LỊch công tác trưỜng cao đẲng sư phạm tuần 51 Từ ngày 03 tháng 8 năm 2015 đến ngày 09 tháng 8 năm 2015tải về 33.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích33.35 Kb.
UBND TỈNH NGHỆ AN LỊCH CÔNG TÁC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Tuần 51 - Từ ngày 03 tháng 8 năm 2015 đến ngày 09 tháng 8 năm 2015

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần tham dự

Thời gian - Địa điểm

Thứ 2

Ngày 03/8

Hội ý Lãnh đạo trường

Ông Đặng Khắc Thắng

HT, các P.HT; Đại diện các đơn vị: TC - ĐN, KH - TC, HC – QT

Từ 8h00’ - P. 213

Hiệu trưởng làm việc về tiền lương

Ông Đặng Khắc Thắng

HT, các P.HT; Trưởng, phó phòng KH-TC, phó phòng TC-ĐN

Từ 9h00' - P213

Duyệt kế hoạch năm học 2015-2016 Khoa Ngoại ngữ

Ông Đặng Khắc Thắng

P.HT Trần Anh Tư; Lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, ĐT-NCKH, KH-TC; Trưởng, phó, chủ tịch công đoàn Khoa Ngoại ngữ

Từ 14h00’- P.213

Duyệt kế hoạch năm học 2015-2016 Khoa CNTT

Ông Đặng Khắc Thắng

P.HT Trần Anh Tư; Lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, ĐT-NCKH, KH-TC; Trưởng, phó, chủ tịch công đoàn Khoa CNTT

Từ 15h30’- P.213

Thứ 3

Ngày 04/8

Duyệt kế hoạch năm học 2015-2016 Bộ môn GDQP-AN

Ông Đặng Khắc Thắng

P.HT Trần Anh Tư; Lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, ĐT-NCKH, KH-TC; Trưởng, phó, chủ tịch công đoàn Bộ môn GDQP-AN

Từ 8h00’ – P.213

Duyệt kế hoạch năm học 2015-2016 Khoa GDTC-N-H

Ông Đặng Khắc Thắng

P.HT Trần Anh Tư; Lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, ĐT-NCKH, KH-TC; Trưởng, phó, chủ tịch công đoàn Khoa GDTC-N-H

Từ 9h30’ – P.213

Họp ban chấp hành Đảng ủy

Ông Đặng Khắc Thắng

Các ủy viên BCH Đảng ủy

Từ 14h00 ­- P213

Thứ 4

Ngày 05/8

Duyệt kế hoạch năm học 2015-2016 Khoa LLCT

Ông Đặng Khắc Thắng

P.HT Trần Anh Tư; Lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, ĐT-NCKH, KH-TC; Trưởng, phó, chủ tịch công đoàn Khoa LLCT

Từ 8h00’ – P.213

Duyệt kế hoạch năm học 2015-2016 Khoa GDTiểu học

Ông Đặng Khắc Thắng

P.HT Trần Anh Tư; Lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, ĐT-NCKH, KH-TC; Trưởng, phó, chủ tịch công đoàn Khoa GDTiểu học

Từ 9h30’ – P.213

Giao ban trường

Ông Đặng Khắc Thắng

Lãnh đạo trường; Trưởng các tổ chức, đơn vị

Từ 14h00' - P213

Thứ 5

Ngày 06/8

Duyệt kế hoạch năm học 2015-2016 Bộ môn TLGD

Ông Đặng Khắc Thắng

P.HT Trần Anh Tư; Lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, ĐT-NCKH, KH-TC; Trưởng, phó, chủ tịch công đoàn Bộ môn TLGD

Từ 8h00’ – P.213

Duyệt kế hoạch năm học 2015-2016 Khoa GD Mầm non

Ông Đặng Khắc Thắng

P.HT Trần Anh Tư; Lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, ĐT-NCKH, KH-TC; Trưởng, phó, chủ tịch công đoàn Khoa GD Mầm non

Từ 9h30’ – P.213

Họp bàn dịch vụ cơ sở 2

Ông trần Anh Tuấn

Đại diện lãnh đạo trường; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: HC-QT, KH-TC, Ban QLCS2

Từ 14h30' - P213

Thứ 6

Ngày 07/8

Họp Hội đồng tuyển sinh

Ông Đặng Khắc Thắng

Theo Quyết định

Từ 8h00' - P213

Duyệt kế hoạch năm học 2015-2016 Trung tâm ĐT-BD

Ông Đặng Khắc Thắng

P.HT Trần Anh Tư; Lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, ĐT-NCKH, KH-TC; Trưởng, phó, chủ tịch công đoàn Trung tâm ĐT-BD

Từ 14h00’ – P.213

Duyệt kế hoạch năm học 2015-2016 Phòng TC-ĐN

Ông Đặng Khắc Thắng

HT, các P.HT; Lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, ĐT-NCKH, KH-TC; Trưởng, phó, chủ tịch công đoàn Phòng TC-ĐN

Từ 15h30’ – P.213

Thứ 7

Ngày 08/8

Chủ nhật

Ngày 09/8Trọng tâm: - Tiếp tục triển khai duyệt kế hoạch năm học 2015-2016 cho các đơn vị;

- Tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh 2015.
: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương