MỤc lục I. Giới thiệu chung 1tải về 423.75 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu29.04.2018
Kích423.75 Kb.
  1   2   3   4   5   6


MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU CHUNG 1

1. Các thông tin cơ bản 1

2. Lịch sử 2

3. Đường lối đối ngoại 2

4. Du lịch 3

5. Văn hóa – Xã hội: 3

7. Văn hóa kinh doanh Nga 4

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ 6

1. Tổng quan 6

2. Các ngành kinh tế mũi nhọn: 11

4. Các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài: 11III. QUAN HỆ NGOẠI GIAO – CHÍNH TRỊ VỚI VIỆT NAM 12

1. Các chuyến thăm cao cấp gần đây 12

2. Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga 13

IV. QUAN HỆ KINH TẾ VỚI VIỆT NAM 13

1.Hợp tác thương mại 13

4. Triển vọng với thị trường LB Nga 22

V. HỢP TÁC VỚI VCCI 23

1. Thỏa thuận hợp tác đã ký kết 23

2. Hoạt động đã triển khai 23

VI. THÔNG TIN HỮU ÍCH 24

1. Địa chỉ hữu ích 24

2. Các thông tin khác 24


PHỤ LỤC THAM KHẢO

Bảng 1. Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường LB NgaBảng 2. Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ thị trường LB Nga
  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương