LỊch công tác trưỜng cao đẲng sư phạm tuần 06 Từ ngày 21 tháng 9 năm 2015 đến ngày 27 tháng 9 năm 2015tải về 28.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích28.88 Kb.
UBND TỈNH NGHỆ AN LỊCH CÔNG TÁC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Tuần 06 - Từ ngày 21 tháng 9 năm 2015 đến ngày 27 tháng 9 năm 2015

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần tham dự

Thời gian - Địa điểm

Thứ 2

Ngày 21/9

Hội ý Lãnh đạo trường

Ông Đặng Khắc Thắng

BGH; Đại diện các đơn vị: TC - ĐN, KH - TC, HC – QT

Từ 8h00’ - P. 213

Thứ 3

Ngày 22/9

Họp ban đón tiếp HSSV mới nhập học

Ông Trần Anh Tuấn

Theo quyết định 198/QĐ-CĐSP ngày 09/4/2015

Từ 8h00’ – P.213

Họp HĐTS hệ Trung cấp xét trúng tuyển Trung cấp Mầm non

Ông Đặng Khắc Thắng

Theo quyết định

Từ 9h00’ – P.213

Họp hội đồng xét học bổng KKHT học kỳ II năm học 2014-2015 cho HSSV

Ông Đặng Khắc Thắng

Theo quyết định 659/QĐ-CĐSP ngày 09/9/2015

Từ 14h00’ – P.213

Thứ 4

Ngày 23/9

Thành ủy Vinh kiểm tra, giám sát công tác Đảng viên tại Đảng bộ trường CĐSP

Thành ủy Vinh

Ban thường vụ Đảng ủy; phụ trách VP Đảng ủy; đ/c Thái Đoãn Việt (khoa LLCT).

Từ 7h30’ – P.213

Thứ 5

Ngày 24/9

Đón tiếp sinh viên hệ CĐ trúng tuyển năm 2015 nhập học

Ông Trần Anh Tuấn

Theo quyết định 659/QĐ-CĐSP ngày 09/9/2015

Từ 7h00’ – Hội trường 1

Họp ban thanh toán tiền thừa giờ

Ông Đặng Khắc Thắng

Theo quyết định 679/QĐ-CĐSP ngày 14/9/2015

Từ 8h00’ – P.213

Họp xét hệ số K quý II

Ông Đặng Khắc Thắng

HT, các P.HT; CT Công đoàn trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị

Từ 14h00’ – P.213

Thứ 6

Ngày 25/9

Đón tiếp sinh viên hệ CĐ trúng tuyển năm 2015 nhập học

Ông Trần Anh Tuấn

Theo quyết định 659/QĐ-CĐSP ngày 09/9/2015

Từ 7h00’ – Hội trường 1

Họp hội đồng khoa học và đào tạo

Ông Đặng Khắc Thắng

Theo quyết định

Từ 8h00’ – P.213

Ban giám hiệu làm việc với phòng TC-ĐN về việc ký Hợp đồng làm việc

Ông Đặng Khắc Thắng

HT, các P.HT; CT Công đoàn trường; phòng TC-ĐN

Từ 14h00’ – P.213

Kiểm tra, xóa bảo hành công trình: sửa chữa, cải tạo nhà KTX 5 tầng và nhà học 4 tầng; cải tạo cổng, hàng rào, nhà hội trường

Ông Đặng Khắc Thắng

Theo quyết định số 671/QĐ-CĐSP

Từ 15h30’ – Cơ sở 2

Thứ 7

Ngày 26/9

Đón tiếp HSSV hệ Trung cấp trúng tuyển năm 2015 nhập học

Ông Trần Anh Tuấn

Theo quyết định 659/QĐ-CĐSP ngày 09/9/2015

Từ 7h00’ – Hội trường 1

Chủ nhật

Ngày 27/9

Đón tiếp HSSV hệ Trung cấp trúng tuyển năm 2015 nhập học

Ông Trần Anh Tuấn

Theo quyết định 659/QĐ-CĐSP ngày 09/9/2015

Từ 7h00’ – Hội trường 1Trọng tâm: - Công bố kết quả tuyển sinh Trung cấp Mầm non;

- Tiếp đón HSSV K37 hệ CĐ và K56 hệ TC nhập học;- Chuẩn bị các điều kiện cho HSSV khóa mới vào học.
: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương