KẾt quả thi tuyển vào lớP 10 thpt lao bảo năM 2011tải về 1.06 Mb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7180211

Nguyễn Thị Thắm

18/10/96

Hướng Hoá - Quảng Trị

6.5

4.5

6.25

2.5

32.5180046

Nguyễn Thị Hồng Hải

15/11/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

5.25

5.25

7

2.5

32.25180096

Lê Nhật Khánh

02/09/96

Triệu Phong - Quảng Trị

5.75

5.25

6.5

2.5

32.25180126

Đỗ Thị Thanh Nhàn

06/02/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

5

7.25

6.5

2

32.25180034

Nguyễn Văn Đức

28/09/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

6

3

7.5

2

32180258

Trần Đình Tuấn

26/08/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

3

8

8.25

1.5

32180275

Nguyễn Thị Yến

17/05/96

Trạm y tế Lao Bảo

6

5

6.25

2.5

32180048

Trần Thị Thanh Hạnh

25/04/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

5.75

2.75

7.5

2.5

31.75180060

Phan Duy Hiếu

08/09/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

4.5

7.75

6.25

2.5

31.75180106

Nguyễn Thi Nguyệt Linh

26/07/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

5

7.25

6

2.5

31.75180135

Nguyễn Thị Nhi

25/04/96

Triệu Phong - Quảng Trị

5.25

4.75

7.5

1.5

31.75180041

Tống Nữ Diệu Mỹ Hà

30/01/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

6

6.5

5.25

2.5

31.5180181

Nguyễn Thị Kim Sa

14/11/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

6.5

3.5

6.25

2.5

31.5180235

Phan Thanh Tiến

08/06/96

Hải Lăng - Quảng Trị

5

7

6

2.5

31.5180262

Lê Thị Tư

07/01/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

5.75

4

6.75

2.5

31.5180108

Phan Thị Nhật Linh

08/12/96

Hướng Hoá - Quảng Trị

5.5

6.25

5.75

2.5

31.25180277

Trần Thị Kim Yến

18/02/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

6.25

5.75

5.5

2

31.25180037

Lê Thị Thanh Hà

10/01/96

Triệu Phong - Quảng Trị

6.25

2.5

6.75

2.5

31180176

Nguyễn Thị Như Quỳnh

27/05/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

6.75

5

5.5

1.5

31180248

Nguyễn Thị Mai Trâm

01/09/96

Hướng Hoá - Quảng Trị

5

6

6.5

2

31180267

Trần Thị Vân

21/09/95

Triệu Phong - Quảng Trị

6

6.5

5.5

1.5

31180161

Lê Phụng

16/11/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

4.5

4.75

7.25

2.5

30.75180274

Nguyễn Thị Vy

10/01/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

5

6

6.25

2

30.5180075

Lê Bá Huy

06/11/96

Vĩnh Linh - Quảng Trị

6

7.25

4.5

2

30.25180095

Lê Thị Thục Khanh

14/08/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

6.5

6.25

4.5

2

30.25180119

Trương Văn Nam

14/04/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

7

1.25

6.25

2.5

30.25180128

Trần Thị Thanh Nhàn

16/09/96

Hướng Hoá - Quảng Trị

5.25

5.25

6

2.5

30.25180265

Tống Nữ Tố Uyên

20/09/96

Bệnh viện Bắc Giang

5.25

4.25

6.75

2

30.25180035

Nguyễn Thị Diệu Em

02/02/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

3.75

5

7.5

2.5

30180232

Nguyễn Thị Thanh Thương

15/02/96

Hướng Hoá - Quảng Trị

6.25

4

5.5

2.5

30180056

Nguyễn Thi Thu Hiền

24/09/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

4.25

8

5.25

2.5

29.5180057

Nguyễn Thị Hiền

14/08/96

Hướng Hoá - Quảng Trị

5.25

5.5

5.5

2.5

29.5180082

Lê Thị Ngọc Huyền

27/04/96

Hướng Hoá - Quảng Trị

5.5

6

4.25

4

29.5180172

Trần Bão Quốc

22/09/95

Triệu Phong - Quảng Trị

4.25

6.5

6.25

2

29.5180173

Nguyễn Thị Quyên

27/10/95

Cam Lộ - Quảng Trị

6

4.5

6

1

29.5180195

Nguyễn Thị Thanh Tâm

07/09/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

5

6

5.5

2.5

29.5180227

Ngô Thị Ngọc Thuỷ

18/08/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

6

3.5

4.75

4.5

29.5180260

Nguyễn Thị Tuyến

06/04/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

6.25

4.5

5

2.5

29.5180014

Hoàng Đức Cường

21/02/96

Hướng Hóa - Quảng Trị

: dbase -> file
file -> V/v tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn -hội- Đội năm 2016
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng trưng vưƠNG
file -> TRƯỜng thpt chuyên lê quý ĐÔN ĐÁP ÁN ĐỀ thi thử ĐẠi học lầN 1 NĂM 2012
file -> Danh sách các thí sinh đĂng ký tham gia hội thi tiếng hát hssv trưỜng cđsp thừa thiên huế LẦn thứ I năm họC 2012 – 2013
file -> ĐOÀn tncs hồ chí minh 26/03/1931 – 26/03/2014 Kính thưa các quí vị đại biểu Thưa toàn thể các đồng chí đoàn viên thanh niên thân mến!
file -> A. TÓM tắt lý thuyếT: Quy tắc nhân đơn thức với đa thức
file -> KẾ hoạch tháng 11 I. Công tác chính trị tư tưởng đạo đức tác phong
file -> Tháng 7 – Tháng tri ân của tuổi trẻ thị xã Quảng Trị
file -> BÀi giảI ĐỀ thi tuyển sinh đẠi học năM 2013 Môn: Vật lí; Khối a và Khối A1
file -> SỞ gd-đt quảng trị trung tâm cntt ngoại ngữ


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương