LỊch công tác của lãnh đẠo chi cục văn thư LƯu trữtải về 12.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích12.52 Kb.
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ
(Tuần 47 từ ngày 14/11/2016 đến ngày 20/11/2016)Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

14/11

08g00: Chào cờ (Tất cả CCVC)

09g00: Họp giao ban (LĐCC, LĐ các phòng và TTLTLS)

10g00: Lãnh đạo Chi cục làm việc với BCH Công đoàn Chi cục (LĐCC, BCH CĐ)

11g00: Họp thông qua nội dung phân công thực hiện Hội nghị triển khai QĐ 7109 (LĐCC, Phòng QL)

13g30: Họp Lãnh đạo Chi cục (A.Phùng, C.Nhàn, A.Hùng)

15g00: Giao ban công tác số hóa (A.Phùng, C.Nhàn, A.Dũng, A.Sơn, A.Quang, A.Cảnh, A.Thanh, TVDA)


Thứ Ba

15/11

08g00: Làm việc với Phòng Nội vụ Quận 3 và huyện Bình Chánh (A.Phùng, A.Dũng)

08g00: Tập huấn tại Sở Khoa học và Công nghệ (A. Hùng cả ngày)


14g00: Thẩm định tài liệu tại Kho bạc Thành phố (C. Nhàn)

14g00: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức (A.Phùng, A.Hùng, A.Dũng, A.Huy, C.Hiệp)

Thứ Tư

16/11


08g00: Tập huấn công tác ISO tại Lầu 3 Sở Nội vụ cả ngày (A.Phùng, C.Nhàn, A.Huy, A.Sơn (Chi cục Văn thư - Lưu trữ), A.Quang, A.Hải, A.Tân, A.Sơn (TT), T.Giang, C.Linh)

Thứ Năm

17/11

08g00: Tập huấn công tác ISO tại Lầu 3 Sở Nội vụ cả ngày (A. Hùng, A.Dũng, C. Thấm, A.Thanh, C.Hiệp, A.Cảnh, C.Vi)

Thứ Sáu

18/11

08g00: Xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ tại Phòng họp (A.Phùng, A.Hùng, A.Dũng, A.Huy, C.Hiệp)

14g00: Tập huấn quy định pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cớ sở giới năm 2016 tại Lầu 3 Sở Nội vụ (tất cả CC.VC)

Thứ Bảy

19/11


Nơi nhận:

- PGĐ phụ trách (để báo cáo);

- Văn phòng Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Chi cục VT-LT;

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử;

- Các phòng thuộc Chi cục;- Lưu: VT./.

CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương