dẫn khởi từ sự lập nguyện, phát tâm. Vì nguyện lập thì có thể độ chúng sanh, tâm phát thì Phật đạo có thể thành46. Ở nghĩa này, Đức Phật là minh chứng cao cả cho sự lập nguyện, dấn thân: Ta mang cỏ munja/ Vững thay, đây đời sống/ Thà Ta chết chiến trận/ Tốt hơn, sống thất bại47. Công cuộc tự chuyển hóa mình cũng đồng thời là một quá trình nỗ lực, dấn thân.

Dấn thân là hành động mang tâm nguyện Bồ-tát. Vì cuộc đời vốn dĩ đầy bất hạnh và lắm khổ đau, người mang tâm nguyện Bồ-tát luôn nỗ lực bằng những gì có thể, nhằm làm vơi khổ cho đời. Dấn thân không đồng nghĩa với sự liều mạng, quên thân. Dấn thân theo chuẩn mực Phật dạy phải dựa trên cơ sở của sức mạnh, tình thương và trí tuệ. Chỉ có như vậy thì sự dấn thân mới tròn đầy ý nghĩa, và giảm đi những tổn thất không đáng có trong khi thực thi hạnh nguyện giúp đời.

Đạo Phật mang nghĩa vị tha, và dấn thân là một biểu hiện tạm quên đi bản ngã. Dấn thân là sự tận hiến cho đời mà không nghĩ về tư lợi. Trong nhiều cách thức nhiếp hóa mọi người được đề cập trong kinh Duy Ma Cật48, thì việc làm lợi lạc cho tha nhân (Lợi hành nhiếp) có ý nghĩa ưu thắng. Hình ảnh một cây hương tự đốt cháy mình có thể hiểu ở nhiều nghĩa, nhưng việc dâng tặng cho đời sự thơm thảo, là sự thực được ghi nhận từ cây hương. Qua những nét sơ phác về cuộc đời Đức Phật, từ nhiều kiếp sống trong 547 chuyện tiền thân, cho đến bốn mươi lăm năm thuyết giảng sau khi thành Đạo, là một thiên trường ca bất tận về hạnh nguyện dấn thân: vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người49.

Một khi sở dục đang lên ngôi, cái ác đang chờ chực, ngấp nghé, thì cuộc đời cần lắm sự lập nguyện, dấn thân. Dấn thân biểu lộ của dũng khí, lưu xuất từ cơ sở tâm thương yêu và thể hiện bằng con mắt tuệ. Chỉ có như vậy hạnh dấn thân mới đem đến hạnh phúc, an lạc cho nhiều người.10. Tiết tháo

Tiết tháo là khí tiết, là danh dự và phẩm vị của con người. Sống đúng với chuẩn mực đạo đức cơ bản của một con người, theo những nguyên tắc đạo đức làm nền tảng nào đó, được gọi là tiết tháo.

Phẩm chất của một con người gồm một cái tên để phân biệt, cộng với những phẩm hạnh đạo đức tương ưng. Giữ gìn phẩm hạnh đạo đức riêng có đồng nghĩa với việc giữ gìn tiết tháo. Một khi phải sống trong sự tương giao, đối đãi, khi chuyện nhục vinh, danh lợi vẫn có khả năng chi phối con người, thì việc giữ gìn tiết tháo là vấn đề mang nhiều ý nghĩa nhân bản, nhân văn. Trong hệ quy chiếu tương đối của đạo đức thế gian, thì tiết tháo vẫn đóng một vai trò quan trọng. Không nên lẫn lộn giữa các hệ quy chiếu khác nhau để xét đoán vấn đề.

Trong kinh Tiểu Bộ, câu chuyện con sư tử bị làm nhục chứa đựng nhiều giá trị tham khảo50. Chuyện kể rằng, có một con sư tử cái sống gần hang của chó rừng. Một ngày nọ, hội đủ nhân duyên, chó rừng ngỏ lời cầu hôn sư tử. Buồn bực và uất ức vì lời cầu hôn vô lễ, sư tử cái định lấy cái chết để rửa nỗi nhục kia. May mắn được gặp được sư tử em, là tiền thân Đức Phật, đã tận tình giãi bày, nên sư tử chị đã vượt qua tình trạng khó xử đó. Có thể, câu chuyện chỉ là liên hệ gợi mở, nhưng qua đó cho thấy sự quý trọng tiết tháo đôi khi còn quan trọng hơn cả sinh mạng của chính mình.

Mỗi con người, mỗi chúng sanh sở hữu những phẩm vị tương ứng. Vì danh phải tương xứng người51. Từ kẻ thứ dân cho đến nam nữ, Sa-môn, Bà-la-môn đều có những phẩm vị đạo đức cơ bản. Sống đúng theo những chuẩn mực này được gọi là sống có tiết tháo. Kinh Tương Ưng đã đưa ra một khái quát đầy giá trị về tiết tháo: Giữa các loài hai chân/ Chánh giác là tối thắng/ Giữa các loài bốn chân/ Thuần chủng là tối thắng/ Trong các hàng thê thiếp/ Nhu thuận là tối thắng/ Trong các hàng con trai/ Trung thành là tối thắng52. Có thể cần bổ chính thêm vài điều trong những phẩm vị vừa dẫn, nhưng ít ra qua đó đã cho thấy rằng, tiết tháo là điều rất mực quan trọng trong việc định hình nên phẩm chất của con người.

Tạm kết

Đạo đức là chất liệu tạo nên những hệ giá trị riêng có của con người và xã hội loài người. Đạo đức Phật giáo ngoài những nguyên tắc siêu thế, thanh cao, còn bao hàm những chuẩn mực thiết thực, không khô cứng, có thể kiểm nghiệm hiệu năng ngay bây giờ và tại đây. Mười chuẩn mực đạo đức vừa nêu tuy chưa phải là tất cả, nhưng nếu như được thực thi, thì nhất định quả ngọt sẽ đong đầy.
1 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Phật tự thuyết, chương 8, phẩm Pataligama, (Ud. 85), NXB.TP.HCM, 1999, tr.284.

2 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 3 pháp, phẩm Sứ giả của Trời, Kinh Kiêu mạn, VNCPHVN, 1996, tr. 261. Nguyên văn: kiêu mạn của tuổi trẻ, kiêu mạn của không bệnh, kiêu mạn của sự sống

3 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Rắn, NXB.TP.HCM, 1999, tr.458.

4 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Tiểu kinh Saccaka, VNCPHVN, 1992, tr.499-500.

5 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 5, chuyện Người nô lệ Katahaka, NXB.TP.HCM, 2001, tr.31.

6 CullaVagga, chương 6, Sàng tọa, tụng phẩm thứ hai, Câu chuyện chim đa đa, khỉ và voi, đoạn 262. Xem thêm ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 4, chuyện Con chim trĩ, NXB. TP. HCM, 2001, tr. 246-252.

7 CullaVagga, Sách đã dẫn, bài kệ về sự kính trọng, đoạn 263.

8 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, kinh Tập, Kinh Thế nào là giới, NXB.TP.HCM, 1999, tr.568.

9 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, kinh Tập, Kinh Nalaka, NXB.TP.HCM, 1999, tr.677.

10 大正新脩大藏經第四十四冊 No. 1836, 大乘百法明門論解.

11 Xem, Bài văn khuyến khích phát tâm Bồ-đề, Hòa thượng Trí Quang dịch, bản ấn tống, 1997.

12 新纂續藏經 第六十三冊 No. 1239《溈山警策註》.

13 大正新脩大藏經第四十五冊 No. 1910, 慈悲水懺法卷下.

14 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 2 pháp, phẩm Hình phạt, Kinh Hai loại tội, VNCPHVN, 1996, tr.101.

15 Kinh đã dẫn.

16 Kinh đã dẫn.

17 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Giáo giới La Hầu La ở Am-bà-la, VNCPHVN, 1992, tr.174.

18 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Phật thuyết như vậy, chương 2 pháp, phẩm 2 (It. 36), NXB.TP.HCM, 1999, tr.341-342.

19 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Kinh An trú tầm, VNCPHVN, 1992, tr.271.

20 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 2 pháp, phẩm Hình phạt, Kinh Hai loại tội, VNCPHVN, 1996, tr.100.

21 ĐTKVN, Xem, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 1 pháp, phẩm Đặt hướng và trong sáng, Kinh Tâm đặt sai hướng, VNCPHVN, 1996, tr.23.

22 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Alavaka, NXB.TP.HCM, 1999, tr.523.

23 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Phật thuyết như vậy, chương 1, tập 1 pháp, (It. 18), NXB.TP.HCM, 1999, tr.317.

24 For the first time edited in the original Pali by Y Fausboll, and translated by T.W. Rhys Davids, Buddhist Birth stories or, Jataka Tales. The oldest collection of folk-lore extant: Being the Atakatthavannana. Volume I, London, 1880, p.96. “My skin, indeed, and nerves, and bones, may become arid, and the very blood in my body may dry up; but till I attain to complete insight, this seat I will not leave!

25 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 3: Tương ưng Kosala, phẩm thứ hai, Kinh Bện tóc, VNCPHVN, 1993, tr.181.

26 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 8, chuyện Đôi ca thần Canda, NXB.Tôn Giáo, 2003, tr.168-170.

27 ĐTKVN, Kinh Trường Bộ, tập 1, Kinh Đại bát Niết bàn, VNCPHVN, 1991, tr.584.

28 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 6 pháp, phẩm Dhammika, Kinh Không phóng dật, VNCPHVN, 1996, tr.141.

29 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Pháp Cú, phẩm Không phóng dật, NXB.TP.HCM, 1999, tr.36-38.

30 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng, tập 1, chương 3: Tương ưng Kosala, phẩm thứ hai, Kinh Không phóng dật, VNCPHVN, 1993. tr.194. Xem thêm ĐTKVN, Kinh Tương Ưng, tập 5, chương 1: Tương ưng đạo, phẩm Không phóng dật, Kinh Như Lai, NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.64.

31 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Đứng dậy, NXB.TP.HCM, 1999, tr.570-571. Xem thêm: ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Bại vong, NXB.TP.HCM, 1999, tr.493-499.

32 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 4, chương 1: Tương ưng sáu xứ, phần 4, 50 kinh thứ tư, phẩm Rắn độc, Kinh Con rùa, NXB.Tôn Giáo, 2001, tr.291-293.

33 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 1, Kinh Ví dụ cái cưa, VNCPHVN, 1992, tr.292.

34 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương 4 pháp, phẩm Đạo hành, Kinh Kham nhẫn, VNCPHVN, 1996, tr.105.

35 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Alavaka, NXB.TP.HCM, 1999, tr.520-525.

36 Kinh đã dẫn.

37 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Pháp Cú, phẩm Ngàn, NXB.TP.HCM, 1999, tr.52.

38 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 2, Đại kinh giáo giới La Hầu La, VNCPHVN, 1992, tr.188.

39 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 2 pháp, phẩm Các hy vọng, Kinh Hy vọng, VNCPHVN, 1996, tr.160.

40 大正新脩大藏經第三冊 No. 159, 大乘本生心地觀經, 卷第二, 卷第三.

41 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 2 pháp, phẩm Tâm thăng bằng, Kinh Đất, VNCPHVN, 1996, tr.119.

42 ĐTKVN, Kinh Trung Bộ, tập 3, Kinh Nhất dạ hiền giả, VNCPHVN, 1992, tr.442.

43 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 5, chuyện Một nắm đậu, NXB.TP.HCM, 2001, tr.295-298.

44 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Từ bi, NXB.TP.HCM, 1999, tr.507.

45 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 11: Tương ưng dự lưu, phẩm Phước đức sung mãn, Kinh Mahanama, NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.575.

46 Đại sư Thật Hiền, Phát Bồ-đề tâm văn, Hòa thượng Trí Quang dịch, bản ấn tống 1997, tr.30.

47 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 1, Kinh Tập, Kinh Tinh cần, NXB.TP.HCM, 1999, tr.603.

48大正新脩大藏經第十四冊 No.474, 維摩詰所說經, 善權品第二

49 ĐTKVN, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 1 pháp, phẩm Một người, Kinh Như Lai, VNCPHVN, 1996, tr.46.

50 ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ, tập 5, chuyện Con chó rừng, NXB.TP.HCM, 2001, tr.170-174.

51 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 7: Tương ưng Bà-la-môn, phẩm A-la-hán thứ nhất, Kinh Bất hại - Ahimsaka, VNCPHVN, 1993, tr.360.

52 ĐTKVN, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, chương 1: Tương ưng chư Thiên, phẩm Vườn hoan hỷ, Kinh Giai cấp Sát-đế-lỵ, VNCPHVN, 1993, tr.22.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương