LỜi giới thiệu mục Đích của Sự Vận Chuyển Cho Người Khuyết Tật adatải về 113.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích113.77 Kb.


Hướng dẫn Paratransit Rider

01 Tháng 3 - 2013

Một hướng dẫn để Paratransit dịch vụ cung cấp bởi tiếp cận và Santa Clara Valley vận chuyển quyền (VTA)

LỜI GIỚI THIỆU
Mục Đích của Sự Vận Chuyển Cho Người Khuyết Tật ADA

Cơ Quan Vận Chuyển Thung Lũng Santa Clara (VTA) cung cấp dịch vụ vận chuyển cho người khuyết tật dành cho những người không thể tự mình sử dụng xe buýt hay xe điện do khiếm khuyết về thể lực, thị giác hay nhận thức, theo Đạo Luật Người Khuyết Tật năm 1990 ( Americans with Disability Act of 1990) (ADA).


Dịch vụ vận chuyển người khuyết tật ADA của VTA được điều hành thông qua hợp đồng trung gian với công ty Outreach và Escort Inc. (OUTREACH). Nhân viên OUTREACH giữ trước các chuyến đi được yêu cầu bởi những hành khách hội đủ điều kiện và các quản lý điều khoản của các chuyến đi này thông qua hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ bằng xe hơi, xe van, và xe taxi.

NỘI DUNG
Đề Mục

Trang

1. Sự Hội Đủ Điều Kiện Vận Chuyển Cho Người Khuyết Tật ADA

4

2. Liên Lạc OUTREACH


6

3. Trước Khi Sử Dụng Dịch Vụ


7

4. Dịch Vụ Giữ Chỗ Vận Chuyển Cho Người Khuyết Tật

8

5. Tổng Quát Các Dịch Vụ Vận Chuyển Cho Người Khuyết Tật

11

6. Tóm Lược Giá Tiền và Các Chi Phí Dịch Vụ


14

7. Các Dịch Vụ Khác, Thông Tin, và Điều Lệ


15

8. Sự Đảm Bảo Chất Lượng


19

9. Sự Thuận Tiện Xe Buýt VTA và Các Dịch Vụ Xe Điện


20

Thông Tin Hướng Dẫn Vận Chuyển Cho Người Khuyết Tật

có thể bị thay đổi.


 1. SỰ HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT ADA

Sự hội đủ điều kiện vận chuyển cho người khuyết tật được dựa trên khả năng không lệ thuộc của cá nhân đó vào việc dùng xe buýt VTA hoặc xe điện và được xác định bởi tiêu chuẩn sau đây:


Diện 1 - Bất kỳ người khuyết tật nào không thể lên xe, đi xe, hay xuống xe từ phương tiện vận chuyển cho người khuyết tật mà không cần sự giúp đỡ của ai khác (ngoại trừ người lái xe nâng hay thiết bị nâng lên khác).

Diện 2 - Bất kỳ người khuyết tật nào cần máy trợ giúp lên xe, đi xe hay xuống xe từ một chiếc xe thuận tiện và một xe trợ giúp không có sẵn hay các trạm không có sự thuận tiện lên xuống xe.

Diện 3 - Bất kỳ người khuyết tật nào có sự suy yếu sức khỏe làm cản trở việc di chuyển lên và xuống xe tại các nơi.

Sự hội đủ tiêu chuẩn không dựa trên tuổi tác, tình trạng kinh tế, hay là không có khả năng lái xe. Những người nộp đơn nên biết rằng tình trạng sức khoẻ hay khuyết tật sẽ không tự động hội đủ tiêu chuẩn vận chuyển cho người khuyết tật của ADA.
Đơn Xin Sự Hội Đủ Điều Kiện Vận Chuyển Cho Người Khuyết Tật:


Tiến trình đơn xin vận chuyển cho người khuyết tật bắt đầu với tờ thông tin từ OUTREACH:

(408) 436-2865 / (408) 436-0155 (TTY) / www.outreach1.org

hay từ VTA:

(408) 321-2300 / (408) 321-2330 (TTY) / www.vta.org.

Tờ thông tin vận chuyển cho người khuyết tật gồm có tờ đơn một trang để điền và ký tên. Các tờ ấy có sẵn bằng tiếng Anh,Tây Ban Nha, Trung Hoa và Việt Nam, và OUTREACH cung cấp sự giúp đỡ ngôn ngữ đến bất kỳ cá nhân nào cần dịch vụ thông dịch.

Thủ tục nộp đơn đòi hỏi thêm hai bước:1. Nộp tờ đơn có chữ ký qua bưu tín, fax, hay mang đến OUTREACH. Tờ đơn có chữ ký cho phép OUTREACH liên lạc với bác sĩ hay người hành nghề chuyên nghiệp có giấy phép.

2. Tham gia cuộc phỏng vấn qua điện thoại: OUTREACH sẽ gọi điện thoại người nộp đơn để duyệt xét lại và có cuộc phỏng vấn ngắn gọn nhằm xác định sự hội đủ điều kiện vận chuyển cho người khuyết tật của người nộp đơn. Thông dịch và sự trợ giúp ngôn ngữ được cung cấp.


Xác Định Điều Kiện Hưởng Dịch Vụ và Kháng Cáo Quyết Định:
Quá trình làm đơn xác định hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ vận chuyển cho người khuyết tật theo luật ADA có thể mất đến 21 ngày để hoàn tất. Những người nộp đơn sẽ được cung cấp dịch vụ nếu vẫn chưa có quyết định sau hơn 21 ngày tính từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ xin xác định điều kiện hưởng dịch vụ.

Những người nộp đơn sẽ được thông báo bằng văn bản khi có quyết định về điều kiện hưởng dịch vụ. Thông báo này bao gồm thông tin làm căn cứ cho quyết định cũng như hướng dẫn cách kháng cáo quyết định. Những người nộp đơn bị xác định là không hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ vận chuyển cho người khuyết tật theo luật ADA, hoặc chỉ hội đủ điều kiện trong một số trường hợp giới hạn thì có thể kháng cáo quyết định. Các đơn kháng cáo được một tổ chức độc lập duyệt xét.

Muốn kháng cáo quyết định không hội đủ điều kiện hay chỉ hội đủ điều kiện trong trường hợp giới hạn thì quý vị phải nộp đơn trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận thông báo tới địa chỉ:

OUTREACH Eligibility Department


PO Box 640910

San Jose, CA 95164admin@outreachl.org

Điện thoại: (408) 436-2865

Fax: (408) 382-0470

TTY: (408) 436-0155

OUTREACH sẽ trợ giúp người nộp đơn kháng cáo nếu cần. Những người nộp đơn kháng cáo có thể mời một người chăm sóc và/hoặc người bạn cùng tham gia trong quá trình xác định hội đủ điều kiện hoặc kháng cáo. Người nộp đơn có thể được yêu cầu sử dụng thử hệ thống xe buýt và/hoặc xe điện nhẹ của VTA trong quá trình xét duyệt đơn kháng cáo. Nếu cần dịch vụ vận chuyển thì dịch vụ sẽ được cung cấp miễn phí trong suốt những quá trình này.

OUTREACH sẽ thông báo cho người nộp đơn biết kết quả của đơn kháng cáo. Tất cả các quyết định về đơn kháng cáo đều được coi là quyết định cuối cùng.


Các khách hàng mới trong chương trình vận chuyển cho người khuyết tật sẽ nhận được một thẻ căn cước chứng nhận hội đủ điều kiện. OUTREACH sẽ làm việc với các khách hàng hầu tìm ra thời gian, ngày và địa điểm để chụp hình cho thẻ căn cước. Tham khảo Đề Mục 9 trong Cẩm Nang Hành Khách (Rider’s Guide) để có thêm thông tin về cách dùng thẻ Căn Cước có Hình cho việc dùng xe buýt và các dịch vụ xe điện miễn phí.

2. LIÊN LẠC OUTREACH
A. Địa Chỉ và Các Số Điện Thoại

OUTREACH


PO Box 640910

San Jose, CA 95164Thông Tin, Cơ Quan Quản Lý Tổng Quát, Dịch Vụ Khách Hàng, Tài Khoản Khách Hàng & Các Số Điện Thoại Cho Sự Hội Đủ Điều Kiện

8:00 AM đến 5:00 PM Ngày Thường (Đóng Cửa Các Ngày Lễ Lớn)

Điện Thoại Văn Phòng Chính

(408) 436-2865

Fax

(408) 382-0470

TTY cho tất cả các số điện thoại

(408) 436-0155


Reservations Department - 8:00 AM đến 5:00 PM (365 ngày trong năm)

San Jose, Santa Clara, Sunnyvale, Cupertino,

Campbell, Milpitas, Los Gatos, Saratoga, and

Monte Sereno


(408) 436-4860

Palo Alto, Mountain View, Los Altos, and

Los Altos Hills


(650) 988-9860

Gilroy, Morgan Hill, and San Martin(800) 400-6222


Day of Service Department - 5:00 AM đến 8:00 PM (365 ngày trong năm)

Xác Nhận, Hủy Bỏ, Trễ Xe, Chuyến Về Để Trống, Các Chuyến Xe Thứ Hai, và Các Yêu Cầu Chuyến Đi Trong Ngày


San Jose, Santa Clara, Sunnyvale, Cupertino,

Campbell, Milpitas, Los Gatos, Saratoga, and

Monte Sereno(408) 436-6030

Palo Alto, Mountain View, Los Altos, and

Los Altos Hills


(650) 988-9852

Gilroy, Morgan Hill, and San MartinToll Free from All Santa Clara County Cities

(800) 400-3440Truy Nhập Trực Tuyến

Website

www.outreach1.org

e-mail

admin@outreach1.org
B. Giờ Làm Việc

OUTREACH Bộ Phận Hành Chính và Phục Vụ Khách Hàng (Administrative and Customer Service Departments) mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu – đóng cửa cuối tuần và các ngày lễ chính.3. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ
A. Trước Khi Bạn giữ chỗ cho Chuyến Đi Đầu Tiên


Các khách hàng được yêu cầu đóng tiền đặc cọc vào trong tài khoản OUTREACH của họ bằng cách gởi ngân phiếu hay chi phiếu, kèm theo số căn cước của họ, trả cho OUTREACH tại địa chỉ sau đây:
OUTREACH

Customer Account Department

PO Box 640910

San Jose, CA 95164


Hoặc, khách hàng thích dùng VISA hay MasterCard bỏ tiền vào tài khoản của họ có thể gọi OUTREACH Ban Tài Khoản Khách Hàng (Customer Account Department) ở số (408) 436-2865, hay TTY tại (408) 436-0155.
Số tiền lần đầu được yêu cầu bỏ vào là $25.00.

B. Duy trì tài khoản của bạn


Các giá tiền được trừ đi từ tài khoản của khách hàng OUTREACH cho mỗi chuyến đi. (Hãy xem Summary of Fares and Service Charges on Trang 14). Khách hàng không thể giữ chỗ, hay thay đổi bất kỳ chuyến đi nào khi đã được giữ trước, một khi số tiền trong tài khoản đi đến số âm tương đương với giá tiền được nợ cho 5 chuyến đi một chiều bình thường. Khế ước này áp dụng đến các chuyến đi của khách hàng bất chấp mục đích của chuyến đi. Vì thế, để bảo đảm sự phục vụ được liên tục, khách hàng phải duy trì số tiền trong tài khoản của họ.
Nhân viên làm hẹn của OUTREACH sẽ cho biết số tiền hiện có trong tài khoản trong những lần gọi giữ chỗ. Khách hàng cũng có thể lấy chi tiết

về hoạt động của tài khoản bằng cách yêu cầu nhận đưọc báo cáo hàng tháng từ Ban Tiếp Ngoại Tài Khoản Khách hàng.

Khách hàng có thể xem xét hay đặt vấn đề về bất kỳ khoản lộ phí nào hoặc cung cấp thêm chi tiết về các chuyến đi mà họ bị lỡ bằng cách gọi tới Ban Dịch vụ Khách hàng hoặc Tài khoản Khách hàng.

4. CÁC DỊCH VỤ GIỮ CHỖ VẬN CHUYỂN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬTA. Giữ Chỗ Cho Chuyến Đi Vận Chuyển Cho Người Khuyết Tật

Gọi cho Reservations Department (cho biết rõ tên thành phố) trong giờ làm việc của Reservations Department. (Trang 6).


Các chuyến đi Vận Chuyển Cho Người Khuyết Tật có thể được giữ chỗ trước từ 1 đến 3 ngày, trong khoảng 8:00 sáng và 5:00 chiều cho sự phục vụ ngày kế tiếp.
Khách hàng có thể giữ chỗ trước cho các chuyến đi trong một lần gọi vào. Nhân viên giữ chỗ của OUTREACH có thể dàn xếp thời gian đưa đón với khách hàng và giữ chỗ trước trong vòng một giờ đồng hồ trước hoặc sau khi khách hàng quyết định thời gian đưa đón.
Khách hàng cần phải chuẩn bị khi họ gọi giữ chỗ cho việc vận chuyển cho người khuyết tật với:


 • số căn cước OUTREACH của họ;

 • ngày giờ yêu cầu chuyến đưa và đón;

 • tên họ và địa chỉ chính xác (kể cả số phòng, nếu biết) của nơi đưa đón (kể cả thông tin của chuyến đi về). Nếu như địa chỉ khách hàng hay nơi đến khó tìm, hướng dẫn đường đi đặc biệt nên được cho biết khi chuyến đi được giữ chỗ;

 • trong trường hợp họ sẽ di chuyển với thiết bị di động, Personal Care Attendant, Companion hay Service Animal.

Nếu thời gian đến chỗ cần đến khá quan trọng, chẳng hạn như đi làm hay một cuộc hẹn, khách hàng được yêu cầu cho biết giữ chỗ để đi đến sớm hơn.


Dịch Vụ Cung Cấp của OUTREACH không thể bỏ và chờ khách hàng tại một khu vực nào đó.

B. Giữ chỗ cho chuyến về (Return Trip)


Một chuyến đi về có thể giữ trước tại một thời điểm nhất định, trong khoảng thời gian 30 phút, hay thời gian đi về có thể để “open”. Xem Trang 12 để biết thêm thông tin về Open Returns, nó đòi hỏi giá cả cao hơn.
Nếu thay đổi địa điểm đưa đón cho chuyến trở về, khách hàng phải thông báo cho nhân viên OUTREACH Day Of Service Department biết trước 30 phút so với thời gian đón. Thay đổi địa điểm đón bị giới hạn tại các khu vực, gần các địa chỉ, hay những nơi đối diện bên kia đường nơi mà địa điểm đón đã được ấn định.

C. Hủy bỏ chuyến đi và No-Shows


Trước Ngày Phục Vụ: Khách hàng được khuyến khích hủy bỏ chuyến đi khi có thể được bằng cách dùng IVR hoặc nói chuyện trực tiếp với nhân viên đại lý.

Ngay Trong Ngày Phục Vụ: Hành Khách phải gọi cho OUTREACH Reservations Department ít nhất 2 giờ đồng hồ trước thời gian 30 phút đưa đón để hủy bỏ chuyến đi đã được giữ trước giữa 8:00 sáng và 5:00 chiều bảy ngày trong tuần. Trong khi khách hàng được khuyến khích gọi thật sớm vào buổi sáng nếu như họ có chuyến đi sớm, không phải lúc nào cũng cần phải gọi trước 2 giờ đồng hồ. Các chuyến đi sáng sớm sẽ không bị ghi là No-Shows nếu quý vị không huỷ bỏ ít nhất 2 giờ đồng hồ trước lịch đưa đón, khách hàng nên gọi càng sớm càng tốt để huỷ bỏ chuyến đi như thế các hành khách khác không bị ảnh hưởng.

Để hủy bỏ chuyến đi trong thời gian đã định ít hơn 2 giờ đồng hồ, khách hàng phải gọi cho OUTREACH Day Of Service Department (mở cửa 5:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối). Khách hàng sẽ được cung cấp số điện thoại thay thế để hủy bỏ chuyến đi nếu thời gian đón sau 8:00 giờ tối.


Các chuyến đi hủy bỏ ít hơn 2 giờ đồng hồ, hay là khi không tìm được hành khách, có thể bị ghi là No-Show trong hồ sơ của khách hàng, nếu như tình huống nằm trong sự chủ động của khách hàng. Khách hàng có thể yêu cầu thông tin về bất kỳ cuộc lỡ chuyến nào và cung cấp lý do cho chuyến đi bị lỡ bằng cách gọi Ban Tiếp Ngoại. Ban Tiếp Ngoại sẽ gọi cho khách hàng để xác nhận liệu chuyến đi bị lỡ có nằm trong tầm kiểm soát của khách hang không.
Các khách hang hay hủy bỏ muộn, lỡ chuyến hoặc không sẵn sàng khi xe đến đón có thể bị hoãn sử dụng dịch vụ vận chuyển cho người khuyết tật trong một thời gian. Lý do khách hàng bị hoãn sử dụng, hoặc phải trả một khoản tiền phạt vì a) lỗi của khách hàng khi bị lỡ chuyến đi, b) thường xuyên bị lỡ chuyến đi.
Khách hàng có thể chọn trả tiền phạt lỡ chuyến đi bằng với giá chuyến đi một chiều tiêu chuẩn $ 4.00 hoặc giá chuyến đi cùng ngày $ 16.00 để tránh bị hoãn sử dụng dịch vụ.

D. Tự Động Lựa chọn Lịch Trình, Xác Định và Hủy Bỏ Chuyến Đi


Các cuộc gọi của khách hàng OUTREACH được kết nối với Automated Telephone System cho phép người gọi chọn lựa phòng ban nào cho cuộc gọi của họ.
Hệ Thống Trả Lời Bằng Giọng Nói Tương Tác (IVR)

Khách hàng có thể xác định và hủy bỏ các chuyến đi trong 24 giờ trong ngày bằng cách dùng OUTREACH's Interactive Voice Response System (IVR). Hệ thống IVR cũng cho phép khách hàng giữ trước các chuyến đi đến những nơi “ưa thích” đã chọn (e.g. sở làm, nhà, bác sĩ, nhà thờ, shopping, etc.) lúc 5:00 giờ chiều của ngày trước khi chuyến đi. Hệ thống IVR không thể dùng để lên lịch các chuyến đi trong khoản 5:00 giờ chiều và 8:00 giờ tối.
5. TỔNG QUÁT DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
A. Khu Vực Phục Vụ Vận chuyển cho người khuyết tật VTA’s ADA


Dịch vụ vận chuyển cho người khuyết tật của ADA là hành lang ¾-dặm chung quanh các tuyến xe buýt VTA và các trạm xe điện. Nhân viên giữ chỗ OUTREACH sẽ báo cho khách hàng biết khi nào nơi đến nằm ngoài khu vực phục vụ vận chuyển cho người khuyết tật.

B. Phục Vụ Giữa Các Quận


Đối với chuyến đi đến những vùng lân cận, bên ngoài ADA Paratransit Service Area, khách hàng có thể thu xếp một sự chuyển đổi vận chuyển cho người khuyết tật ở vùng kế cận.
Đối với các chuyến đi đến San Mateo County, liên lạc Redi-Wheels tại (650) 508-6241, hoặc TTY at (650) 482-9366. Địa điểm chuyển đổi được đề nghị là tại Stanford Medical Center.
Đối với các chuyến đi đến Alameda County hay Contra Costa County, liên lạc Vận chuyển cho người khuyết tật của East Bay Consortium tại (510) 287-5000, hoặc TTY at (510) 287-5065. Địa điểm chuyển đổi là Fremont BART Station.

C. Giờ Phục Vụ


Dịch vụ vận chuyển cho người khuyết tật của VTA chỉ hoạt động cùng ngày và giờ trong tuần so với lộ trình thông thường của xe buýt và xe điện. Điều này bảo đảm tính bổ xung và hợp lý giữa hệ thống dịch vụ xe buýt/đường rầy và dịch vụ vận chuyển cho người khuyết tật. Nhân viên giữ chỗ OUTREACH sẽ cho khách hàng biết giờ phục vụ liên quan đến các chuyến đi đã được yêu cầu.

D. Thời gian 30-Phút Đón Khách


Tất cả sự đón khách cho chuyến đi Một Chiều xảy ra trong vòng 30 phút. Xe của OUTREACH có thể đến nơi bất cứ lúc nào trong vòng 30 phút. Khách hàng không bị bắt buộc phải đi nếu như xe đến trước thời gian 30 phút như đã định. Tuy nhiên, tất cả khách hàng phải sẵn sàng có mặt tại thời điểm đón khách. Người lái xe sẽ chờ 5 phút sau khi đã đến nơi trong vòng thời gian đã định và có thể sẽ khởi hành sau đó nếu như khách hàng chưa chuẩn bị.

E. Xe đến trễ


Nếu xe đến trễ hơn 30 phút như đã định, khách hàng nên gọi cho OUTREACH Day Of Service Department (mở cửa 5:00 giờ sáng đến 8:00 tối) để báo xe đến trễ và có được sự ước tính thời gian đến nơi. Sau 8:00 giờ tối, khách hàng sẽ được cung cấp một số điện thoại thay thế để kiểm tra việc xe đến trễ cho thời gian đã được giữ trước.


F. Các Chuyến Đi Quá Sớm
Nếu xe đến sớm hơn 30 phút so với dự kiến trước đó (e.g. do sự hủy bỏ của hành khách khác) và khách hàng không muốn xuống xe, người lái xe sẽ chờ đến 30 phút như lịch trình đã định trước khi giúp đỡ hành khách đó ra cửa.
G. Thời Gian Lên Xe

ADA yêu cầu VTA cung cấp dịch vụ vận chuyển cho người khuyết tật ở mức độ tương đương với dịch vụ xe buýt và xe điện. Điều này bao gồm khu vực, thời gian phục vụ, thời gian di chuyển đi và đến trạm xe buýt, và bất kỳ thời điểm chuyển tiếp nào. So sánh thời gian di chuyển cho chuyến đi của sự Vận Chuyển Cho Người Khuyết Tật với đoạn đường dài 7 dặm hay ít hơn có thể mất đến 60 phút. Các chuyến đi trực tiếp với đoạn đường từ 7 dặm và 14 dặm có thể mất hơn 90 phút.H. Dịch Vụ Premium


Dịch vụ Premium đòi hỏi cao hơn tiêu chuẩn phục vụ cơ bản của ADA. Khách hàng của OUTREACH có thể yêu cầu dịch vụ premium và trả lệ phí cao hơn lệ phí phục vụ căn bản. Dịch vụ Premium bao gồm Open Returns, Same-Day Service, Second Vehicle, Extended Service Area Trips, và Subscription Service.

H1. Chuyến Về Để Trống (Open Returns)


Open Return Trips cho phép khách hàng đặt chỗ trước mà không cần thời gian cụ thể cho chuyến về của họ. Ngay trong ngày phục vụ, khách hàng có thể gọi khi họ đã sẵn sàng cho chuyến đi về của họ. Chi phí cho dịch vụ này là $16. Các điều kiện sau đây áp dụng cho việc dùng Open Returns:


 • các chuyến đi này chỉ được cung cấp khi còn chỗ

 • chỉ được giữ trước một lần trong ngày

 • thời gian đón xảy ra trong vòng 90 phút sau khi yêu cầu đã được chấp nhận từ Outreach Day Of Service Department

 • các chuyến đi này phải được yêu cầu trước 6:30 giờ tối

 • các chuyến đi phải được khởi hành trước hoặc vào lúc 8:00 giờ tối

 • khách hàng không thể yêu cầu thời gian đón và Open Return trong cùng một chuyến đi

 • các chuyến đi không được dùng để đón tại nơi cư trú hay cho những chuyến đi đã đăng kýH2. Dịch Vụ Cùng Ngày (Same-Day)


Chỉ được cung cấp khi còn chỗ. Để có được dịch vụ này gọi cho OUTREACH Day Of Service Department trong khoảng giờ 8:00 giờ sáng và 4:00 giờ chiều. Vui lòng chờ khoảng 3 giờ đồng hồ cho việc đón khách.

H3. Yêu Cầu Cho Xe Thứ Hai (Requesting a Second Vehicle)


Chỉ có sẵn khi chuyến đi về bị bỏ sót và khách hàng đang gặp nguy hiểm trong cộng đồng đó. Dịch vụ Second Vehicle có thể được yêu cầu bằng cách gọi cho Outreach Day Of Service Department. Cước phí cho dịch vụ này là $16.00.
Các chuyến xe thứ hai sẽ không được gởi đến để đón khách hàng nếu chuyến đi bị bỏ sót với thời gian đã định trước tại nơi cư ngụ của khách hàng. Xin vui lòng chờ khoảng 2 giờ đồng hồ cho thời gian đón khách.
H4. Bên Ngoài Khu Vực Phục Vụ Các Chuyến Đi (Outside the Service Area Trips)

Cho phép khách hàng di chuyển lên đến 1 dặm bên ngoài ¾ dặm xung quanh khu vực phục vụ của ADA với lộ trình xe buýt và xe điện VTA khắp cả Quận Santa Clara, bao gồm cả lộ trình xe buýt của VTA ở Morgan Hill, Gilroy, và các vùng không sáp nhập trong quận. Tiền cho chuyến đi Outside the Service Area là $16.00.
H5. Đăng Ký Dịch Vụ (Subscription Service)


Cho các khách hàng yêu cầu những chuyến đi khứ hồi đến cùng một nơi trong lịch trình bình thường (i.e., sở làm hay các cuộc hẹn khám sức khỏe). Khách hàng chỉ cần gọi một lần mà thôi để đặt trước chuyến đi có định kỳ. Về căn bản OUTREACH sẽ tiếp tục giữ chuyến đi đó cho đến khi được yêu cầu chấm dứt, hoặc là khi không còn chỗ cho hành khách. Khách hàng chỉ được thay đổi một lần trong định kỳ 3 tháng mà thôi. Open Returns không thể dùng cho Subscription Service.
ADA cho phép dịch vụ đăng ký vào danh sách đợi. OUTREACH sẽ tìm kiếm thêm những chuyến đi đăng ký khác khi mà chúng có được hiệu quả và không ảnh hưởng xấu đến khả năng của OUTREACH trong các chuyến đi không đăng ký.

6. TÓM LƯỢC GIÁ TIỀN VÀ CÁC CHI PHÍ DỊCH VỤ
A. Giá Tiền Các Chuyến Vận Chuyển Cho Người Khuyết Tật (Hiệu lực Tháng Mười ngày 1, 2009) và Lệ Phí No-Show


Giá tiền thường lệ vận chuyển cho người khuyết tật One-Way Trip là $4.00, hay là gấp hai lần Adult Base Fare cho các dịch vụ xe buýt và xe điện của VTA. Lệ phí No-show tương đương giá tiền nhưng không như là giá cả cho chuyến đi không dùng đến. Giá tiền Standard và Premium được bao gồm trong bảng liệt kê sau đây:

Vận chuyển cho người khuyết tật Trip Fare Table

Dịch Vụ Vận Chuyển Cho Người Khuyết Tật

Giá vé Công Thức

Số Tiền

One-Way Standard Trip

2x VTA Adult Bus Fare

$4.00

Companion

Equal to One-Way Trip

$4.00

Open Return Trip

4x One-Way Trip

$16.00

Second Vehicle Sent

4x One-Way Trip

$16.00

Same-Day Trip

4x One-Way Trip

$16.00

Same-Day Trip Companion

4x One-Way Trip

$16.00

Extended Service Area Trip

4x One-Way Trip

$16.00

Personal Care Attendants và Service Animals có thể đi cùng khách hàng hội đủ điều kiện mà không tính thêm lệ phí nào khác.

B. Chương Trình Thẻ Eco cho nhân viên (Eco Pass)


Nhân viên hội đủ điều kiện vận chuyển cho người khuyết tật làm việc tại các công ty có tham gia vàoVTA’s Employer Eco Pass Program trả ½ giá cho One-Way Trip bình thường. Không có sự giảm giá nào dưới chương trình phục vụ premium của OUTREACH. Những người hội đủ điều kiện phải báo cho OUTREACH Customer Service biết chủ nhân của họ có tham gia Eco Pass.


7. CÁC DỊCH VỤ KHÁC, THÔNG TIN, VÀ ĐIỀU LỆ
A. Những Người Chăm Sóc Cá Nhân (PCA)


A Personal Care Attendant (PCA) là người chăm sóc hay hiện diện theo yêu cầu của khách hàng nhằm đáp ứng các nhu cầu cho cá nhân ông hay bà ấy hay là trợ giúp trong vấn đề di chuyển.
Nhu cầu cần có một PCA sẽ được ghi lại trong tiến trình duyệt xét sự hội đủ tiêu chuẩn. Khách hàng của Vận Chuyển Cho Người Khuyết Tật chịu trách nhiệm tự tìm cho mình PCAs. Khách hàng nên thông báo cho người giữ chỗ biết rằng họ sẽ di chuyển cùng với một PCA nhằm bảo đảm có thêm chỗ trên xe của OUTREACH. Hành khách thuộc diện PCAs đi xe miễn phí và phải có mặt ngay tại khu vực đưa và đón như khách hàng.

B. Những người hộ tống (Companions)


A Companion là một người bạn, bà con, hay người nào khác đi theo khách hàng của OUTREACH trên chuyến đi nhưng không phải là người chăm sóc cá nhân.
Khách hàng cần báo cho người giữ chỗ biết khi nào họ đi cùng với một người hộ tống nhằm bảo đảm có thêm chỗ ngồi trên xe của OUTREACH. Những người hộ tống phải có mặt ngay tại khu vực đưa và đón như là khách hàng.
Giá tiền chuyến đi của người hộ tống được liệt kê trong Paratransit Trip Fare Table in Section 6.

OUTREACH sẽ dàn xếp cho 1 người hộ tống trong mọi lúc và những người hộ tống khác có thể đi cùng nếu còn chỗ.C. Các Súc Vật Phục Vụ (Service Animals)


Service Animals có thể đi cùng trên xe vận chuyển cho người khuyết tật để trợ giúp cho những người tàn tật, và phải tuân theo các điều kiện sau:


 • Service Animals phải luôn có dây buộc và dưới sự kiểm soát của khách hàng ở mọi lúc.

 • Service Animals không được cư xử bậy bạ (e.g., làm dơ bẩn xe hay gầm gừ hay quấy nhiễu khách hàng, người lái xe, hay Service Animals khác).

 • Service Animals nên để nằm hay ngồi bên dưới. Service Animals không được làm tắt nghẽn lối đi giữa các hàng ghế trên xe.

 • Service Animals không nên chiếm giữ chỗ ngồi trên xe trừ phi các hạn chế ngăn trở Service Animal phải rời khỏi chỗ.

Khách hàng nên báo cho người giữ chỗ biết khi họ đi cùng với một service animal nhằm bảo đảm có chỗ thích ứng trên xe của OUTREACH.D. Súc Vật


Khách hàng có thể đi cùng với một con vật, nhốt trong một cái lồng đã được chấp thuận và luôn luôn dưới sự kiểm soát liên tục của khách hàng.

E. Thiết Bị Di Động


Khách hàng có thể dùng xe lăn, gậy, dụng cụ trợ giúp người đi bộ, và các thiết bị di động khác mà có thể để vừa vặn trên các xe vận chuyển cho người khuyết tật của OUTREACH.

Xe lăn và các thiết bị di động phải tuân theo kích thước theo các biểu đồ dưới đây được xem như là phù hợp với xe vận chuyển người khuyết tật của OUTREACH:


Ở mức độ tổng quát, một thiết bị di động cho việc vận chuyển người khuyết tật phải đạt được tiêu chuẩn kích thước và cân nặng sau đây:
 • 48 inches chiều dài đo ở 2 inches phía trên bề mặt của chỗ đứng;

 • 30 inches chiều ngang đo ở 2 inches phía trên bề mặt của chỗ đứng; và,

 • 600 cân Anh khi sử dụng.


Khách hàng quan tâm về kích thước của các thiết bị di động của họ và liệu rằng không biết thiết bị có phù hợp lên xe của OUTREACH không nên gọi cho OUTREACH Customer Service để thu xếp sự đo đạt cho thiết bị đó.

F. Các Thiết Bị Di Động và Sự An Toàn Của Khách Hàng


 • Các khách hàng tự di chuyển có thể chuyển từ thiết bị di động của họ sang ghế ngồi trên xe hay ngược lại với sự trợ giúp tối thiểu. Một sự trợ giúp tối thiểu được định nghĩa như là tái xế đưa tay giữ vững thiết bị di động trong khi khách hàng di chuyển vào trong hay ra khỏi thiết bị đó. Các người lái xe bị cấm nâng lên hay ẵm khách hàng.

 • Vì lý do an toàn,khách hàng sử dụng xe scooter ba bánh được khuyến khích nên di chuyển ra khỏi xe scooter của họ vào trong chỗ ngồi trên xe vận chuyển cho người khuyết tật khi có thể được.

 • Người lái xe không thể chở các thiết bị di động đã bị gãy hay hư hại có thể đe doạ trực tiếp đến sự an toàn.

 • Người lái xe không thể trợ giúp khách hàng những người sử dụng thiết bị di động lên xuống các bật hay những trở ngại khác trên năm phần tám inch (5/8) của chiều cao. Một đường dốc phải có sẵn hay khách hàng phải có người sẵn sàng trợ giúp vượt qua các trở ngại tại nơi đưa và đón.G. Thiết Bị Y Khoa Hỗn Hợp


Khách hàng di chuyển cùng với bình oxy và máy hô hấp khi sử dụng dịch vụ vận chuyển cho người khuyết tật. Vì lý do an toàn, bình oxy và máy hô hấp phải được giữ chặt tránh rơi xuống hay bật ra và đập vào các vật dụng khác hay hành khách trên xe.

H. Các Bao Hàng Hóa trên Xe Vận Chuyển Cho Người Khuyết Tật


Khách hàng có thể mang theo đến ba bao hàng tạp hoá hay tương tự trên xe vận chuyển cho người khuyết tật. Các món tương tự có thể để trong bao, bị, hay các va li.

I. Thay thế thẻ căn cước (ID Cards)


Để có thêm thông tin cho sự thay thế thẻ căn cước, liên lạc với OUTREACH Customer Service. Lệ phí là $8 cho sự thay thế thẻ, và số lượng thay thế thẻ có thể bị giới hạn.

J. Các Điều Lệ Tổng Quát


 • Người lái xe được yêu cầu đưa khách hàng đến đúng nơi đã được giữ trước như trong lịch trình của người lái xe. Người lái xe không được phép thay đổi nơi đến.

 • Người lái xe chỉ phục vụ bên ngoài/đến tận cửa mà thôi. Người lái xe không được phép rời tầm nhìn chiếc xe bất cứ thời điểm nào.

 • Người lái xe bị cấm đi vào nơi cư trú của khách hàng với bất kỳ lý do nào.

 • Người lái xe không thể đòi hỏi khách hàng cho tiền tip cho dịch vụ mà họ cung cấp.

 • Khách hàng nên mang theo thẻ căn cước OUTREACH của họ khi sử dụng dịch vụ vận chuyển cho người khuyết tật của ADA. Người lái xe có thể kiểm tra thẻ căn cước khách hàng OUTREACH.

 • Khách hàng được yêu cầu thắt dây an toàn trong khi ngồi trên xe vận chuyển cho người khuyết tật. Người lái xe sẽ trợ giúp trong vấn đề dây an toàn.

 • Không được hút thuốc trên xe vận chuyển cho người khuyết tật.

 • Ăn, hay uống, KHÔNG được cho phép trong khi trên xe vận chuyển cho người khuyết tật của ADA trừ phi có vấn đề sức khỏe

 • Lái xe vận chuyển cho người khuyết tật dưới ảnh hưởng rượu hay các loại thuốc bất hợp pháp đều bị nghiêm cấm.

 • Radio, cassette hay máy hát đĩa không được phép mở quá lớn khi trên xe vận chuyển cho người khuyết tật của ADA.

 • Khách hàng KHÔNG nên mang theo chất nổ, dung dịch gây cháy, axit, hay các vật liệu nguy hiểm khác trên xe vận chuyển cho người khuyết tật của ADA.

 • Khách hàng di chuyển với trẻ em cần phải mang theo ghế dành riêng cho trẻ. Khách hàng có trách nhiệm cài đặt và tháo gỡ ghế dành riêng cho trẻ em.K. Hành Vi Gây Rối Nghiêm Trọng


Các điều lệ của ADA cho phép dịch vụ vận chuyển cho người khuyết tật từ chối phục vụ khách hàng những người có hành vi bạo lực, phạm pháp, hay hành vi gây rối nghiêm trọng. Hành vi gây rối nghiêm trọng có thể bao gồm các điểm sau đây:


 • Rời chỗ ngồi khi xe vận chuyển cho người khuyết tật đang chạy.

 • Rời khỏi xe vận chuyển cho người khuyết tật trong khi xe vừa dừng lại để đón hay bỏ khách hàng xuống

 • Quấy rối người lái xe vận chuyển cho người khuyết tật trong khi người lái xe ấy đang điều khiển xe.

 • Quấy rối các hành khách khác.

 • Từ chối thắt dây an toàn hay từ chối rời khỏi xe.

 • Hành động bạo lực.

 • Đe doạ bằng hành động hay lời nói đến người lái xe và các hành khách khác.

 • Cư xử hay có hành động nguy hại đến chính họ, các hành khách khác, hay người lái xe .

 • Hút thuốc trên xe vận chuyển cho người khuyết tật.

 • Làm hư hại hay phá hỏng các thiết bị xe.


8. SỰ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
A. Thỏa Mãn Trong Sự Phục Vụ


Mục tiêu của OUTREACH là sự thỏa mãn của khách hàng trong việc phục vụ. Nếu khách hàng có lời khen thưởng, đóng góp ý kiến, hay muốn khiếu nại về bất kỳ vấn đề nào của dịch vụ vận chuyển cho người khuyết tật, khách hàng đó nên gọi cho OUTREACH Ban dịch vụ khách hàng tại số (408) 436-2865 hay tại (408) 436-0155 (TTY).

B. Những Lời Khen Tặng


Nếu bất kỳ nhân viên nào của dịch vụ vận chuyển cho người khuyết tật đặc biệt nhiệt tình giúp đỡ, hoặc sẵn sàng giúp đỡ vượt ngoài phạm vi trách nhiệm của mình, liên lạc với OUTREACH để có lời khen tặng đến nhân viên đó.


C. Khiếu Nại


Khách hàng có thể khiếu nại bất cứ lúc nào khi sự phục vụ không được thỏa mãn, an toàn, hay bảo đảm. Các lời khiếu nại phải được báo cho OUTREACH Ban Dịch Vụ. Sự khiếu nại có thể đệ đạt bằng thư hay điện thoại cho văn phòng OUTREACH's Customer Service.
Nếu quý vị để lại lời nhắn qua hệ thống thâu âm, xin vui lòng cho biết đầy đủ họ tên và số khách hàng của OUTREACH.
Nhằm trợ giúp cuộc điều tra, báo cáo các khiếu nại càng sớm càng tốt. Khi báo cáo, khách hàng sẽ được hỏi các dữ kiện sau đây:


 • Số căn cước khách hàng của OUTREACH;

 • Chính xác ngày giờ chuyến đi;

 • Mô tả sự việc xảy ra; và,

 • Địa chỉ nơi đón đi hay nơi chốn đến.

Tất cả các khiếu nại đều được coi trọng và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết khiếu nại một cách kịp thời. Số hồ sơ theo dõi cho sự khiếu nại được cung cấp cho mỗi trường hợp khiếu nại mà OUTREACH nhận đượcvà các số theo dõi khiếu nại sẽ được tham khảo trong tương lai.


Nếu khách hàng tin rằng OUTREACH không đáp ứng thỏa đáng đến lời than phiền, khách hàng có thể gọi cho VTA Customer Services Department tại (408) 321-2300, hay TTY (408) 321-2330 cho sự trợ giúp.


9. SỰ THUẬN TIỆN XE BUÝT VTA VÀ CÁC DỊCH VỤ XE ĐIỆN

Khách hàng của OUTREACH được khuyến khích dùng xe buýt và xe điện khi nào có thể được. Thẻ có hình của OUTREACH trong sự vận chuyển cho người khuyết tật hội đủ điều kiện miễn phí cho các dịch vụ xe buýt và xe điện VTA. Thẻ vận chuyển cho người khuyết tật có hình sẽ luôn được cung cấp cho khách hàng nếu yêu cầu. Nếu có dấu Attendant phía trên bên phải, một PCA có thể hộ tống khách hàng trên xe buýt và xe điện miễn phí. Nếu thẻ OUTREACH không có hình trên đó, khách hàng được khuyến khích gọi cho OUTREACH để dàn xếp thời gian và nơi chốn để chụp hình nếu như họ muốn dùng xe buýt và xe điện VTA miễn phí. OUTREACH sẽ dàn xếp thời gian thuận tiện cho khách hàng cho việc chụp hình.


Đơn giản chỉ cần trình thẻ vận chuyển cho người khuyết tật có hình cho VTA Coach Operators trong lúc lên xe buýt VTA, hay trình nó cho bất kỳ VTA Light Rail Fare Inspector nào theo yêu cầu. (Không hiệu lực cho Highway 17 Express, Dumbarton Express, Caltrain, hay Sports service.)Travel Training: Để nhận sự trợ giúp hướng dẫn cá nhân sử dụng xe buýt và xe điện VTA, gọi cho VTA Customer Services Department tại 408-321-2300, hay TTY (408) 321-2330 cho sự trợ giúp.
Sự An Toàn Thiết Bị Di Động: Tất cả các thiết bị phải được cài đặt chắc chắn an toàn trên các xe buýt của VTA. VTA cũng khuyên rằng, nhưng không bắt buộc, sử dụng dây an toàn ngang đùi và ngang vai.

Dịch Vụ Khách Hàng VTA


VTA Customer Service mở cửa hàng ngày từ 6:00 giờ sáng đến 7:00 giờ tối, và thứ bảy/ngày lễ từ 7:30 giờ sáng đến 4:00 giờ chiều. (Đóng cửa ngày Chủ Nhật, lễ Tạ Ơn, Christmas, và Ngày Đầu Năm Mới.) hệ thống điện thoại tự động của VTA cung cấp thông tin trong vòng 24 giờ trong ngày, bảy ngày trong tuần bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, và tiếng Việt Nam.


Dịch Vụ Trợ Giúp Khách Hàng VTA

Các Số Điện Thoại

Thông Tin Tuyến Đường và Lịch Trình

(408) 321-2300

Thông Tin cho tất cả Khu Vực Gọi Điện Thoại Miễn Phí

(800) 894-9908

Số của TTY

(408) 321-2330

Truy Nhập Trực Tuyến


Website: www.vta.org

E-mail: customer.service@vta.org
Thông Tin Vận Tải Khu Vực có sẵn bằng cách gọi số 511. Người sử dụng TTY có thể truy nhập thông tin điện thoại 511 bằng cách gọi số quốc gia 711 để truy nhập vào Dịch Vụ Viễn Thông (TRS).


Tiêu đề VI

Tiêu đề VI của Đạo Luật Bình Đẳng Dân Quyền 1964 (1964 Civil Rights Act ) nói rằng “Không một ai ở Hiệp Chủng Quốc vì lý do chủng tộc, màu da, hay nguồn gốc dân tộc bị ngăn cấm tham gia vào, bị từ chối các lợi ích, hay bị kỳ thị dưới bất kỳ chương trình hay hoạt động nào có nhận sự tài trợ về tài chính từ chính phủ liên bang”.

VTA và OUTREACH đã tuân theo các chính sách để ủng hộ quyền bình đẳng sử dụng và công bằng trong sự phục vụ đến mọi khách hàng.

Bất cứ người khuyết tật nào tin rằng mình bị kỳ thị bởi các dịch vụ vận chuyển của VTA được khuyến khích liên lạc với VTA’s Office of Civil Rights và Employee Relations tại (408) 321-5571 hay (408) 321-2330 (TTY) để được trợ giúp đệ đạt lời than phiền.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương